Detail of Employee (RUID allotted)

S. No. RUID Name DOB DOJ EMPNO PFNO PANNO Father Name
1004658  BHAGIRATHI R GAIKWAD  24/11/1968  30/08/2002  74905193       
1007500  NATHA BHAWOO  30/06/1958  15/10/1985  01578753       
1000454  S G PAWARA  01/03/1956  03/12/1978  05058790       
1000895  RAMAN S SASTE  28/05/1965  01/11/1984  05461340       
1001901  CHAVAN GANPAT NAMDEO  01/07/1968  18/09/1992  06433352       
1002393  VILAS K JAGTAP  27/09/1969  15/04/1999  05977885       
1002978  BALASAHEB D MEMANE  11/03/1969  01/02/2005  74908194       
1003576  NAMDEO FAKIRAPPA  05/12/1958  19/04/1984  01684176       
1008705  PRABHAKAR S SABLE  23/01/1959  30/06/1983  01693384       
10  1009088  BHARAT S KAMBLE  01/03/1955  05/07/1980  07651259       
11  1010064  DOMNIC J LAZARUS  23/03/1957  31/12/1976  01574700       
12  1010371  V R SANGLE  07/09/1953  05/07/1976  01457336       
13  1010491  IRSHAD AHMAD  01/01/1968  30/01/1999  05493316       
14  1015252  UMESH J SADVILKAR  05/09/1957  18/08/1980  05271800       
15  1015856  NITIN SINGH PARIHAR  01/01/1984  13/12/2011  10307023       
16  1017023  PARASHARAM D  01/08/1971  13/12/1992  07660042       
17  1018057  SADASHIV DAMOO  01/04/1954  08/12/1980  01525293       
18  1018532  INDRABHAN B KADAM  20/04/1976  03/02/2005  74907980       
19  1020063  VIJAY SHELOR J  14/01/1959  28/07/1983  07651284       
20  1020320  MARUTI N KHALADKAR  01/06/1959  18/03/1988  01501525       
21  1021221  LAXMI VISHWANATH  01/06/1969  18/11/2002  74905272       
22  1024114  DAS JOSEPHA  04/09/1961  06/08/1991  01813341       
23  1024339  KUNWARPAL B BAIRWA  05/07/1987  24/05/2012  10309410       
24  1024794  NANDKISHORE  15/08/1968  22/04/1989  08455545       
25  1029648  FATEHSINGH RAJPAL MEENA  06/06/1988  10/05/2012  10308362       
26  1030473  SHIVDAYAL RAMSWARUP MEENA  02/07/1980  31/08/2012  10314520       
27  1031218  PRAVEEN GAIKWAD  17/04/1981  11/07/2001  74904292       
28  1032082  RAIBOLE RAVINDRA  05/12/1981  12/10/2006  05230792       
29  1032454  J C KAMBLE  30/08/1970  14/11/1988  01819550       
30  1033499  RANDHIRKUMAR YOGENDRAPRASAD  10/02/1987  11/05/2012  10308570       
31  1033555  SHIVAJI RAGHUNATH HOLE  04/05/1970  27/05/2008  74918229       
32  1035268  DEEPAK PAPA  14/05/1957  19/01/1981  06434885       
33  1037988  VIJAY D SALVE  24/07/1968  01/09/1993  01868627       
34  1038542  N S CHIMURKAR  08/05/1955  02/09/1985  01698126       
35  1038923  SHYAM SINGH  31/12/1963  12/03/2001  01938150       
36  1040187  V N DHAMANKAR  11/12/1963  04/08/1982  00528638       
37  1041488  THAKUR A SOLANKI  07/12/1966  01/06/1988  01504307       
38  1041928  RANJANNA KAMBLE  22/11/1956  18/03/1981  07650012       
39  1042401  BALURANGA  15/05/1957  19/03/1980  07430528       
40  1042411  RAJESHKUMAR RAMSWAROOP MEENA  15/07/1988  28/07/2012  10312699       
41  1043682  J M SONAWANE  03/05/1962  13/06/1985  05283061       
42  1044067  BABASAHEB S PATIL  01/06/1956  08/12/1980  01486615       
43  1044720  MISHRA PRABHAKAR  09/08/1977  28/04/1999  01936554       
44  1045488  NISAR AHMED  26/05/1957  06/09/1990  01803591       
45  1045589  MANAGUDE D P  01/06/1960  25/03/1987  07276850       
46  1046300  SUNIL P KALE  19/10/1986  30/09/2011  10306699       
47  1047259  ROHIDAS SAKHARAM  15/05/1963  19/02/1984  01679820       
48  1049025  R N SAMBARGIKAR  05/04/1965  30/10/1988  01800954       
49  1051363  SANJAY G YADAV  15/05/1969  08/03/1989  05080897       
50  1051673  RAVIRANJAN  01/03/1977  12/09/2007  74915022       
51  1053578  NATHA GOVIND  07/12/1959  19/09/1986  01739130       
52  1053763  MITHUN S KAMBLE  14/10/1981  01/01/2003  74903780       
53  1056460  LAXMAN S GHALAGE  07/07/1987  26/09/2012  10314982       
54  1059196  TUKARAM JIVALA NAIK  23/07/1963  26/10/1987  05288769       
55  1059346  KAILASH K SUPEKAR  06/12/1967  13/12/2004  74907852       
56  1061356  RAMAKANT U SALVE  09/11/1968  14/06/1999  01889758       
57  1063686  MANOJKUMAR SINGH  12/12/1973  06/05/2006  74903494       
58  1064399  SUDHIR B CHAUHAN  24/03/1979  26/05/2012  10309573       
59  1065467  MAHENDRA K DHIWAR  06/01/1961  30/12/1991  08010535       
60  1065797  SANTARAM JAGANATH  01/03/1955  12/04/1983  07481159       
61  1066174  MAULA ALI SAYYED  01/06/1960  21/04/1980  01501306       
62  1066616  BALASAHEB HARIBA  01/06/1960  17/07/1984  07483960       
63  1066805  E J BARDESKAR  10/12/1957  17/06/1987  01787690       
64  1068404  SHANTARAM VITTHAL  26/03/1960  20/06/1984  04009915       
65  1069314  MOHAN SHRIPAT  20/05/1957  18/12/1980  01564158       
66  1069552  MD LASIK MD HANIF  15/02/1964  27/05/1983  04403014       
67  1070258  G S PATHAK  15/07/1961  30/07/1985    06373057  AJRPP7892D  S PATHAK 
68  1071200  D B GULVE  10/12/1957  24/01/1979         
69  1072141  ALLABAX RAJESAB KALEKHAN  01/06/1960  05/06/2008  74919362       
70  1073682  ALKA SHINDE  01/06/1957  29/06/1983  05518313       
71  1074012  RAJARAM NATHU  01/06/1960  10/07/1978  04004437       
72  1075738  V M DHENDE  03/08/1965  12/08/1993  01858520       
73  1078689  PARSHARAM K PAWAR  01/01/1960  09/05/1988  01754695       
74  1079890  D MADHAVA REDDY  01/07/1955  09/06/1989  07271050       
75  1080098  BASHEER S  01/06/1954  15/04/1981  07279450       
76  1080440  BINAY KUMAR S SINGH  02/03/1988  08/06/2012  10310836       
77  1084720  B HARIBABU  11/02/1958  03/11/1979  07233073       
78  1085362  VIVEKANAND KUMAR  19/05/1986  13/09/2007  74915174       
79  1088549  POPAT NAVLOBA  01/06/1955  19/11/1984  05466647       
80  1088611  UDAYRAJ YADAV  10/04/1956  10/05/1980  05074125       
81  1088974  KAMLESH KUMAR MEENA  02/03/1983  29/06/2012  10311312       
82  1090748  SHARDABAI  12/02/1954  24/03/1981  07476413       
83  1091602  A H KHANDEKAR  01/06/1961  06/01/1987  07272510       
84  1093068  KALIMURTI  25/07/1957  17/05/1987  01074005       
85  1093167  S M KHAN  07/04/1953  02/02/1979  01491301       
86  1095114  RAMDAS DAULAT  24/01/1958  24/08/1991  01727280       
87  1095207  SHIWAJEE GANPAT  02/06/1956  17/10/1990  08150886       
88  1095444  RAMLAHARI MEENA  25/08/1967  25/07/1989  07277945       
89  1095839  RAHULKUMAR RAMTEKE  06/06/1984  20/07/2012  10312067       
90  1096264  R J PILLAY  05/12/1965  01/09/1988  01246835       
91  1097606  MADHAV K AHIRE  01/06/1955  23/06/1986  05286736       
92  1099531  U K CHOURASIYA  23/02/1965  29/01/1990  05299184       
93  1099689  SUBASH CHANDRA BOSE  16/01/1984  13/05/2006  74911170       
94  1102395  P V RATHNAM  15/07/1954  17/05/1976  07657699       
95  1103668  RAJENDRAKUMAR S KADAM  19/09/1967  29/05/2011  10304850       
96  1103835  S H SINGH  23/03/1960  12/03/2001  01938137       
97  1105658  AJAY KUMAR  16/12/1973  13/10/2005  74910176       
98  1106821  SAMEER MOHAMMAD KHAN  13/03/1984  19/06/2004  74906855       
99  1108990  SURESH B KUMBHAR  14/02/1958  06/05/1985  01604557       
100  1109341  RAJU WAMAN  10/10/1975  18/11/1997  06455724       
101  1109778  PAPABATINI DEVADAS  01/07/1970  01/12/1991  06431100       
102  1109784  ARUN BHAU SHINDE  06/03/1961  25/05/1987  01772491       
103  1110307  SURESH BAPU DIMBALE  10/05/1969  28/05/2008  74918722       
104  1110660  ARUN PEERAJI  01/02/1954  13/08/1977  07642404       
105  1110704  SHIVAJI S DAMBARE  04/06/1960  19/02/1983  05282780       
106  1112251  B G KHATAL  01/06/1962  01/03/1983  05076353       
107  1112451  JOHN CHARLES  08/03/1961  16/03/1984  05305380       
108  1112611  GAUTHAM SAMBHAJEE  09/01/1960  19/01/1984  01675953       
109  1112895  ABHIMANYU JAIKANT DARBEY  05/07/1990  28/03/2009  10301082       
110  1113440  RAMDAS P THAKAR  30/10/1976  05/03/2011  10304551       
111  1113820  DAMOO DHAGOO VANJARI  01/06/1961  22/04/1983  01708685       
112  1114754  UDAYSINGH LAXMAN SINGH  12/12/1959  25/02/1985  05279288       
113  1117106  MOHAN DUDHANE  01/06/1960  04/05/1988  05511574       
114  1119664  NITIN A BARANGALE  02/04/1978  08/08/2005  74910085       
115  1120799  S R KAMBLE  17/02/1976  13/04/1997  07311310       
116  1121395  SATISH H KOLI  14/04/1986  02/08/2004  74901679       
117  1122823  A V KULKARNI  01/01/1963  09/08/1982  05279860       
118  1124181  CHANDRAKANT SIDRAM  01/05/1961  19/04/1981  01635839       
119  1124577  MD KHWJA HUSSAIN  02/06/1958  23/06/1983  05282720       
120  1124662  VIJAY DEVADIGA  24/12/1959  28/05/1999  05977058       
121  1126572  KAMLES KUMAR  20/04/1990  17/01/2012  10307552       
122  1126772  GAFUR GOLUB MULLA  09/12/1964  07/11/1987  07489547       
123  1129054  VINODKUMAR VIND  15/03/1983  15/09/2005  74910024       
124  1130130  RAMESH CHAND MEENA  10/09/1980  08/05/2006  74911028       
125  1131678  SUSHILA PANDURANG  05/11/1958  12/01/1996  01892654       
126  1131810  B NARASINGARAO  10/09/1965  15/09/1994  06458087       
127  1133597  FREDDY PAUL  17/11/1959  19/08/1983  01678930       
128  1133647  RATAN KASHINATH  01/06/1954  20/01/1983  05276111       
129  1133797  RITESH KUMAR  03/02/1989  01/06/2012  10310058       
130  1134114  B S VENUGOPAL SINGH  22/07/1967  19/07/1993  07283490       
131  1134758  NARAYAN DHONDOO  01/06/1953  08/01/1985  01625573       
132  1134933  PRABHUNATH SINGH  10/10/1980  14/06/2005  74909411       
133  1136556  BIBHISHAN GOPAL  01/06/1961  19/02/1987  01741597       
134  1136572  RAJENDRA V JAGATAP  01/09/1965  02/11/1987  05817020       
135  1137804  L V AYWALE  01/01/1971  19/01/1996  01863411       
136  1139047  T VIJAYAN  04/05/1967  24/06/1988  07657134       
137  1139790  SUBHAN FAKRUSAB  21/06/1959  21/04/1981  07477727       
138  1139848  A W AMRUTKAR  01/06/1956  21/01/1988  01760002       
139  1141206  MAHENDRA K BHAIRVA  13/09/1975  18/05/2012  10309070       
140  1141650  PANDIT DAYARAM  22/06/1954  16/09/1986  05474360       
141  1141986  RAJU ANTHONY  14/02/1956  12/05/1981  01600758       
142  1142662  J A KHAN  23/11/1968  12/08/1993  01858233       
143  1143712  S S SINGH  11/03/1964  13/03/2001  01938230       
144  1145407  BABU DESAI  08/06/1953  19/05/1978  07449021       
145  1148528  BABAN KASHIRAM  01/06/1960  23/03/1979  04005521       
146  1148612  ASHOK C MORE  14/02/1990  28/09/2012  10315561       
147  1151025  NAVNATH S NAIKNAVARE  01/02/1953  12/04/1980  01543480       
148  1152972  VASANT NAGNATH  01/06/1957  11/04/1986  05479060       
149  1153511  SUNIL V DONDE  22/09/1963  01/09/1983  01606909       
150  1156791  B M SAINI  01/01/1963  24/07/1986  01698679       
151  1157653  SHIRISH MOHAN GAIKWAD  01/05/1960  10/09/1985  13555224       
152  1158735  GUPTESHWAR RAMEKBAL PRASAD  26/12/1986  16/05/2012  10308805       
153  1160529  S H DABEKAR  19/12/1967  02/09/1989  05081660       
154  1161747  DNYANOBA D PATOLE  29/06/1955  19/03/1984  01680080       
155  1161995  A V KALKERI  14/04/1966  01/12/1991  01859936       
156  1163285  MALLIGNATH SUBHASH  15/06/1984  12/08/2003  74905557       
157  1164198  T V PRASANNAKUMAR  10/08/1968  25/08/1988  07478649       
158  1165900  MOGHE PARESH  04/12/1973  14/10/1994  05949737       
159  1167003  BABASAHEB BHANDAWALKAR  01/06/1957  01/01/1983  01725087       
160  1167335  S J SHINDE  19/12/1981  17/11/2001  05088586       
161  1170189  P M REDDY  02/06/1970  05/08/1996  01910036       
162  1171080  SANTOSH N BANSODE  04/10/1986  23/02/2006  74901254       
163  1171580  TUSHAR D GUBACHE  22/09/1986  08/01/2008  74916592       
164  1171835  R M PANDEY  03/11/1969  01/07/1988  05099110       
165  1172101  H D SHUKLA  02/09/1967  19/04/1993  07283052       
166  1175126  LAXMAN AMBADAS  20/11/1963  19/04/1984  01684292       
167  1175536  SATYANARAYAN BIDRI CHANDMEENA  09/10/1983  30/08/2012  10314430       
168  1176271  GANESH S  07/09/1962  07/04/1981  07649952       
169  1176955  JAFFERGULAB  04/05/1959  09/09/1988  06428060       
170  1177323  RAMDAS NARAYAN  01/06/1956  01/02/1984  07483235       
171  1178964  HANMANTA VITTHAL  01/06/1964  01/01/1986  04005480       
172  1179753  S P DHADWAD  14/09/1963  07/03/1987  05021510       
173  1180320  A E PAWAR  01/06/1967  08/03/1989  05081142       
174  1180576  R H BOMANNAVR  27/03/1960  02/11/1983  07266248       
175  1182256  ISMAIL Y SHAIKH  18/12/1978  05/02/2005  74909010       
176  1183516  B F GUTTI  15/05/1968  19/12/1991  06435257       
177  1183776  PANKAJ KUMAR MEHTA  05/01/1974  17/08/2000  07207207       
178  1185230  SHRIKANT A SONAWANE  13/03/1983  14/03/2001  01937674       
179  1185587  ASLAM MUSA ALI  10/04/1967  01/12/1991  06432657       
180  1186464  ANIL ANKUSH  08/10/1960  21/10/1991  01832426       
181  1188723  SANTKUMAR NAFESING  14/05/1967  19/08/1992  05949403       
182  1189818  D KANTAMMA  20/08/1955  07/08/1985  07150465       
183  1190431  SHANKAR A  06/02/1960  19/02/1979  07472778       
184  1192198  EKNATH BABAN KEKANE  23/03/1983  07/04/2009  10301495       
185  1193663  JAYSHREE MAHENDRA  29/03/1970  02/12/1997  01916579       
186  1193969  VISHAL V WANKHEDE  21/08/1978  19/05/2005  10303054       
187  1197047  P M MATHAD  01/06/1956  15/04/1981  07276916       
188  1197157  RAJENDRA ARJUN RAKSHE  19/10/1980  16/06/2006  74911909       
189  1197235  AINUDDIN A MULLA  01/06/1968  05/06/2008  74919428       
190  1197736  SANGITA M SHINDE  11/11/1967  14/03/2001  01937790       
191  1199064  RAJU CHIMAN  29/03/1965  08/03/1988  01805435       
192  1201462  DEEPAK A TODKAR  17/10/1982  24/07/2012  10312456       
193  1201795  SIDAPPA PARSAPPA  01/04/1961  06/11/1983  07483764       
194  1202368  GULAB SINGH  20/10/1977  23/12/2000  07661691       
195  1204152  R K CHATURVEDI  30/06/1957  16/08/1978  05269271       
196  1205038  SHYAMRAO YASHWANT  01/06/1964  09/07/1984  04006732       
197  1206049  R V BHALERAO  03/03/1972  17/08/1990  01805034       
198  1207173  SUMAN B MOHARE  01/12/1955  01/10/2007  74915575       
199  1207964  SMT VIMALBAI K GURUNATH  14/06/1960  18/10/2010  10304010       
200  1208338  AKHILKUMAR S DAHIWALE  09/06/1979  27/11/2007  10303212       
201  1209658  VIVEK KARNA  03/04/1975  06/03/2000  01941112       
202  1209662  AMIT KUMAR  26/12/1984  09/02/2009  10300090       
203  1210010  PEERJADE M N  01/06/1955  09/06/1989  07242499       
204  1211221  RAJU BAPOO SHINDE  10/04/1972  21/10/1994  05949762       
205  1211471  GORAKH S GOPALE  22/10/1957  13/03/1981  01795041       
206  1211543  MOHINI SHEWADE  27/02/1969  03/08/1993  01923742       
207  1211904  BABU TIMMAYYA JANGLE  11/11/1958  19/10/1982  01660895       
208  1212339  SADASHIV HARIBHAU  01/06/1955  19/10/1985  01740465       
209  1214684  PRABHU S MANUR  06/09/1965  20/05/1996  01920807       
210  1214758  ROHIDAS T KHAWALE  01/12/1960  19/08/1981  01628690       
211  1215276  SOMANNA KASHIRAYA  12/06/1953  09/11/1977  01499622       
212  1216107  RAMPRAKASH B SINGH  01/01/1956  22/12/1997  00271597       
213  1218642  JYOTI KUMAR  17/09/1987  17/01/2012  10307485       
214  1218709  PRASAD DESHMUKH  17/03/1989  06/10/2010  10304149       
215  1220941  SUREKHA Y GHAWARI  25/01/1978  18/02/2006  74901229       
216  1226247  TADVI GUFRAN KHAN  22/08/1980  03/11/2006  74912604       
217  1226721  SMTPUSHPA C SOLANKI  01/06/1958  27/10/2005  74900912       
218  1227442  SITARAM KONDIBA  01/06/1954  15/01/1984  05458134       
219  1227627  RAMESHWAR DAYAL  20/07/1973  25/07/2012  10312432       
220  1227802  JAVED RASHID KHAN  03/05/1980  24/11/2000  01839585       
221  1227809  V P YERPUDE  27/01/1961  18/05/1981  01600450       
222  1227834  TANAJI VISHNU  01/06/1959  21/11/1987  06437114       
223  1228052  V S GAWANDE  22/11/1953  17/02/1975  02361619       
224  1228501  MAHALING  01/07/1953  19/07/1978  07449069       
225  1229075  ANIL S KADAM  22/04/1983  28/07/2011  10306213       
226  1229175  SANDEEP R VANVE  05/01/1986  01/06/2009  10302130       
227  1229241  LAXMAN KHANDU  04/08/1954  27/10/1988  05479113       
228  1229404  MAHENDRA M BODHANKAR  12/01/1970  10/06/1992  01859614       
229  1230452  V T SREENIVAS  20/08/1967  23/11/1988  07273034       
230  1232657  A M KABULE  22/03/1963  16/09/1986  01713267       
231  1232773  AMBADAS SOPAN  04/08/1962  19/06/1983  01668390       
232  1233227  NANDKUMAR S NIBALKAR  14/08/1959  23/04/1984  05279707       
233  1233822  MOHAN B THOMBARE  01/06/1962  08/06/2011  10305385       
234  1234074  KANHAIYALAL NARAYAN  20/12/1959  15/07/1981  01639316       
235  1234917  AFZAL IBRAHIM  01/06/1965  19/03/1991  07282114       
236  1235013  PRADIP J MESHRAM  20/01/1970  17/08/1999  07289649       
237  1237235  RANCHHODARAM CHUNNARAM  15/07/1981  21/07/2012  10312146       
238  1237583  SANTOSH K VERMA  20/06/1955  09/03/1978  05930066       
239  1238217  MARUTI BHIKAJI  02/06/1959  06/11/1981  07456505       
240  1239028  REKHA M JADHAV  01/06/1970  18/08/2004  74901394       
241  1239946  S P GOKHALE  23/04/1968  13/01/1994  01910747       
242  1240342  AYUB JAFAR KHAN  24/06/1958  01/06/1983  05276500       
243  1242786  KARAN SHARAD KOTWAL  18/09/1978  31/05/2008  74918345       
244  1242880  VENKATARAMANA R  01/07/1964  17/01/1985  07492686       
245  1243056  MOHAMMAD BABLU  12/02/1986  31/05/2012  10310010       
246  1245287  BRAJESH PRATAP JAISWAL  02/01/1981  14/11/2011  10307590       
247  1247166  MAHENDRA KUMAR MEENA  01/09/1985  03/09/2012  10314386       
248  1247450  SIMI K K  09/04/1976  02/03/1999  07153594       
249  1248535  EKTA K HUNDARE  21/10/1977  01/01/2003  01937510       
250  1249141  NAMDEV HAIBHAT  10/05/1964  17/10/1996  06455300       
251  1250191  HANMANTA BHIMANNA  05/06/1956  19/05/1984  01680377       
252  1252270  KISAN UTTAM RANDIVE  09/04/1956  02/07/1985  01803360       
253  1254484  NAGAPPA LACHMANYYA  03/04/1953  01/10/1982  01659807       
254  1255710  SATISH PRABHAKAR BAGADE  27/09/1981  18/01/2002  05493560       
255  1255870  YOGRAJ BHIMSING  01/06/1956  17/01/1983  05276093       
256  1255928  SHANKAR KRISHNA  28/10/1973  01/07/1996  06453648       
257  1257160  ABBAS ISMAIL  01/03/1959  04/07/1989  01811253       
258  1257693  R R CHAUDHARI  01/06/1954  30/08/1978  01334128       
259  1257790  P M KULKARNI  22/10/1956  28/02/1979  01513527       
260  1258340  CHANDRAKANT A MANE  01/06/1973  27/05/2008  74917675       
261  1260530  DANTAS GRACY  20/07/1959  14/01/1993  08258223       
262  1260544  TANAJIB BHANDAWALKAR  10/03/1967  10/07/2002  06458877       
263  1260821  BABAN GANPAT ADKAR  01/06/1955  19/04/1981  01609257       
264  1261146  HARIKRISHNA KALICHARAN  27/07/1973  12/06/2002  74905417       
265  1261202  VAISHALI K PHADTARE  11/06/1972  13/01/1994  05490789       
266  1262052  NELSON F FRANCIS  06/03/1982  05/07/2001  74904267       
267  1263428  R H DHABHI  02/01/1955  26/12/1979  01512810       
268  1264180  CHANDRASHEKAR MA  01/05/1977  14/04/1997  06454574       
269  1266667  VIKAS K ROY  26/01/1987  22/02/2009  10300946       
270  1269465  DATTATRAY BABAN PINGALE  15/06/1982  13/04/2009  10301562       
271  1269572  BANSI BHAGWANTA  01/04/1953  23/03/1978  01334899       
272  1271527  RAJENDRA RAMCHANDRA GADE  03/09/1974  11/08/2007  74914716       
273  1272347  SANJEEVKUMAR C YELMELI  21/03/1974  01/01/1996  05969165       
274  1273577  MEENA V PATWARDHAN  25/06/1967  07/10/1987  01803580       
275  1274795  SHRIMANT L SHELAR  28/05/1958  14/04/1984  05279744       
276  1274838  BAPU KISAN  06/12/1957  19/07/1983  01669758       
277  1274900  LAXMAN BHAGAWAN  11/01/1957  19/04/1978  07494786       
278  1275375  ANWAR FAKIR MD SK  20/02/1982  22/01/2003  74905510       
279  1277877  THALAPATI DASS  10/05/1959  17/09/1979  07520748       
280  1279696  MAHENDRAN V D  12/03/1960  05/10/1978  07307391       
281  1280019  P RAJESH NARAYAN  11/10/1983  06/08/2004  74906835       
282  1280355  RAMCHANDRA DUNGLE  25/04/1968  09/08/1989  00238338       
283  1284125  HARISINGH MEENA  10/07/1988  21/08/2012  10313874       
284  1284439  BABASO S LIMAN  04/05/1961  10/02/1986  00976398       
285  1285277  RUKMINI L TUPDHAR  04/10/1973  27/02/2009  10300983       
286  1286588  SHANKAR K NATAN  30/05/1982  24/10/2008  10300429       
287  1287101  VIRINDER BHUSHAN  16/12/1953  31/05/1980  01612013       
288  1287956  SANDEEP CHIKHALE  05/07/1985  11/07/2004  74907050       
289  1288931  N A PAWAR  08/03/1956  01/07/1976  01708430       
290  1289935  LATA NAGRAJ SANNI  21/11/1963  20/03/2003  07291670       
291  1290247  DATTOO--DNYANDEO  01/06/1960  21/02/1984  05444597       
292  1292907  M A SHAIKH  05/07/1954  18/03/1988  01787895       
293  1294475  TRUPTI VASANT KHOT  01/03/1988  09/08/2008  74919787       
294  1295786  PRAMOD KHADE  05/05/1988  30/03/2010  10303157       
295  1296360  KULDEEP S TAPKIR  03/04/1982  11/10/2000  01937467       
296  1297568  MUKUND G NHALVE  24/03/1984  23/08/2008  10300181       
297  1298124  SHAILENDRA SHRIRANG  14/05/1971  28/03/2001  01938370       
298  1298746  JAYANT G KUTUMBE  12/05/1959  19/11/1979  00158021       
299  1299246  SHANTARAM RAGHUNATH  07/07/1962  19/05/1985  01741810       
300  1299285  B S PIPLA  21/07/1955  01/11/1980  01590157       
301  1299397  BIJAY D CHAUDHARI  22/01/1975  26/05/2012  10309482       
302  1300061  RAVIKUMAR A BIND  10/02/1984  11/09/2008  10300247       
303  1300112  VINODKUMAR NAIR  28/12/1968  06/01/1993  01882200       
304  1300766  ASHOK VITTHAL  12/02/1955  03/08/1973  01499397       
305  1300900  M M GAIKWAD  24/10/1964  07/02/1994  01878050       
306  1300963  RAMKESH NETARAM MEENA  15/01/1985  03/07/2012  10311397       
307  1301311  RAMESH B BIDWE  22/06/1962  17/07/1991  00237176       
308  1301412  M SOLOMANRAJU  09/10/1983  18/05/2004  74906483       
309  1301940  JAYA ASHOK SHIRSAT  22/10/1970  13/02/1991  01829385       
310  1302225  JALINDAR NANA  01/03/1959  19/07/1988  06427996       
311  1302443  BHARMANNA B KESUR  27/10/1956  10/07/1982  07481858       
312  1303503  KRISHNA NANA  20/07/1966  28/05/2008  74918655       
313  1303528  SAMBHAJI D GAYKE  12/09/1986  08/12/2004  74910772       
314  1304786  BHASKAR K TARDALKAR  07/02/1967  19/03/1985  07489420       
315  1305476  MAHOHAR A MORE  01/06/1961  15/09/2011  10305683       
316  1305936  SHAMRAO DADA  15/06/1965  26/05/2008  74917985       
317  1309021  MALATHI M KAMBLE  20/05/1971  26/09/1996  07153053       
318  1311043  SATISH KOLEKAR  31/03/1986  22/06/2012  10311208       
319  1312420  RAJENDRA PRASADCHAND MEENA  14/02/1987  24/05/2012  10309380       
320  1315257  SHANTARAM TATYABA  01/06/1953  19/08/1987  05479186       
321  1317430  DAMU NAMDEO KAMBLE  03/02/1953  07/05/1985  01804684       
322  1317648  SHANKAR D CHAUDHARI  08/09/1956  19/06/1981  01636110       
323  1317832  HIRAMAN BHIKU  01/06/1956  02/03/1984  01605201       
324  1319479  KACHARU G SANAP  28/06/1982  02/04/2009  10301392       
325  1320522  PRADEEPKUMAR  01/03/1979  13/05/2006  74903238       
326  1320684  DINKAR TUKARAM  02/07/1957  27/05/1983  07495638       
327  1326893  ANUSUYA S SHIRSAT  17/05/1972  23/05/1998  07153340       
328  1326912  M N MAHAJAN  14/03/1963  05/06/1981  01593055       
329  1327027  LATA KADAM  13/09/1957  14/07/1982  08042111       
330  1327479  LALAN SINGH  20/10/1976  23/06/2005  74908935       
331  1328100  ASRAT MAULANA  01/09/1971  16/09/1992  05297084       
332  1328306  SATTAPPA HOSKOTI  29/09/1983  16/08/2002  07312088       
333  1331317  SURESH SIDAPPA SHINDE  12/11/1989  10/07/2010  10303522       
334  1331810  VITHAL D KAMBLE  01/01/1956  28/06/1979  07647268       
335  1333056  SHIVARAM TATOBA  01/06/1954  11/02/1978  07464630       
336  1333150  BABY THORAT  25/05/1963  29/01/2004  74905995       
337  1333872  MALAN KHANDOO  16/07/1955  24/10/1991  01832696       
338  1334613  RUKSANA AHAMD SHAIKH  15/11/1965  20/10/1994  05968665       
339  1334938  AGNEL J FERNANDIS  01/05/1960  03/09/1982  05270868       
340  1335381  RANGANATH KRISHNA HOLE  01/05/1965  31/05/2008  74919283       
341  1336126  RAMCHANDRA L YARMALE  15/12/1954  07/09/1983  01501100       
342  1337094  MUKESH KUMAR  15/11/1976  19/09/2006  74912331       
343  1338439  ANANT EMEISINGRE  12/01/1986  14/08/2006  00300241       
344  1338651  A S VIPAT  07/01/1964  24/12/1983  01790079       
345  1340243  SHANTARAM B DHORE  01/06/1981  29/05/2008  74918643       
346  1340542  P G PATIL  07/05/1962  15/01/1988         
347  1341592  KUNDAN SINGH THAPA  06/08/1972  05/12/1991  05083709       
348  1342278  HANUMAN S MEENA  10/12/1987  25/07/2012  10312493       
349  1342643  ASHOK KUNDLIK  07/06/1957  01/01/1983  04431080       
350  1346445  NAZIR SHAMSER MAKANDAR  04/04/1974  26/05/2008  74917857       
351  1346643  KUMARPRATIK RAVINDRA SHINDE  01/06/1980  11/04/2006  74911065       
352  1347819  M J GAEKWAD  05/04/1954  28/01/1980  02429810       
353  1347896  VIKAS DNYANESHWAR JUGDAR  15/11/1984  31/07/2012  10312286       
354  1348874  KHADAR BASHA  20/04/1956  06/02/1984  07475202       
355  1350113  DNYANDEO GANPAT  21/12/1958  04/05/1986  05468577       
356  1350306  VIJAYKUMAR D BHANDWALKAR  17/12/1965  06/06/2011  10305233       
357  1350365  DEEPAK RAJARAM  10/08/1962  28/02/1986  05348705       
358  1351672  GANESH BHOR  17/05/1984  14/08/2006  05104782       
359  1352119  M DJAFFAR  06/07/1972  24/03/1998  06456534       
360  1352372  RAM MAHALI  28/01/1965  05/02/1990  06428125       
361  1352594  MANIB KUMAR YADAV  30/01/1983  06/10/2007  74915642       
362  1354877  UPENDRA KUMAR  04/06/1973  18/06/2009  10302268       
363  1355586  JIVRAJ B KADAM  01/06/1961  04/04/1984  05281738       
364  1355997  RAMHARI DATTOO  01/03/1956  04/08/1980  05455121       
365  1356931  V M SHIVA  21/04/1960  27/10/1990  01874512       
366  1357490  PANDIT SHANKAR  12/09/1959  19/07/1989  06427583       
367  1358727  P N KUTTY  15/10/1955  21/09/1979  01528257       
368  1359405  OMPRAKASH B TADUR  14/03/1958  26/12/1983  05279653       
369  1360349  SACHIN D GUMAL  13/01/1976  12/06/1997  05972395       
370  1360561  RAVINDRA SSIDRAM  18/03/1960  19/01/1987  01739438       
371  1360659  A A UGALMUGLE  30/06/1964  17/09/1984  05279185       
372  1361036  YADAGIRI MALLAIAH  15/09/1964  07/03/2001  06458040       
373  1361258  DATTATRAY S SANSARE  12/06/1956  05/12/1980  01486819       
374  1361565  RAVINDRA M CHAVAN  21/11/1973  24/01/1998  01930333       
375  1361828  SUDHIR KUMAR  06/01/1967  09/02/1998  01935306       
376  1362235  ASHOK RAMA SALVE  26/03/1956  20/01/1979  01515449       
377  1362407  SUNIL V KSHIRSAGAR  26/12/1978  21/09/2005  74900791       
378  1363571  VISHAL DOLAS  06/09/1975  30/07/2002  13769250       
379  1363998  P B SAVARDEKAR  15/07/1954  23/08/1975  00095370       
380  1364061  DEVDAS A HAROLIKAR  06/12/1959  30/12/1985  08006507       
381  1365199  RAMANNA THIPPANNA  01/06/1955  02/11/1983  07260684       
382  1365580  R G BHALERAO  24/03/1955  14/11/1981  01586324       
383  1365623  UMASHANKAR UPADHYAY  04/02/1960  30/07/1983  07652987       
384  1365992  PRAVIN V JAWALE  02/09/1969  17/07/1990  01803608       
385  1367245  NITIN D MIRAJKAR  27/08/1962  11/04/1984  05276858       
386  1367255  RAHUL BANKAR  31/03/1972  12/06/1997  01925519       
387  1367827  SALDHANA ANTHONY F  14/02/1967  22/06/1992  01883770       
388  1368114  RESHMA M.KAMBLE  11/09/1978  03/09/2012  10314672       
389  1368658  SUBHADRA BHIKA PATIL  05/04/1961  21/12/1997  01858890       
390  1368685  SUDHIR Y BHOSALE  01/08/1976  17/10/2003  74905776       
391  1370675  SHAILANDRA MANIK  08/01/1976  24/05/2000  06457745       
392  1370776  R R DIWAKAR  10/12/1966  01/06/1990  05082250       
393  1372143  SAHEBRAO DHONDIBA  20/12/1957  19/04/1981  01674122       
394  1372404  P ACCHAMMA  01/06/1969  12/12/2005  74901000       
395  1374725  SURESH S KAMBLE  15/07/1957  25/04/1980  07307780       
396  1375162  CHRISTOPHER  01/06/1955  19/12/1978  07461707       
397  1376879  MAHAVIR SINGH  10/09/1959  01/03/1985  01723133       
398  1377478  MAHADEO MARUTI  29/07/1954  20/11/1980  01543659       
399  1378430  DILIP N KAMBLE  27/12/1961  03/03/1988  01787159       
400  1379296  PRABHU M NADGERI  01/06/1963  12/06/1985  05283140       
401  1380237  RAM AGARWAL  15/08/1954  15/08/1983  05458922       
402  1380776  VINCENT GEORGE  31/07/1960  01/03/1984  07480258       
403  1381046  ASHOK BHAGU KORDE  01/06/1963  20/12/1996  01730715       
404  1381599  N U KHAZI  21/05/1953  21/05/1953  07401164       
405  1382922  KSHIRSAGAR SUNIL  02/03/1977  04/10/2006  00650363       
406  1383017  SATYENDRAKUMAR  10/12/1987  12/07/2012  10311671       
407  1384985  GURAIH CHIRAYYA GOLLAPALI  22/08/1954  19/10/1974  07638048       
408  1385180  H R POTE  12/06/1969  01/02/1991  01817814       
409  1385230  SHANKAR M GIRANJE  01/10/1963  14/07/1983  01708030       
410  1390641  NAGNATH N NALAWADE  01/06/1975  28/03/1995  05950430       
411  1391357  ABHIJEET D GHAG  08/06/1983  27/12/2006  94213074       
412  1393040  PRATAP INGALE  19/07/1979  22/06/2006  05201287       
413  1393469  JITENDRA VIBHUTE  05/07/1987  14/03/2007  74913505       
414  1393667  NIRBHAY SHANKER MEENA  10/09/1975  16/05/2006  74911491       
415  1396454  KHANDOO NAMDEO  19/06/1959  19/12/1982  01625457       
416  1396669  SHYAMANAND M MISHRA  02/10/1973  02/12/2004  74908339       
417  1396719  SACHIN P GAIKWAD  04/03/1983  26/09/2012  10315240       
418  1397555  MAHENDRA J KADAM  01/06/1970  10/04/1997  05976613       
419  1398598  PREMRAJ MEENA  01/07/1972  08/02/2006  74911752       
420  1399689  S W BHATLAWANDE  15/02/1963  14/11/1988  01833066       
421  1399830  ABRAHAM FRANCIS .N  19/10/1958  24/06/1988  07656660       
422  1399913  V K RANGARAJ  02/02/1973  22/09/1997  07286946       
423  1401040  ANAND BALBHIM  01/06/1958  01/01/1983  04431455       
424  1407277  K RAGHURAMAIAH  09/09/1976  23/12/1995  06453120       
425  1407851  RAJU BABOO CHAWAN  01/10/1959  04/07/1995  01905284       
426  1408450  BAJRANG K PATHARE  08/12/1979  28/04/1999  01937121       
427  1408962  PUSHPA YESHWANT  01/06/1961  08/05/1991  07280841       
428  1409557  P K KHARADE  01/06/1960  16/08/1982  05279628       
429  1412483  T V PIEOUS  06/02/1961  22/02/1985  01727187       
430  1412955  D A CHAVAN  01/06/1960  16/04/1984  05279940       
431  1413806  TANGAMMA KASHINATH  17/06/1954  01/01/1983  04431716       
432  1413917  SHIVAJI BASSAPPA  13/12/1960  19/11/1982  07480374       
433  1413980  NAGENDRA S KUSHWAHA  20/08/1976  16/01/2003  74901813       
434  1414463  VIKRAM SAW  10/03/1982  02/09/2008  10300211       
435  1416410  GABAJEE CHINDOO  02/06/1953  24/03/1989  01578613       
436  1417531  SHYAM SUNDER KUMAR  18/02/1986  29/08/2012  10314362       
437  1418448  C M PATIL  31/01/1977  05/07/2001  13723388       
438  1422087  K N REDDY  05/08/1969  09/06/1989  07271335       
439  1423595  TUKARAM MALOO TUPE  03/06/1956  19/02/1983  01658347       
440  1423997  DAKSHINA MURTHY  11/04/1962  17/01/1991  01876200       
441  1424217  ASHISH DUTT  23/10/1989  16/09/2009  10302621       
442  1425835  PANDURANG PANDOO  01/06/1962  19/03/1981  01575892       
443  1426639  DHARMRAJ M TIKONE  30/06/1958  25/05/1985  05532218       
444  1427967  SHANTARAM KONDIBA  01/06/1956  19/03/1985  01730733       
445  1428455  R V KATOTE  06/07/1957  04/03/1980         
446  1428711  RAMCHANDRA BHIMSHA  01/06/1959  16/09/1987  01726165       
447  1429371  SAMUEL L GOKAVI  09/01/1954  01/09/1974  07633294       
448  1429810  DENO S PARIERA  25/02/1953  03/09/1974  01331759       
449  1430676  RISIRAJ GAUTAM  01/01/1970  05/08/1996  01910048       
450  1432499  MD CHAND MD ISMAIL ATTAR  26/01/1957  01/11/1979  01534324       
451  1432708  VASANT TAROLE  21/10/1970  23/10/2000  07311709       
452  1433495  A ALAGARSAMY  10/05/1963  10/03/1989  05294344       
453  1434797  AJAY D PAWAR  12/06/1980  26/09/2012  10315214       
454  1435425  RAMKUMAR SINGH KUSHWAH  23/03/1954  12/12/2001  19637706       
455  1435789  AMAR DHARM KAMBLE  08/07/1984  24/03/2009  10301124       
456  1436011  HUSSAIN M GADAKARI  07/11/1981  26/03/2002  07311904       
457  1436966  PRAKASH TRIMBAK  01/06/1959  01/12/1983  00883839       
458  1437902  MANIK DHONDIRAM  15/05/1955  13/10/1976  01515172       
459  1438594  SNEHAL M BORADE  23/09/1991  29/12/2011  10307266       
460  1438683  RITA DAVID ANTHONY  02/11/1987  12/11/2009  10302864       
461  1438970  HANUMANT V CHAVAN  01/06/1985  28/09/2012  10315639       
462  1440993  SHIVAJI LAXMAN  06/01/1959  01/12/1996  01712883       
463  1441033  ASIF SAYYED  31/05/1992  04/10/2010  10304060       
464  1441124  SHOBHA P BHOSALE  14/11/1958  19/07/1991  00471290       
465  1441463  CHANDRAKANT ERANNA  04/04/1982  17/07/2004  74907001       
466  1442623  GAUTHAM SHIVAPPA POTE  10/06/1960  19/01/1984  01675928       
467  1442731  VITHAL HOSAGOUDER  28/01/1990  28/02/2009  10300971       
468  1443610  NITESH KUMAR GOVIND  05/01/1985  02/06/2012  10310228       
469  1446783  DHARASINGH GURJAR  12/09/1982  24/05/2012  10309378       
470  1448430  BABOO MAHAMULAL  05/01/1954  23/11/1981  01665406       
471  1449019  D S VAIDYA  16/06/1960  03/10/1980  01560578       
472  1450155  DNYANSHWAR BABULAL CHAVAN  10/12/1967  28/05/2008  74918424       
473  1450841  DATTATRAYA B JADHAV  01/06/1975  07/10/1997  01842160       
474  1453652  VILAS PRABHAKAR  18/01/1958  17/08/1982  01600060       
475  1454302  ARUN DESHMUKH  26/12/1958  29/01/1981  01590716       
476  1455238  JAYWANT LAWAND  09/11/1961  27/07/2011  10306092       
477  1455911  JEEVANASHA A TALWALKAR  12/02/1972  06/09/1994  00970128       
478  1457108  P D DEVIS  22/01/1961  03/12/1979  04432502       
479  1460155  VIJAYKUMAR M PANDHARPURE  09/07/1985  22/06/2009  10302359       
480  1460252  VISHAL K SHEWALE  12/12/1988  01/06/2012  10310125       
481  1460663  VISHAL H THOUL  02/08/1989  04/10/2007  74915629       
482  1461457  S R SHINDE  01/06/1965  16/10/1987  01058116       
483  1462309  VIKAS J SALUNKE  09/07/1964  19/09/1992  04432137       
484  1464070  SHOBARAM R BAIRWA  20/12/1985  25/08/2012  10314155       
485  1464741  YOGITA R KITKULE  25/04/1978  24/10/1997  05973363       
486  1468037  SUDHIRKUMAR A PASWAN  14/12/1986  18/07/2012  10311622       
487  1468393  MAHADOO PANDOO  08/09/1958  03/01/1990  01679790       
488  1469518  A R MENDRE  28/01/1957  19/05/1978  08151519       
489  1469943  SHAKIL AHMAD INAMDAR  02/02/1969  01/01/1996  05969189       
490  1470948  HASINA HUSSAIN  01/02/1968  04/07/2000  01937169       
491  1471225  SHANKAR DAMUMOHOL  01/01/1960  20/09/1982  04005831       
492  1471454  MARSH MOHAN RAJ  15/10/1987  19/06/2006  74913098       
493  1474208  SHAILENDRA K DWIVEDI  01/07/1973  16/05/2001  74904127       
494  1474596  ASHOK DHOTRE  01/06/1967  08/06/1992  05080654       
495  1475610  HEMANTH KUMAR  22/11/1978  11/06/1997  07286545       
496  1477016  UDAY P DESHPANDE  11/11/1965  08/06/1992  01880792       
497  1477239  BALASAHEB JAGANNATH  01/06/1955  19/05/1990  01565837       
498  1477876  DATATTRAYA BABURAO  02/06/1955  23/10/1997  04436159       
499  1478040  M C GHATE  29/12/1971  09/02/1995  01908431       
500  1478172  S N AGARWAL  31/03/1959  29/03/1985  01722967       
501  1480100  SHANTAPPA BHAGAPPA  02/06/1956  19/04/1981  01635761       
502  1480719  ANNA YESHWANT  01/06/1959  28/01/1984  01625470       
503  1482469  BASAPPA G RODKAR  01/06/1963  04/06/2008  74919398       
504  1485038  VIJAY A KSHIRSAGAR  19/09/1985  20/03/2009  10301057       
505  1485273  EMMANUEL RUBEN MINZ  08/06/1969  09/12/1996  01906859       
506  1485964  SANJAY ANNAPPA KOLI  01/06/1970  17/07/1991  07279978       
507  1487253  BHAGUJI VISHNOO  02/06/1957  19/06/1983  01668493       
508  1488780  S V TUPERE  01/06/1966  07/02/1995  08012398       
509  1488900  DHANRAJ BASANTA  05/10/1965  19/07/1985  05278600       
510  1489344  MANISHA R PAWAR  24/03/1970  13/10/1989  07302265       
511  1490175  SHANTHARAM N BHAPKAR  01/06/1959  11/10/1979  01676015       
512  1493751  MADHU DEVRAM  20/08/1962  18/07/1990  04006756       
513  1496161  ASHOK UTTAM  25/05/1964  19/07/1988  06426086       
514  1497294  CHANDRAKANT PANDHARINATH  01/09/1957  24/07/1978  05265435       
515  1498549  LAXMIBAI M KEDARI  20/12/1954  27/03/1982  01599525       
516  1502580  WILSON  11/07/1958  19/05/1979  07470368       
517  1503015  PARASHURAM B KALI  10/12/1968  11/08/1994  06448940       
518  1503102  HANUMANTH RAMA  01/08/1954  04/11/1981  07463390       
519  1503214  ANIL KISAN MORE  02/10/1969  20/06/1995  01905272       
520  1503761  KUNDLIK PANDURANG  01/06/1954  04/01/1985  01684206       
521  1505197  SAKUNTALA PANDURANG  12/08/1957  07/08/1987  01641906       
522  1507887  ROHIDAS SHIVRAM  22/10/1955  28/06/1979  01491325       
523  1508414  H K SANTAGERI  22/07/1976  20/05/2002  07290925       
524  1509859  UDAYKUMAR SHANKAR  01/06/1954  18/09/1974  00268160       
525  1509902  SAMBAJI BABU  02/06/1963  19/09/1988  06432499       
526  1511840  RAKESH RANJAN PRASAD  25/12/1972  15/06/2005  74909423       
527  1512522  DILSHAD BEGAUM  01/06/1964  15/01/1994  07659398       
528  1513486  GOVIND DEWAJI LOTE  26/02/1956  16/10/1984  04474170       
529  1513880  SHRIKANT G KALOJI  14/03/1988  01/10/2012  10315688       
530  1515336  SUKDEO G DARADE  04/04/1981  31/03/2009  10301215       
531  1515566  LIYAKATALI ASHIQUEALI SIDDQUE  01/02/1958  20/07/1979  05059926       
532  1516694  A K M KHUDUWALE  01/06/1958  25/03/1987  07241586       
533  1516874  BHIMRAO  05/06/1955  19/08/1979  07461860       
534  1518674  BALOO SONOO  10/08/1953  16/10/1976  01517143       
535  1518764  HUSSAIN SAB  22/04/1960  01/02/1981  07346669       
536  1519567  ANANDA A KUNJIR  01/06/1959  11/01/1980  05271782       
537  1519979  MOHAN RAM MOURYA  24/11/1956  20/07/1979  05059800       
538  1520375  CHANDRA GUPTA.DASHRATH  02/03/1958  07/09/1976  01526091       
539  1521928  VITHAL N K  01/06/1957  05/05/1997  13692318       
540  1521934  ASHOK A SHINDE  01/06/1957  12/03/1984  05280394       
541  1522774  D R NANNAVARE  01/04/1956  06/10/1982  01715586       
542  1522983  AWANNA PRASAPPA  01/10/1958  01/01/1983  04432526       
543  1524295  B R BHOSALE  17/10/1967  28/01/1989  01804091       
544  1524554  SANTOSH S GARAD  27/02/1981  26/09/2012  10315202       
545  1525535  M R GHADGE  02/06/1961  08/11/1982  01702488       
546  1526880  SNEHAL SHAILENDRA KORE  17/04/1989  17/08/2011  10306444       
547  1527075  PREM KUMAR MISHRA  22/08/1968  02/06/1997  07286960       
548  1527783  MURARI KUMAR  03/05/1988  17/01/2012  10307497       
549  1528841  NAVAL KISHOR MEENA  01/02/1987  30/08/2012  10314490       
550  1528936  RAMCHANDRA NATHOO  07/06/1954  18/05/1981  01600151       
551  1529648  PRAKASH BAGAL  10/05/1976  17/11/2001  05241455       
552  1530730  DHANAJI MARUTI DHUMAL  06/12/1974  24/06/2008  00200630       
553  1531006  SURESH KEROO SILVANE  18/12/1959  23/03/1977  01628355       
554  1531343  SEEMA Y BHOSALE  17/02/1965  23/03/1992  01873660       
555  1531748  R M VAIDYA  05/01/1959  13/07/1987  01787391       
556  1532087  VASANT TUKARAM  09/10/1963  08/11/1993  01741974       
557  1532546  MUKESHKUMAR M SAINI  03/02/1988  18/08/2012  10313576       
558  1533577  BALU SOMAJI  01/06/1960  03/12/1983  01714296       
559  1534179  DINESH SHANTARAM PATIL  23/02/1987  24/11/2008  10300510       
560  1535418  KAILAS S AGIWALE  17/10/1986  21/04/2009  10301859       
561  1538587  FANINDRA KUMAR  31/01/1979  29/11/2007  74915873       
562  1538622  VISHRANTI K INGALE  26/07/1966  25/08/2000  07311266       
563  1541640  KRISHNA HANMANTH  01/06/1958  19/01/1983  01661401       
564  1542482  R M SHAIKH  02/06/1955  01/09/1978  01799022       
565  1542877  SAHADEVA REDDY  01/06/1963  30/04/1986  07268154       
566  1543305  PRABHAT RANJAN  15/10/1987  17/01/2012  10307357       
567  1543831  GANESH G SANAP  05/04/1984  07/04/2009  10301628       
568  1545398  ALKA B WAGHELA  05/05/1963  15/08/2002  74905144       
569  1548196  SHAMRAO A KALGEKAR  01/03/1955  17/12/1978  07645259       
570  1549183  SHIVAJI BAJI  02/06/1956  07/07/1988  01788980       
571  1550222  SINDHU RAM TALWAR  17/07/1986  24/07/2005  74900663       
572  1558766  PRADIP P PHALKE  31/03/1968  05/08/1993  13646047       
573  1558983  SHANKAR N DHOBLE  15/04/1953  21/01/1980  07472729       
574  1560196  M P SHENDKAR  07/05/1960  26/12/1988  01819290       
575  1564149  SANTOSH B THOPTE  01/08/1975  07/05/1994  01878414       
576  1564567  SHIVAJI S. BHOI  25/10/1982  29/09/2006  05105701       
577  1564797  DATOO SHIVDAS  01/06/1958  01/06/1989  01726262       
578  1565238  SANTAJI P JAGTAP  08/05/1977  18/02/2002  07311874       
579  1565351  GONA BENHUR  23/05/1974  18/06/1996  06453545       
580  1565713  NILAVANTI A PATIL  20/12/1977  16/11/2006  74912940       
581  1565802  DEVANAND BANSODE  02/06/1972  07/11/1997  07660650       
582  1567061  VINAYAK M KANGRALKAR  08/10/1979  01/01/2001  74906045       
583  1568191  ATUL JAGANNATH KAMBLE  15/08/1987  30/06/2009  10302402       
584  1568876  PURASWAMI TANGVEL  22/06/1958  01/01/1984  01742190       
585  1569152  C A JANARDHAN  08/09/1980  20/06/2002  06130148       
586  1569995  PRABHAKAR N NAVLE  04/02/1956  13/07/1984  05283905       
587  1571699  PRASAD A SALUNKHA  19/06/1984  20/02/2008  74916762       
588  1573231  KASHINATH RANGANATH  02/06/1955  01/01/1983  01791904       
589  1573558  VANDANA R KADAM  11/11/1965  31/07/2004  10004737       
590  1573922  MANINDER KAUR  02/08/1986  17/11/2005  74900924       
591  1576168  VIJAY BAPU  16/05/1964  19/05/1985  01736477       
592  1578323  VEERNARAYAN N BATHUL  10/12/1982  24/02/2005  74900298       
593  1580134  KATHAL BAPUSAB  08/03/1955  19/06/1982  07475184       
594  1584347  LIYAQHAT BANDE  01/06/1968  26/05/2008  74917870       
595  1584398  SUDANVA BALU CHORAGHE  15/04/1981  29/05/2008  74918837       
596  1586409  SANJAY KUMAR  20/01/1980  13/12/2007  74916208       
597  1589650  SIDDU PRAKASH HARPUDE  12/08/1984  29/05/2008  74918369       
598  1590171  REGINA M MARTIN  01/02/1964  01/02/1984  01500879       
599  1590832  SARJERAO V NALAWADE  02/08/1967  12/07/2011  10305853       
600  1592393  JAGDISH PRASAD YADAV  05/01/1961  29/05/1991  01867805       
601  1593105  P K GOMATHI  10/06/1960  12/04/2001  07660674       
602  1593138  PRASAD K RAO  23/07/1970  21/09/1992  01795357       
603  1593617  P P SAWANT  06/02/1965  13/04/1984  05279963       
604  1594219  HANUMANTH R SARAF  01/06/1965  02/12/1991  06433250       
605  1595927  VIJAYA SILVA PILLAY  01/09/1970  30/03/2011  10304733       
606  1596925  A K SAXENA  03/01/1956  21/03/1978  01714314       
607  1598952  DINESH P KUMBHALWAR  21/01/1963  10/07/1989  07273496       
608  1603216  NET RAM MEENA  10/07/1987  16/09/2010  05231802       
609  1603429  SHANKAR MARUTI  01/06/1960  03/09/1987  01803293       
610  1603873  P S DHAPALE  13/05/1961  18/03/1991  07278883       
611  1604346  SUDIPTA M ROY  24/01/1983  29/04/2008  74917201       
612  1605476  GANESH MARUTI  21/07/1974  01/01/1993  07797515       
613  1608175  RAJMANOHARBABU DOKKA  18/04/1966  17/03/2001  01937984       
614  1608735  SHIWALING S  26/07/1956  21/10/1983  01351529       
615  1609479  N K MISHRA  09/08/1966  16/01/1991         
616  1611038  NATHA MARUTI  26/01/1959  06/04/1989  01578704       
617  1611392  KIRAN PATHADE  06/11/1981  17/11/2001  05241364       
618  1611836  SUSHMA SAMBHAJI  06/06/1970  21/10/2005  74900857       
619  1611935  SANTOSH L KULKARNI  07/06/1977  22/12/2004  74907785       
620  1612895  VIVEK VISHRAM VARGHAT  22/11/1985  14/07/2012  10311701       
621  1613374  MAHENDRA D KOTAWAL  19/06/1982  29/05/2008  74918151       
622  1614746  BABOO BHIMAPPA  02/02/1958  19/03/1981  01636030       
623  1616097  BASAWRAJ G AGASAGAR  03/11/1987  28/09/2012  10315421       
624  1617744  MARTAND SHANTARAM SABLE  01/06/1981  02/04/2009  10301276       
625  1620962  RAFIK SHAMSUDDIN  11/11/1959  19/03/1991  06227570       
626  1621471  GORAKH MAHADU  01/06/1956  19/05/1984  05474498       
627  1624423  L K JAMADAR  04/06/1964  09/08/1984  07309648       
628  1626611  YUWRAJ RAMRAO  02/10/1954  12/09/1984  05279094       
629  1627949  GOPAL SHANKAR  01/06/1962  04/03/1984  07480910       
630  1628153  NITIN R SHINDE  14/11/1979  15/12/2004  74909710       
631  1630775  SANJAY Y PUJARI  21/02/1979  20/05/2005  74900420       
632  1631169  R B GADEKAR  10/10/1967  10/08/1993  01882909       
633  1631673  A R KULSHRESHTHA  10/09/1967  12/10/1987  05292359       
634  1631931  SHEEBU MATHEW  22/08/1966  30/12/1991  08009144       
635  1632416  MANISH D JAMGADE  10/12/1983  03/09/2012  10314222       
636  1633444  ASHOK TATOBA  02/06/1953  09/03/1984  07480982       
637  1633722  K DHASTHAGIRI  05/10/1955  18/07/1992  00307075       
638  1633915  R SARAVANAN  13/05/1972  18/04/1995  07310640       
639  1634747  K B GHOLE  02/11/1955  05/12/1979  01593043       
640  1634888  ARUN NAMDEO  15/01/1954  27/03/1978  01554414       
641  1634974  SANTOSH KUMAR  01/03/1980  29/11/2007  74915964       
642  1635807  KOTA RAJAIAH  10/12/1961  08/05/1985  04483121       
643  1636924  UTTAM V PATANKAR  01/06/1962  14/09/1992  01744628       
644  1639695  VIJAYLAXMI K NAIDU  10/04/1964  09/02/1998  01935392       
645  1642240  N D PATIL  10/12/1960  27/02/1989  05945264       
646  1644844  SHIVRAM BHAGOO  10/07/1962  07/10/1991  01740192       
647  1651112  MAHESH KUMAR G WAGH  28/04/1979  17/02/2006  74901266       
648  1651181  A A SAKHARE  10/10/1985  13/09/2005  74910565       
649  1652804  R B DIWATE  12/05/1957  11/08/1981  05271824       
650  1653097  KRISHNA JANARDHAN  19/12/1958  19/01/1979  07455860       
651  1657136  MANOHAR MADHUKAR AWADE  04/04/1974  07/04/2005  08763422       
652  1657155  VIDHADHAR VINAYAK DANGRE  22/02/1964  16/02/1988  05290686       
653  1659453  JITENDRA KUMAR VERMA  27/08/1971  01/02/1991  05084118       
654  1660041  JULIANA T.RODRIGUES  13/06/1970  08/08/2005  74900572       
655  1660479  UDAI SINGH PAWAR  20/06/1984  01/10/2005  05105688       
656  1661651  R J CHINCHWADKAR  23/07/1961  30/07/1982  07230230       
657  1663441  RAMSING MEENA  15/05/1971  01/06/1989  05082330       
658  1664038  A R GONDKAR  11/04/1957  23/10/1978  00534683       
659  1664186  OLISETTY THATAJEE  01/06/1974  18/12/2000  07661915       
660  1667433  SHASHIKANT S PARALE  17/05/1979  13/12/2004  74909563       
661  1667493  LALIT NIVRUTTI NEMADE  22/08/1989  30/09/2011  10306626       
662  1667733  A B MORE  30/05/1954  23/06/1980  01694017       
663  1671801  P SRINIVAS PUYA  22/08/1964  25/02/1999  06454227       
664  1672374  SUNIL ASHOK GAIKWAD  14/08/1986  12/05/2005  74910784       
665  1673391  SURESH KUMAR  22/02/1971  02/06/1999  07289406       
666  1673436  S V ATRE  15/08/1954  26/11/1979  01192252       
667  1674826  ELTIMAS I SAYYED  15/06/1976  03/02/2005  74907979       
668  1675228  RAMKISAN MEENA  03/01/1984  17/08/2012  10313709       
669  1675617  DEEPAK DAMODAR KUNJIR  20/02/1982  21/06/2011  10305713       
670  1675849  VIJAYKUMAR J LACHAKE  26/04/1961  18/06/1985  01628641       
671  1676398  V S KAMBLE  02/05/1961  04/06/1987  07272145       
672  1677074  DATOO NARAYAN  15/06/1958  18/05/1981  01600231       
673  1677549  NITIN A RAUT  03/04/1980  31/12/2004  02697853       
674  1677873  VISHWAJEET KUMAR SINHA  02/02/1981  12/04/2007  74913864       
675  1678474  RAVINDRA M KAMBLE  02/02/1969  25/03/1992  01713590       
676  1678703  SABHAJIT BABULAL  15/02/1965  04/07/1983  04007645       
677  1679395  KRISHANNAYYA B. KOLI  01/06/1958  06/05/1983  01706123       
678  1679579  HANMANTA CHANDAPPA  01/04/1957  25/10/1982  01645523       
679  1683373  SUNIL S NAWARE  24/06/1957  24/02/1989  01774104       
680  1683582  RISHIKANT S TIWARI  01/06/1979  31/10/2006  74912628       
681  1685072  SANTOSH RANGNATH SANGLE  18/11/1977  20/12/2004  74909976       
682  1685397  SACHIDANAND JHA  16/03/1988  06/10/2010  10304162       
683  1686778  SUVARNA HARI  02/07/1978  15/01/2001  01937728       
684  1687498  PRALHD SHAMRAO  01/06/1959  19/08/1981  01628744       
685  1687726  SONA NANA  20/11/1953  28/08/1980  01496440       
686  1690565  SHIVAJI VITHAL  01/06/1953  02/06/1978  01554700       
687  1691148  POPAT GORAKH  14/04/1979  27/04/2000  05493172       
688  1692166  RAMAWADH YADAV  01/01/1978  12/09/2007  74915009       
689  1693621  DIPESH SHINDE  31/10/1990  23/01/2009  10300879       
690  1694511  SUDAM PHATANGADE  01/06/1962  27/07/2011  10306122       
691  1694846  ARUNA R THAKUR  12/11/1965  17/01/1989  12201455       
692  1695647  NIVRUTTI GAME  25/12/1981  10/07/2002  13727862       
693  1696314  DILIP RAMPRIT  01/03/1961  12/11/1979  01661152       
694  1697351  K B GOTRACHE  01/06/1965  21/01/1989  05290727       
695  1697827  DEEPAK SHIRASAWDE  23/06/1975  10/06/2000  05087909       
696  1698276  K M CHAVAN  01/04/1954  01/02/1989  01219455       
697  1701022  NEERAJ KUMAR AGRAWAL  15/07/1975  23/09/2004  74907499       
698  1701547  SMT ANJALI KULKARNI  29/11/1955  07/03/1981  13410430       
699  1701895  BISWAJIT BISWAS  20/02/1969  24/06/1988  07657328       
700  1704554  VITHAL RAMCHANDRA  25/06/1963  19/05/1985  01736472       
701  1706309  VILAS SHANKAR  02/06/1958  04/03/1977  05254190       
702  1706313  SANJAY A ANAGUNDE  14/03/1963  26/12/1983  05279641       
703  1708370  NAGNATH BABU RAUT  28/02/1958  20/02/1980  01647027       
704  1711422  VITHAL FAKEERAPPA  01/08/1958  21/09/1985  07487083       
705  1713721  YUNUS M NAIKWADI  15/02/1958  11/08/1980  05271745       
706  1714325  BHAGWAN GANPAT  01/06/1958  19/08/1983  01714260       
707  1715474  ASHWINI P SHIRSAT  28/02/1986  28/09/2007  74915587       
708  1715729  MARUTI DHONDOO  15/08/1956  19/05/1981  01572830       
709  1718704  PRASHANT B RAMTEKE  30/08/1973  06/08/1998  20255469       
710  1719801  DEEPALI PATHAK  14/09/1964  07/06/1989  08255271       
711  1720697  GORAKHA BABURAO  05/06/1953  26/11/1973  05423053       
712  1720724  ARUNA LAHANU BHALERA  21/09/1968  20/08/1997  01893270       
713  1721238  DILIP UMAJI DHAWDE  25/04/1954  03/10/1978  01476701       
714  1724400  VAISHALI V PAWAR  02/06/1975  22/06/2007  74914492       
715  1724548  ASHISH KUMAR  05/01/1991  17/01/2012  10307448       
716  1724567  HANUMANTA HAPPANNA  04/02/1955  10/07/1986  74909990       
717  1725104  VINOD SIDDANNA  05/04/1985  24/02/2010  10303080       
718  1726071  D S KARIVDEKAR  30/10/1959  05/10/1982  01714843       
719  1726206  RAJENDRA FAKIRAPPA  02/03/1957  19/03/1981  01636285       
720  1728117  DURYODHAN D ZENDE  01/07/1983  27/03/2006  05105762       
721  1728670  GAUTAM KASINATH  06/01/1962  25/01/1989  01810558       
722  1729253  RAMAPPAKHANDORE  01/01/1955  21/04/1981  07474829       
723  1729640  ASHOK SADASHIV  20/04/1954  27/07/1978  05457257       
724  1732267  RAVI KUMAR  20/07/1987  07/06/2012  10310850       
725  1732508  PREMSHANKAR NARAYAN  15/07/1976  02/01/2004  74905922       
726  1732950  MAHADEO VISHWANATH  01/08/1962  10/09/1996  01679041       
727  1735085  SURESH CHINDOO  02/12/1956  28/12/1996  01730538       
728  1735320  P SUDHAKAR RAO  15/06/1978  28/05/2004  74906677       
729  1735494  KASHIRAM KAJJU  08/01/1963  19/10/1989  07298687       
730  1736253  SATHYAPPA NINGAPPA  25/09/1967  17/02/1987  06457770       
731  1738479  RAJESH S SINGH  23/12/1975  03/02/2000  01937558       
732  1740197  BHIKU P YEOLE  01/06/1954  21/01/1980  04004504       
733  1741414  SHAM RAO DATTU  01/06/1954  04/03/1984  07496060       
734  1741496  MUKESH CHAND MEENA  01/07/1982  31/08/2012  10314623       
735  1743159  D J MALIK  19/06/1970  18/12/1992  01920674       
736  1743709  LAXMI RAMESH GUBACH  01/06/1965  16/12/1995  07152700       
737  1743717  BASUDEO MUKHARJEE  04/03/1959  09/08/1989  01749950       
738  1746458  D M IGAVE  11/11/1967  01/10/1990  01898619       
739  1750176  RAVINDRA B LASHKARE  02/10/1986  27/08/2008  10300170       
740  1750554  SUNIL N MAPARE  20/02/1973  06/10/2001  74904577       
741  1752074  GANPAT SAKHARAM  01/06/1954  22/11/1978  01499452       
742  1756473  SAVITRA ANIRUDH  01/01/1962  10/12/1986  01641633       
743  1757885  SK MEHIBOOB SAHEBLAL  01/04/1956  29/07/1984  05275714       
744  1759287  FIROJSHA S MAKANDAR  01/07/1968  26/05/2008  74917584       
745  1760077  ARUN D CHAUDHARI  02/02/1955  31/07/1992  08060905       
746  1760227  YALLAPPA LAGUMAPPA  01/11/1958  01/12/1979  04432514       
747  1760845  NANDKISHOR M JADHAV  01/08/1953  15/11/1979  00258659       
748  1761271  KAILAS BHANUDAS  01/06/1970  07/10/1991  05297035       
749  1762575  R P SHELAR  26/01/1975  21/05/1996  01921022       
750  1764148  RAGHUNATH GENOO  17/07/1956  28/01/1984  01575648       
751  1765514  SHILEDAR NASIRKHAN  15/08/1975  14/06/1997  05972449  05972449  AWNPS7709K  SARDARKHAN  
752  1766256  BHOORI SINGH  01/01/1980  17/07/2012  10311828       
753  1768265  UMESH R PIMPLE  24/08/1987  12/01/2008  10303145       
754  1768742  UDAY KUMAR  08/06/1975  09/08/2005  10019716       
755  1768767  PRATAPSINGH MEENA  20/08/1988  04/09/2012  10314660       
756  1769946  RAHUL H BANKAR  07/11/1983  08/06/2004  74906781       
757  1771476  P S PANSARE  20/01/1957  29/07/1978  07267216       
758  1771565  N RAMARAO  06/08/1964  05/05/1990  01886162       
759  1771727  SUNIL BHAGU VANJARI  14/01/1975  13/12/2004  74900006       
760  1772912  CHANDRAKANT L MORE  01/06/1956  01/01/1987  05480530       
761  1773912  DILIP M LONDE  01/06/1953  17/05/1972  07626575       
762  1774854  MUKESHKUMAR  01/01/1968  30/11/1993  01869917       
763  1778439  PRABHAKAR C NAIK  20/07/1968  07/11/2001  07311758       
764  1779169  ARVINDKUMAR  01/03/1978  09/09/2002  74906926       
765  1779250  HARISH KHAZAN SINGH  01/07/1969  25/05/1995  05950958       
766  1779755  SANJEEVKUMAR  15/11/1987  13/09/2007  74915186       
767  1779923  KRISHNA K THATHERA  15/02/1968  06/02/1998  01935343       
768  1781062  RAJGOPAL L  20/08/1959  01/01/1983  07148604       
769  1782648  SHANKAR RAOJI  23/12/1959  10/12/1983  01605070       
770  1782819  DILIP BHAGWAN RAUT  10/03/1975  09/06/1997  05971445       
771  1783153  MAHADU D WAGHMARE  10/02/1974  19/01/1999  01890128       
772  1783209  D JOSEPH  21/05/1982  13/05/2001  07311576       
773  1785295  RABINDRA SANTSAW  02/11/1972  22/04/2006  74902222       
774  1785570  C B PATIL  01/04/1976  14/06/1999  10113939       
775  1788178  G M CHAVAN  08/09/1975  10/10/2000  07429952       
776  1790675  B BALAJI  23/02/1979  08/06/2012  10310897       
777  1790740  VISHAL MORE  22/03/1980  28/09/2010  10304034       
778  1790902  SAYYED AHMED KAZI  07/01/1953  19/06/1980  07470447       
779  1792123  PANDURANG M CHARUDE  20/05/1955  05/10/1976  02369254       
780  1794272  MAHADEO S SATTE  01/06/1961  05/06/2008  74919490       
781  1794454  VIKASKUMAR D GUPTA  01/08/1985  17/05/2012  10309123       
782  1797371  MANJU MANIRAJ  25/09/1963  06/07/1987  01785308       
783  1800917  M DILIP KUMAR  16/07/1967  21/04/1989  07273289       
784  1803458  S J GADADE  08/11/1961  05/10/1982  01782680       
785  1804052  SHANKAR TIMAYA BHANDARI  02/04/1976  10/10/2000  01937443       
786  1807448  VENKETESLU C H  01/07/1960  09/05/1981  07346712       
787  1808397  M S BEPARI  01/06/1956  19/02/1979  07462268       
788  1808824  BHIMRAO SHIWAJEE  01/06/1961  24/04/1984  01710758       
789  1809432  LAKKAPPA YELLAPPA  26/05/1953  06/11/1983  07483703       
790  1811468  DAULATRAM HAKIMSING  05/08/1953  27/07/1981  01787252       
791  1811710  SHARAD NARAYAN GUND  06/11/1968  28/05/2008  74918450       
792  1812305  PRABHU M RAIBHOLE  02/05/1958  06/06/1983  04005764       
793  1812531  SACHIN S GAVALI  09/03/1980  08/08/2005  74910097       
794  1814537  LADKAT VIKAS  31/03/1981  02/07/2007  10306560       
795  1816871  ANIL KUMAR  10/02/1984  07/06/2012  10310848       
796  1817346  S DEBNATH  15/09/1976  29/07/2002  07662336       
797  1818630  POPAT B KASHID  01/06/1971  30/05/2008  74919222       
798  1818856  SADIK RAZAK SHAIKH  02/01/1958  23/08/1982  01483778       
799  1818954  KAILAS GULAB  08/02/1962  12/02/1988  01754750       
800  1818968  MADHURENDRA KUMAR  02/05/1984  17/01/2012  10307461       
801  1820189  SWAPNIL V GAJBHIYE  23/03/1989  01/06/2012  10310198       
802  1820654  M B SURYAWANSHI  03/11/1956  29/09/1981  01591113       
803  1820782  BALOO C GAVHANE  15/02/1977  28/05/2008  74918473       
804  1821961  RAJENDRA MACHICHARAN  06/04/1960  13/04/1979  01601751       
805  1821994  K N MOHANDAS  19/11/1955  24/04/1981  01693776       
806  1823226  PARASNATH RAY  27/01/1964  17/07/2001  06458786       
807  1823484  TUKARAM SHOBHA  04/06/1957  10/01/1985  01609490       
808  1826128  MAHABOOB A KHATIB  01/06/1959  16/07/1982  07651351       
809  1826143  SHIVARAM DAGUDU ROKADE  25/01/1954  03/05/1979  04006720       
810  1826747  GOPAL RATAN SINGH  18/07/1964  22/03/1996  06455270       
811  1827317  BAPU NIVRUTI GAIKWAD  01/07/1963  01/06/1991  01831594       
812  1827761  VIRANGANA M  03/11/1967  26/08/1994  02629550       
813  1828394  THAKARE ANITA  20/02/1980  17/08/2006  05230421       
814  1829725  LOVELINA F CLAYTON  30/05/1978  01/08/2001  74904413       
815  1829770  N M DHAWALE  26/12/1969  11/07/1993  01883963       
816  1831232  DATTATRYA B KUNJIR  26/09/1979  07/01/2002  07290676       
817  1831416  R G MAHAJAN  01/10/1959  02/12/1983  05077497       
818  1832955  KHANDOO VITHAL K  31/12/1959  01/04/1982  01709653       
819  1833685  IMAM HUSSAIN MULLA  19/05/1961  19/11/1982  07651442       
820  1835489  S S KULKARNI  06/04/1963  14/01/1988  05308306       
821  1836490  RATANRAJAK  12/01/1966  12/07/1993  01882156       
822  1836656  SHASHIKALA KAMBLE  15/04/1968  04/07/1989  05561383       
823  1837454  HANUMANTA PANGA  01/06/1964  19/06/1985  01740210       
824  1839759  M D PAWAR  04/06/1966  04/05/1993  01906793       
825  1840102  RUPESH RAMESH VANKAR  21/10/1977  03/08/2007  74914637       
826  1840166  BHAU KACHRU  13/07/1961  17/10/1987  01798900       
827  1840826  S G HALDIKAR  11/12/1966  06/01/1993  01882235       
828  1841178  RAMESH H AIHOLE  01/04/1970  26/07/2004  74907025       
829  1842754  VIJAY MACHINDRA JAGTAP  01/01/1978  09/08/2005  74910115       
830  1845010  ANIL KUMAR PAL A BHAGAT  03/05/1988  05/07/2012  10311520       
831  1845870  RAJU SONAVANE  19/04/1968  24/11/2004  74908388       
832  1846100  RENUKA N SHIVA  20/05/1960  04/10/1989  01799642       
833  1847738  RADHABAI SHIVRAM  28/06/1958  15/09/1987  01643046       
834  1847991  S NATHAN  09/05/1963  01/06/1987  07272509       
835  1851366  VITHAL FAKKAD  24/11/1959  10/10/1991  01730374       
836  1852958  SHAIKH AZIMUDDIN  18/11/1972  03/02/2005  74907955       
837  1854070  NITAI G BAURI  06/01/1984  26/07/2012  10312160       
838  1854304  AMBOJI TUKARAM  01/06/1959  29/10/1987  05288800       
839  1857178  LAHU KISAN  02/06/1956  19/04/1981  01609075       
840  1857448  GOPAL SAJAN SANAP  10/08/1983  06/04/2009  10301537       
841  1858615  MAHENDRA RAMAYA  30/05/1989  14/08/2009  10302530       
842  1858789  ANJANAIAH-SALAPPA  15/07/1961  28/05/1985  07150374       
843  1859125  KASHINATH BHAGU  01/06/1961  01/01/2003  01744240       
844  1864735  HALAPPA RAMAPPA  28/12/1953  28/05/1981  07238290       
845  1866038  JAISHANKAR SARJURAM  01/02/1957  09/11/1981  01596111       
846  1867196  MOHAN JAGANNATH  16/04/1954  03/11/1978  05260073       
847  1867794  R K NANAVATE  12/03/1960  25/10/1982  01784083       
848  1868162  J B SALDANA  01/05/1967  24/06/1988  07657146       
849  1868617  AJITKUMAR BISWAS  18/10/1972  24/09/2007  74915447       
850  1869499  A I FERNANDEZ  08/09/1961  28/10/1985  07267344       
851  1869883  BHIMRAO TATU  04/01/1956  01/12/1978  07495547       
852  1870110  NAVAMMA TANPAL  01/01/1962  04/09/1997  01893282       
853  1870705  SHANTABAI LAXAMAN KAKDE  01/05/1955  12/11/1987  01643010       
854  1872004  SHAILA M SHINDE  02/06/1963  11/05/1995  01905223       
855  1872054  MAULI ASHOK  16/04/1984  02/01/2003  74905314       
856  1872304  SUDRSHAN D DEAOSAH  15/02/1987  29/05/2012  10309640       
857  1875127  JESSY GRACY MENDES  27/10/1973  31/10/1995  01936827       
858  1876235  SINDHU KUMAR  12/06/1976  11/09/2006  74912239       
859  1876296  DHRUV KUMAR DEWANGAN  02/07/1977  11/09/2002  01992168       
860  1877524  YELLAPPA D  01/10/1977  25/11/2003  07291632       
861  1877600  NATHOO C KHILARI  01/06/1958  19/08/1981  01628392       
862  1877707  J K GAUTAM  10/07/1955  22/02/1980  05277784       
863  1877758  RITA MENEZES  23/05/1959  20/03/1979  05438561       
864  1882103  BHAGWAN KUSHABA  26/07/1969  30/03/1993  05490960       
865  1882592  ASHOK POLAKE  30/06/1957  15/06/1981  90410130       
866  1883275  HASMAT BEE  20/05/1955  23/02/1994  07152280       
867  1884349  RAMPRAVESH KUMAR SHIRI YADAV  12/12/1984  16/05/2012  10308702       
868  1884574  C B SHIVANKAR  06/11/1959  01/04/1981  05266440       
869  1884735  CHANDRAKANT P SHELKE  15/02/1957  19/04/1982  01638452       
870  1886725  SURESH B RANDHVAN  24/06/1986  26/09/2012  10315159       
871  1887023  R L BELVATKAR  20/07/1961  09/06/1989  07272625       
872  1888578  VILAS RAGHU MORE  20/08/1962  24/11/2003  74905880       
873  1890209  LAKSHMIKESHAVA S  05/03/1963  12/10/1988  07655400       
874  1892409  ANIL S GAIKWAD  25/07/1971  05/06/2005  74907888       
875  1894370  DIWAKAR PRASAD SAW  02/01/1972  01/10/1998  07288335       
876  1894446  SUREKHA D MURTHY  25/07/1958  07/05/1980  07120850       
877  1896521  SHRIMANT C JAMADAR  10/11/1957  19/03/1981  01635864       
878  1898305  DATTAPPA HUNCHAPPA  01/06/1977  01/12/1998  05974446       
879  1898865  SHRIKANT D GAIKWAD  09/08/1980  26/09/2012  10314957       
880  1901475  B U PAWAR   06/02/1967  09/08/1994  01905211       
881  1902072  GANESH PARDESHI  18/05/1980  26/06/1998  01935495       
882  1903989  TUKARAM KRISHNA BAND  18/11/1974  18/05/2004  74906460       
883  1904397  RAGHUNATH MARIAPPA  20/04/1956  21/09/1981  01716086       
884  1905017  NAROTTAM RAJARAM PATIL  17/05/1984  19/12/2006  74913001       
885  1906039  CHANDRAKANT DAMAJI  29/09/1958  01/11/1980  01590947       
886  1907617  SHIVSHANKAR KUMAR  10/06/1969  10/03/1997  01910796       
887  1907727  TUKARAM MARIAPPA  25/03/1959  19/04/1984  01680407       
888  1908639  RAVIKANT KALICHARAN PRASAD  27/08/1977  16/05/2012  10308854       
889  1908984  BALAPPA MALLAPPA  28/08/1966  26/03/1999  06457253       
890  1909045  BALASAHEB MURALIDHAR  24/02/1968  16/05/2000  05493031       
891  1909086  V BIJU  26/05/1965  18/04/1991  07656579       
892  1910910  SARITA S BHIDE  18/02/1958  10/04/1980  01439078       
893  1912315  RAMAKESHWAR KUMAR NAURANGI  04/01/1983  06/12/2007  74916166       
894  1912763  MANIK R SADANWAR  29/12/1979  22/11/2000  01937753       
895  1913318  ANIL LAXMAN POLKE  01/06/1963  22/07/1994  01879972       
896  1914196  SUBHASH V SABLE  01/06/1955  28/08/1980  01496372       
897  1915048  SOPAN MARUTI JADHAV  01/06/1954  03/10/1980  01572482       
898  1916324  PRABHAKAR SHIVARAM  02/11/1955  07/09/1981  01483721       
899  1917315  KAILASH K MALGHE  09/12/1985  27/05/2008  74917729       
900  1918507  VISHWANATH PRASAD  15/05/1989  18/07/2008  11080623       
901  1920664  PRADIP KUMAR  01/08/1981  15/06/2005  74909400       
902  1922084  A S RANE  25/03/1953  30/04/1979  01705544       
903  1923145  PRAMOD KUMAR  15/04/1986  01/06/2012  10309949       
904  1923349  R V DETKE  10/12/1965  01/06/1990  05201986       
905  1924343  MARUTI SHIVRAM  01/06/1967  03/05/1993  01836742       
906  1924386  DHANRAJ HARI  01/03/1954  01/01/1983  01501136       
907  1924625  PINTU SAMBHA UBALE  23/03/1979  14/10/1999  01861013       
908  1925091  IMAMUDDIN MUKTUMSAB  01/04/1953  02/04/1975  07231702       
909  1925201  SK MD GHOUSE  15/03/1959  25/03/1987  07261299       
910  1925342  KHATIB SHABIR  18/08/1958  02/11/1983  07477314       
911  1925663  SUJIT R SHINDE  25/04/1984  11/02/2009  10300845       
912  1926009  RAJENDRA NAVRANG KATKAR  19/12/1978  31/03/2008  74917067       
913  1926012  CHANDRASEKAR D S  03/11/1968  04/06/1999  07289339       
914  1926226  MONICA P UDAPIKAR  26/06/1984  01/08/2006  74912100       
915  1926805  SUNIL K GAIKWAD  03/06/1967  08/08/1998  01933103       
916  1926928  GAIKWAD DINESH G  06/06/1973  01/09/1996  05969270       
917  1927357  RAMCHANDRA SOPAN  01/06/1958  19/02/1984  01676192       
918  1927709  MAGAN SITARAM  04/05/1961  15/09/1986  01713036       
919  1929200  BABLU KUMAR  07/01/1980  17/05/2006  74911168       
920  1929698  HARGOVIND LALLI YADAV  05/07/1970  24/12/2011  10307199       
921  1932721  SUNANDA JAISINGH  03/03/1958  15/12/1989  08255568       
922  1933581  S J KUMBHAR  27/06/1966  25/06/1991  01805484       
923  1936893  RAVINDRA PRALHAD  01/06/1960  03/01/1986  01784407       
924  1938324  ANIL SHANKAR RAUT  22/04/1958  19/04/1983  05281143       
925  1938746  S PRAVEENKUMAR  15/06/1959  31/01/1983  07261317       
926  1939995  ASHWINI R ROKADE  02/11/1982  19/09/2002  74904863       
927  1940342  SHESHNATH SHUKLA  20/07/1957  20/07/1979  05019205       
928  1942239  BABAN B KARALE  01/06/1955  19/09/1982  05275295       
929  1942528  SARASWATHI  10/11/1964  26/07/1999  07286077       
930  1943297  SAYYED ALIM BASHIR AHAMED  09/02/1985  24/08/2007  74914765       
931  1944624  SAIPAN MULLUKBABUSAB  01/06/1966  17/07/1993  05969530       
932  1945105  BHIMRAO RAMCHANDRA  01/06/1953  08/05/1987  01724198       
933  1945410  SRIKANTH JAGGU  15/08/1960  19/07/1988  06427972       
934  1946818  GANGARAM YEMANAPPA  01/06/1955  19/01/1983  07480349       
935  1947689  B D BHONDE  12/10/1955  11/12/1980  01591204       
936  1947707  SURESH G KAMBLE  14/06/1953  25/11/1988  01798236       
937  1952875  NAMDEO PARBATRAO  01/06/1958  01/02/1984  01596950       
938  1954007  SUKUMAR R KUTWADE  01/08/1980  04/05/2012  10308040       
939  1954140  MOMIN JUBER FAKIR  02/06/1964  07/12/1985  00577510       
940  1954438  V H JETHWA  01/03/1966  01/07/1993  08307404       
941  1955558  S B KARVANDE  15/12/1953  11/03/1977  05258765       
942  1957315  VANAPPA M SAKHARE  16/05/1977  09/06/1997  05972050       
943  1957642  MAHENDRA R SHINGADE  08/06/1982  28/04/2007  13809490       
944  1958416  SAINATH B BHANUSGHARE  30/01/1982  10/01/2009  10300790       
945  1959148  ARJUN NANA  02/01/1960  23/03/1989  01578649       
946  1959391  DILIP APPA CHIKHALE  01/06/1959  19/03/1985  01757295       
947  1959661  G R CHAVAN  09/09/1967  28/12/1991  06431276       
948  1960785  SHRIKRISHNA  01/05/1982  02/11/2007  74915745       
949  1962810  DHARMENDRA W THOKE  01/06/1974  15/12/1999  06456959       
950  1963444  JAISHREE N TALK  15/11/1960  06/09/1991  01808667       
951  1963451  RAMPRAKASH G SINGH  01/08/1957  31/01/1990  00271378       
952  1965917  K D MORE  01/06/1971  29/01/1997  05086991       
953  1970855  CHANDRAPAL RATANSINGH  18/06/1959  05/06/1979  01605125       
954  1971717  JECINTO BRITTO  17/08/1967  22/05/1990  08055828       
955  1967007  GOVIND K PAWAR  05/05/1977  25/07/1998  01935410       
956  1967791  HIRAMAN LAXMAN  02/07/1962  07/11/1985  01757234       
957  1969437  RADHESHAM BHAGWAN  30/05/1955  29/07/1984  05275829       
958  1969897  SYED DAWOOD AHMED  08/03/1971  07/01/1994  07659325       
959  1970287  DATTU MARUTI  01/06/1955  19/04/1981  01609099       
960  1970540  SACHIN SUNDI  15/12/1978  08/02/2006  74911776       
961  1970709  GURURAJ RAO  16/04/1962  09/04/1990  07310080       
962  1972044  JAYAWANT D BHUJBAL  15/12/1971  12/06/1997  05972176       
963  1973439  SHOBHA R CHOURE  07/06/1964  06/09/2002  74905223       
964  1973989  LAXMANPARASAPPA  01/10/1954  19/11/1979  07474891       
965  1974527  DEEPALI MORE  21/03/1985  17/08/2006  05230380       
966  1975267  RAMESH SIDRAM KAMBLE  12/05/1960  19/05/1981  01628069       
967  1975521  RAMACHANDRA D ZORE  21/11/1985  15/04/2009  10301811       
968  1975839  HARIBAL G R  05/12/1954  10/07/1978  07229823       
969  1976214  K SAHEED BASHA  15/02/1969  23/12/1988  07272170       
970  1976861  YADAV NATHOO  01/06/1968  19/04/1999  01935975       
971  1977503  UTTAMCHAND CHOUDHARY  18/09/1973  19/10/2006  74912549       
972  1977729  VINOD VERGHESE  27/11/1974  25/06/1998  01840496       
973  1978399  P SUDHAKAR  28/08/1960  18/09/1992  09893908       
974  1978570  MANISHA CHAKNE  03/02/1975  13/10/1997  01935197       
975  1978964  SHIVAJI PANDURANG  01/06/1969  24/04/1998  01935161       
976  1979055  DASHARATH JANKOO  04/05/1956  19/04/1984  01680389       
977  1979168  DINESHKUMAR N HANMUL  27/02/1964  19/11/1988  05289180       
978  1979740  MUNNA SINGH BHADORIA  08/04/1963  12/03/2001  01938204       
979  1980586  KAILAS SOPAN  07/04/1962  01/03/1987  05307752       
980  1982778  UTTAM DINKAR  08/04/1953  03/04/1984  07448934       
981  1983335  TONY M CHARLI  29/01/1965  02/12/1989  01759322       
982  1984185  DHARAVATH SREENIVAS  12/10/1978  27/11/2004  74907542       
983  1984802  VINAYAK KRISHNAJI  08/08/1959  18/05/1981  01600552       
984  1985266  RITESH KUMAR  12/06/1979  04/06/2004  74906938       
985  1986729  NARAYAN M KHARAT  01/01/1953  21/09/1978  01477079       
986  1988385  SURESH RAMCHANDRA  05/04/1960  19/03/1991  07281961       
987  1988734  SURESH MANSHI  13/06/1961  18/05/1981  01600485       
988  1989113  ULHAS  01/06/1955  19/05/1980  07470435       
989  1990836  S H MUCHANDI  01/12/1961  09/09/1992  07658096       
990  1996775  UDAYKUMAR KUSHWAHA  10/01/1978  28/11/2007  74916040       
991  1997184  NAGAYYA NARAYAN  01/02/1958  19/10/1980  07478331       
992  1999688  SUBHASH BANKAR  01/06/1970  25/11/2004  74908406       
993  1999860  DEEPAK V CHINTAMANI  13/12/1962  01/01/1990  09589999       
994  1999863  PUNDLIK G VAIDYA  20/03/1962  14/06/2011  10305440       
995  2001357  GUNGA PANDURANGA  01/07/1968  19/05/1988  06427431       
996  2001632  MARUTI BHIMRAI PATIL  01/06/1961  01/12/1979  04431935       
997  2002621  ASHOK ARJUN BHOSALE  20/03/1964  08/04/1992  01828230       
998  2003433  MALLESH HANMANTA  01/06/1958  01/10/1982  01665467       
999  2006987  REENA V PANICKER  02/09/1964  22/07/1988  13541845       
1000  2007138  MRITUNJAY KUMAR M PRASAD  25/03/1982  02/04/2007  74913712       
1001  2007274  VIKRAM PATIL  25/02/1982  14/08/2006  05104696       
1002  2008449  PINTU BINDO SINGH  31/12/1980  29/05/2012  10309858       
1003  2010227  S S PORE  16/08/1963  09/05/1985  01440470       
1004  2012419  BHIMA VISHWANATH  01/06/1958  19/12/1983  05276482       
1005  2012690  MUKESH SAYAJI  01/03/1953  03/11/1984  01657926       
1006  2012767  DURGAPPA SHANTAPPA  12/05/1955  19/01/1983  07480325       
1007  2012909  MEGHA M BHUSKUTE  18/07/1959  28/02/1980  00436586       
1008  2013963  RAJU ANKUSH  24/01/1962  19/01/1984  01675783       
1009  2016669  LATA LAXMAN  05/05/1962  25/01/1996  01837898       
1010  2018762  DATTU MATHOO KAMBLE  10/04/1957  08/04/1985  01501860       
1011  2019241  A. D. SOLWANDE  05/07/1957  15/10/1980  05019886       
1012  2022320  KIRAN S PAGARE  19/02/1981  13/09/2005  74910048       
1013  2024504  PRAMOD NARAYAN  31/08/1959  19/04/1984  07484409       
1014  2025607  ATINDRAKUMAR  12/03/1974  18/12/2000  07661710       
1015  2028956  RAMDAS SANTAPPA  01/06/1958  06/06/1983  04005960       
1016  2030111  BHANDALKAR B  05/03/1965  21/12/1990  06429233       
1017  2030789  BABAN R KOTWAL  01/06/1965  28/05/2008  74918126       
1018  2031325  RAJENDRA GENBA MORE  01/06/1964  02/12/1982  04006136       
1019  2031350  MAHANTAPPA  20/05/1954  03/11/1979  04419285       
1020  2032102  HANUMAPPA YELLAPPA  01/06/1971  08/12/1991  06435063       
1021  2032298  SURESH SINGH  20/01/1957  12/03/2001  01938046       
1022  2032534  MALLAPPA BALAPPA  01/06/1961  01/01/1981  01820965       
1023  2032597  KRISHNATH R KAMBLE  26/02/1970  02/04/1993  02252995       
1024  2033663  M Y KHADE  29/06/1961  06/11/1983  07480313       
1025  2033921  HANMANTA HAJAPPA  26/02/1955  23/06/1982  05273213       
1026  2035756  PRASAD DIGAMBAR  16/10/1960  03/07/1985  05282159       
1027  2036589  SATAPPA SHANKAR  05/08/1957  28/12/1980  07649575       
1028  2038191  SUDHAKAR D BHOSALE  01/01/1959  02/07/1985  05278340       
1029  2039240  IBRAHIM HASAN  24/06/1962  19/09/1986  01739141       
1030  2039584  ASHISH D BODAKE  07/01/1986  12/08/2008  10300107       
1031  2039730  A M JOSEPH  10/11/1954  03/12/1980  01589416       
1032  2039737  SHIVSHANKAR KUMAR R YADAV  05/05/1985  16/05/2012  10308819       
1033  2040535  KAILASH PREMA  04/12/1962  19/03/1984  01679971       
1034  2041131  DEORAO NATHU BHOGLE  01/06/1957  31/12/1983  01501501       
1035  2043139  RAJENDRAPRASADSINGH  21/01/1971  29/12/1998  07288608       
1036  2043488  SANGHARSH S BANSODE  23/03/1985  04/08/2007  74914649       
1037  2043556  MALLESH HATTARGI  15/05/1958  25/08/1987  07520888       
1038  2043862  MOHAN MOGRE  25/04/1962  25/05/1992  01808606       
1039  2043905  KARIYAPPA YELLAPPA  30/07/1957  01/06/1983  07495353       
1040  2044117  SHANKAR KHAJAPPA  06/05/1955  19/06/1983  01661220       
1041  2046857  SMRUTI VIJAY GOKHALE  03/01/1975  15/07/1995  01837874       
1042  2047162  KASIM A NADAF  02/07/1981  24/12/2005  74900225       
1043  2047728  RAMESH PAWALE  24/05/1966  08/10/1994  07310470       
1044  2048175  PRAVINKUMAR KOTHYARI JAT  01/02/1989  24/05/2012  10309342       
1045  2048674  ARUN SHIVALING  01/06/1953  01/12/1977  07447656       
1046  2048725  SAGAR S NAGARKAR  31/10/1974  08/11/2001  74904589       
1047  2050902  THIPPANNA S BELLARY  07/10/1964  22/09/1992  07658138       
1048  2051248  PRITESH D PARKALE  21/05/1978  09/08/2005  74900651       
1049  2051728  M L RATHOR  21/12/1958  02/04/1985  01829848       
1050  2051925  BHIMRAO .A.MARATHE  01/06/1980  26/09/2006  90000010       
1051  2053461  SHANKAR GOVIND  15/03/1955  19/02/1974  01499336       
1052  2053569  VIKRAM KUMAR KUSHWAHA  01/06/1980  26/05/2005  74909241       
1053  2054654  BIPIN BIHARI  04/05/1969  05/06/1999  07289390       
1054  2055039  R B BAITHA  21/01/1959  19/01/1981  01502165       
1055  2056490  GANGADHAR S DUDHANE  31/12/1978  22/12/2001  07290597       
1056  2056670  VIJAYKUMAR CHANDRAYA  15/09/1953  29/01/1981  01259050       
1057  2056787  LAXMAN SARJARAO  01/06/1960  01/02/1990  04005235       
1058  2061684  GANESH A SONAWANE  08/04/1978  15/01/2002  05985547       
1059  2061932  AMARESH JHA  10/10/1978  24/02/2006  74910607       
1060  2062082  D D GAIKWAD  07/11/1956  16/03/1983  01724009       
1061  2065195  VISHWASRAO SAHEB  01/06/1955  19/04/1983  07481135       
1062  2066132  SUDHIR SHANKAR  01/07/1975  18/05/1997  01916282       
1063  2068103  ARUN B JADHAV  06/10/1955  18/02/1984  04431819       
1064  2068351  SHAKIL AHMED  13/07/1958  18/11/1985  01696993       
1065  2069481  UMA YESHWANT BHAGAT  01/06/1970  18/07/2001  08462528       
1066  2069496  FAROOK M BAIG  25/07/1967  02/09/2008  10300340       
1067  2072644  P K WASON  05/10/1963  07/09/1976  01246549       
1068  2073316  SHANTILAL DORILAL  04/11/1958  05/06/1979  01601430       
1069  2074393  RAOSAHEB KERBA  01/06/1957  01/01/1983  04431390       
1070  2076235  BAJIRAO A DESAI  01/06/1966  27/12/2011  10307187       
1071  2076460  VINOD KAMBLE  05/02/1986  22/09/2010  10303972       
1072  2076573  RAJESH S JAGTAP  03/11/1971  24/05/1994  05948046       
1073  2076826  SUNIL N BAJARE  25/02/1970  09/06/1997  05972036       
1074  2077280  MARUTI NAMDEO  15/09/1959  06/03/1989  05289543       
1075  2078427  DILIP P MANDKE  31/05/1956  16/07/1983  01587497       
1076  2085135  GANESH JADHAV  04/06/1971  09/05/1994  01878578       
1077  2086412  PRAKASH B CHANDAPPAGOL  13/05/1990  29/09/2012  10315822       
1078  2087068  ARJUN S BAGUL  25/09/1976  29/11/2004  74909095       
1079  2088095  MALATI MAUR MISAL  13/08/1982  08/07/2005  74900535       
1080  2089070  CLEMENTINA A MARRI  15/03/1970  10/03/2006  74901291       
1081  2089133  RAJENDRA KAMALAKAR  17/07/1960  24/05/1982  04432393       
1082  2089495  DATTATRAY S PHANSE  10/05/1965  26/05/2008  00200565       
1083  2090150  SUNILKUMAR RAMNATH RAM  17/10/1985  12/06/2012  10311130       
1084  2091298  SURAJ P GAJBHIYE  13/02/1985  04/05/2012  10307989       
1085  2091388  ABHAY KUMAR SINGH  17/05/1974  29/07/2002  07662415       
1086  2092579  MEHABOOB I GAVANDI  01/06/1966  27/05/2008  77917705       
1087  2096268  G U GAIKWAD  13/09/1954  09/04/1982  05226375       
1088  2098624  PRABHU KANHOO  01/06/1976  30/09/1998  01894250       
1089  2101499  BALAJI POPAT  01/06/1976  08/03/1995  05491757       
1090  2102570  DHARMENDRAKUMAR S CHOUDHARY  15/08/1985  07/06/2012  10310484       
1091  2103122  SUNIL SHINDE  03/12/1961  21/09/1989  05479034       
1092  2103141  R P DOLE  28/07/1956  04/12/1981  01516490       
1093  2104817  BHANUDAS J SHINDE  15/06/1972  08/06/1994  01878933       
1094  2106016  MADAN KUMAR  28/04/1973  06/05/2006  74903640       
1095  2106482  JAGANNATH B CHOPADE  29/04/1994  28/09/2012  10315410       
1096  2107838  P C GADILKAR  25/01/1978  09/06/1997  05972048       
1097  2108200  ASHOK B GODSE  02/06/1966  11/07/2011  10305828       
1098  2109649  SANGLE DATTU  20/01/1976  02/05/2007  07010280       
1099  2109923  PRASHANT HULYALKAR  16/11/1964  21/07/1989  05887892       
1100  2111143  AYANUDIN V PATEL  08/08/1959  19/07/1982  12137250       
1101  2112192  SUNIL KAMTHAN  15/08/1959  05/10/1982  01714338       
1102  2112677  HARGOVIND  03/05/1953  12/03/2001  01937947       
1103  2113613  PRAKASH AHIRE  04/07/1965  30/11/2004  74908390       
1104  2115288  CHANDRAKANT BHAWOO  19/08/1957  02/11/1982  01604375       
1105  2115333  EDA CHINA B  01/07/1960  06/04/1985  07488683       
1106  2118333  GIRIJA J KIRANGEE  01/06/1973  01/02/1997  01922634       
1107  2118728  BASAPPABHIMAPPA  08/08/1961  19/03/1984  07488105       
1108  2120099  SAHADOO MARUTI KALOKHE  20/06/1953  19/08/1978  01628732       
1109  2120252  P M XAVIER  31/07/1956  14/01/1978  01690560       
1110  2122639  NAIKWADI KAMRUDDIN  20/08/1969  12/06/1997  05972231       
1111  2124039  SANDEEP I KURUWAR  29/07/1971  30/01/2002  74904711       
1112  2124570  PRASHANT R WATVE  02/01/1968  24/12/1993  01869700       
1113  2126158  K JOHN FEDRICK  23/05/1963  19/07/1992  06435154       
1114  2127344  GANPAT M MIRGE  05/12/1967  16/06/2011  10305002       
1115  2127767  KISHOR K.KHILLARE  20/04/1984  28/07/2012  10312845       
1116  2127876  G N JOSHI  04/04/1972  17/04/2000  05979390       
1117  2128136  PAYANI KOOPAN  17/07/1957  19/06/1983  01661474       
1118  2128638  K S P SHRIVASTAVA  07/10/1973  08/09/1997  05977988       
1119  2129474  KASHINATH SOMLING  21/05/1967  09/06/1997  05971512       
1120  2130056  R THINAKARAN  10/01/1963  07/05/1993  01810212       
1121  2130502  RUPALI ANAND GAIKWAD  16/06/1983  01/08/2012  10313000       
1122  2130923  RAMESH BHAWOO  13/10/1960  18/05/1981  01600357       
1123  2132301  MADAN SINGH PAIKRA  07/04/1973  01/08/2002  02701698  02701698  AODPP6628J  FIRTU SINGH PAIKRA 
1124  2132602  ASOKAN DAMODARAN  30/05/1960  06/06/2011  10305439       
1125  2133059  NAGANNA A  20/11/1961  02/11/1983  07240417       
1126  2133128  KHAIRMODE SACHIN POPAT  15/05/1979  28/04/2006  74902647       
1127  2134392  ANJU H NAIR  25/06/1974  09/07/1997  01922762       
1128  2135011  SITARAM SAKHARAM  19/10/1959  02/02/1985  01668481       
1129  2135468  ASHOK KUMAR M SING  01/01/1960  15/10/1987  05284089       
1130  2137324  M D RAMZAN  06/06/1973  28/05/1998  06456807       
1131  2137922  SATISH NANA GAIKWAD  01/11/1969  01/03/1995  01936803       
1132  2138486  ANIL D BENGLE  08/05/1971  08/12/2004  74900092       
1133  2138625  HEMLATA B FERNANDES  05/12/1961  04/10/1989  01799629       
1134  2138724  NISHA S JADHAV  05/03/1967  26/09/2001  05981839       
1135  2139598  RAJULAL B GURJAR  11/11/1985  26/05/2012  10309561       
1136  2143348  RAMESH RAM YADAV  01/04/1986  07/09/2012  10314696       
1137  2144079  SHANTRAM SITARAM  23/08/1959  14/05/1982  01776012       
1138  2144124  MALIKARJUN DHANAPPA MUTNAL  22/07/1982  12/06/2008  74919635       
1139  2147641  D M KALAGE  10/09/1961  09/06/1989  07260775       
1140  2147795  ROHIDAS SOPAN  01/06/1964  28/05/2008  74918862       
1141  2147999  SHANTA S SUNKAD  21/07/1957  02/03/1994  07659568       
1142  2148994  SYED SADIQVALI  13/01/1972  12/09/1996  07310717       
1143  2149511  AKSHAY S GAIKWAD  23/08/1990  03/02/2012  10307655       
1144  2149904  A D VAIKUNTHE  28/09/1958  02/09/1982  05270820       
1145  2149964  RISHIRAM MEENA  04/09/1983  10/05/2006  74911508       
1146  2153214  RAFIK RASHID SHAIKH  20/08/1971  22/12/2005  10022843       
1147  2154854  SUNIL KUMAR  18/10/1979  23/04/2006  74902090       
1148  2155074  SHAIKH BASHIR LATIF  01/06/1955  16/03/1983  05284510       
1149  2155275  SANDHYA P  29/12/1964  16/01/1989  07273162       
1150  2155677  SHIVAJI P BATHE  20/05/1974  28/05/2004  74906549       
1151  2155781  SHIVBAHADUR SINGH  23/12/1979  06/08/2007  74914662       
1152  2156474  PADMAKAR SHINDE  21/06/1978  21/12/2004  74910243       
1153  2157243  SATISH G AWHAD  25/12/1983  07/04/2009  10301471       
1154  2160230  P S WAGHMARE  15/03/1958  22/10/1977  01609452       
1155  2160777  BIRAJDAR REVAPPA  01/06/1970  19/07/1993  07283003       
1156  2160949  ANIL G GAIKWAD  25/07/1965  31/12/1987  02470202       
1157  2161093  A D YADAV  22/03/1973  12/04/1997  07351331       
1158  2161111  SUNNY NADA SWAMI  01/04/1980  25/02/2003  00997481       
1159  2165743  R P DHUMAL  02/04/1967  13/01/1989  05290650       
1160  2167695  PANDURANG M KAMBLE  30/05/1972  18/07/1994  02258419       
1161  2167724  ZUMBER  01/06/1955  02/05/2003  05473561       
1162  2170713  J N LENDVE  09/11/1972  15/10/1995  05974677       
1163  2171386  SUBODH DUBEY  07/07/1981  15/10/2009  00248460       
1164  2171465  ARVIND P PASARE  22/01/1965  17/05/1989  00566032       
1165  2171487  ANTHONY A FRANCIS  16/10/1973  04/11/1999  01952300       
1166  2172750  BABU APPAIAH  01/06/1955  19/12/1982  07482322       
1167  2173180  ARVIND SINGH  21/11/1978  17/01/2000  01937029       
1168  2174948  DATTAJI PATIL  01/06/1972  25/07/2011  10306067       
1169  2175408  ARUN V GAWALI  12/10/1954  24/07/1980  08040011       
1170  2175658  V R VIJAYKUMAR  08/03/1958  12/12/1979  07236918       
1171  2176073  TANUJA H NAYAKA  02/07/1977  24/02/2007  74913402       
1172  2176442  SUREKH K GAIKWAD  29/05/1976  25/02/2008  74916804       
1173  2178188  SHAFI MOHD KHAN  18/07/1960  26/05/1987  09921060       
1174  2180463  SUDHAKAR KESHAV  02/06/1953  19/04/1980  07495560       
1175  2182226  D S GADEKAR  04/06/1968  21/01/1989  05290739       
1176  2184403  G S KHANDARE  05/07/1958  12/03/1985  05452211       
1177  2185824  NARAYAN DHONDOO  01/06/1969  28/08/1992  01828204       
1178  2186936  SATISH KUMAR  08/01/1965  20/04/1988  03675713       
1179  2187096  VISHNU JAIWANT  05/05/1956  31/07/1978  01828320       
1180  2188026  VILAS V KANJANE  14/03/1961  29/06/1996  01679946       
1181  2188174  BHAGWAN SAHAI R BAIRWA  22/07/1985  17/05/2012  10308969       
1182  2188571  BALAPPA BHIMAPPA REDDY  11/08/1956  19/04/1981  01635591       
1183  2190119  NARAYAN RATHOD  01/06/1972  26/07/2000  07311199       
1184  2190481  MAHADOO RAGHOO  01/06/1956  19/03/1981  01578637       
1185  2192117  VIJAY VASANT SAITWAL  04/11/1952  15/11/1977  01690807       
1186  2192622  ARVIND SINGH KARAN SINGH  09/06/1984  06/06/2012  10310629       
1187  2199456  SUBHASH B PAWAR  16/12/1953  05/02/1981  05280163       
1188  2199546  GANESH VASANT GARJE  06/10/1981  25/04/2009  10301264       
1189  2200250  SHANTAPPA YAMNAPPA  04/03/1957  07/01/1982  01621178       
1190  2200257  DATTATRAY L KAKADE  14/04/1970  29/10/1999  01861025       
1191  2201056  SHAIKH ABID HUSSEIN  28/07/1986  28/04/2008  74918877       
1192  2201699  KISAN SITARAM  06/12/1954  06/07/1990  01749500       
1193  2201938  SHANKAR KADAM  17/07/1972  09/11/1990  01748476       
1194  2201949  H R RAMTEKE  05/06/1966  05/06/1997  07287677       
1195  2202730  PRASHANT AMERDAS  07/05/1973  17/02/1993  01867891       
1196  2202771  SAGAR S CHILE  16/11/1979  01/01/2006  05104770       
1197  2203101  YATIN P BHATKAR  12/06/1984  16/05/2006  74903135       
1198  2203774  RANJEET KUMAR  23/05/1971  09/06/1999  07289352       
1199  2204282  MANI MURUGESAN  20/10/1958  07/12/1990  01812130       
1200  2204448  NITIN V ANJIKHANE  03/09/1970  24/09/1991  05295336       
1201  2205081  RAJESH LAGAD  25/06/1991  29/07/2011  10306195       
1202  2205376  A S MANDE  02/06/1977  14/06/2000  05103071       
1203  2206003  RAJU P SONKAMBLE  09/03/1986  30/06/2009  10302414       
1204  2206046  GAUTAM NAMDEO  15/11/1961  19/01/1983  01661267       
1205  2206877  C B BELUSE  29/09/1962  01/09/1989  01833078       
1206  2208637  SANTOSH POPAT CHAVAN  01/01/1978  29/07/1996  05968872       
1207  2209759  NIMESH D CHAPEKAR  27/09/1971  21/10/1992  00988881       
1208  2210484  S M KULKARNI  01/06/1967  04/05/1991  01775819       
1209  2212154  KHIRANAND CHANDAPPA  09/03/1960  21/09/1982  01600424       
1210  2212261  ASHOK KUMAR K B  14/04/1961  14/06/1983  03983869       
1211  2213298  JAGDISH M CHAVAN  30/11/1984  30/12/2005  10308234       
1212  2213512  UDAY HIWALE  04/02/1967  13/10/1990  00978607       
1213  2215101  SUNIL MOGHE  01/06/1968  23/12/2004  74908273       
1214  2217394  R T BALKAVADE  15/06/1961  05/12/1984  05276809       
1215  2218184  AUGUSTINE VARKEY  27/11/1954  07/07/1989  00270891       
1216  2218442  BHARAT RAJ MEENA  15/07/1978  19/11/2007  10306365       
1217  2219846  R S RAJA  28/01/1972  02/01/1997  07286340       
1218  2220997  NARAYAN D KARANDE  28/02/1984  30/05/2012  10309901       
1219  2222399  RAMCHANDRA GANGARAM  02/11/1954  15/01/1997  01741743       
1220  2222682  GKRISHNA  29/04/1963  08/01/1986  05691618       
1221  2225671  S B JAGTAP  27/04/1971  12/06/2000  05169630       
1222  2225973  KASHINATH PRATAP  24/07/1961  06/03/1982  01601805       
1223  2227879  DHANAJI T KALE  20/06/1982  26/09/2012  10314994       
1224  2227924  TIMOO ANJANAYYA  08/05/1971  03/03/1990  01759462       
1225  2228304  VIJAY AMRUTA  17/05/1962  20/11/1987  01754592       
1226  2229927  NARSAYYA SANNA  26/06/1961  21/07/1989  01680160       
1227  2231853  BASHISTH RAY  27/01/1980  13/03/2008  74915757       
1228  2232046  SUNIL PANDURANG  01/01/1972  26/05/2008  74917997       
1229  2232241  DHANANJAY M MADNE  02/06/1977  22/07/1999  07660560       
1230  2232373  SHANKAR NARAYAN  28/03/1961  28/03/1981  01788486       
1231  2234797  ANNA JADHAO  02/03/1967  01/06/2007  05230895       
1232  2237661  PRADIP S KENJALE  23/01/1984  30/05/2012  10310071       
1233  2238074  MALIK NARAYAN  16/09/1978  01/12/1997  05974344       
1234  2238723  V S NEVALE  01/08/1956  11/08/1981  05272040       
1235  2239486  YUNUS MOHAMMAD KHAN  04/05/1957  22/07/1975  01464930       
1236  2239827  GANESH B SATPUTE  25/11/1980  13/11/2002  13738136       
1237  2240577  PANKAJ D KULKARNI  22/01/1976  03/02/2005  74907967       
1238  2240927  RUPESHKUMAR  01/03/1976  27/11/2007  74916014       
1239  2242335  M A VAIDYA  07/01/1969  12/09/1990  01898590       
1240  2243062  ANUJA SANJAY SHINDE  02/06/1975  02/02/1999  01894420       
1241  2244077  RAZAKKHAN  01/09/1955  19/03/1980  07470332       
1242  2244706  BHAMARE DEEPAK  01/06/1976  10/03/1999  01935811       
1243  2245201  MINU K WAGHULE  16/05/1968  10/05/2006  00650025       
1244  2245637  PRAVIN C KHADAP  09/06/1988  06/10/2010  10304198       
1245  2246837  NILESHKUMAR BUNDEL  11/02/1979  01/10/2003  02701492       
1246  2247001  SANDEO SUKHADEO NICHAD  13/09/1979  21/07/2012  10312183       
1247  2247230  AMID PAPALAL MIRJE  16/02/1984  29/07/2011  10306249       
1248  2247903  YELGUNDIAH R  01/07/1963  01/05/1989  07489626       
1249  2247952  NAGAPPA BHIMAPPA  06/03/1958  19/04/1984  07484320       
1250  2249382  BIMAL KUMAR  14/12/1973  11/02/2000  07289959       
1251  2250704  D K JOSHI  20/06/1970  29/12/1992  01899545       
1252  2251512  PRAVIN M OVHAL  02/04/1982  20/10/2004  74907360       
1253  2252407  R R BHALERAO  14/02/1968  16/02/1990  10586416       
1254  2253223  SHARDA D MADAKE  18/07/1962  12/10/2000  01937480       
1255  2253461  B T PANDEY  02/06/1955  07/09/1976  05075191       
1256  2254642  SHIVAJI B JAGTAP  01/06/1955  19/12/1979  07472766       
1257  2254893  JAGJEET R TANDALE  01/10/1972  01/01/2004  01999382       
1258  2255828  JAWALE S HANMANT  21/11/1981  20/12/2002  07662245       
1259  2256981  BABU RAMCHANDRA  14/07/1962  21/11/1985  01736498       
1260  2257388  SIDRAM JETAPPA  12/06/1955  08/05/1991  04007359       
1261  2258847  CHAYA MHASKE  18/05/1970  10/11/2001  74904632       
1262  2258954  PANCHAKUMAR S CHAUDHARI  15/10/1984  09/06/2012  10311099       
1263  2259199  VITHAL NATHU  01/05/1954  11/05/1978  01690484       
1264  2262085  GANPAT GOPAL  01/06/1961  25/10/1979  01653301       
1265  2263026  KASIBAI S TUKARAM  01/07/1953  04/12/1995  07152693       
1266  2263825  GOPI SAHAY MEENA  01/07/1987  21/09/2010  05231796       
1267  2265276  SADASHIV T KAMBLE   01/06/1960  01/05/1989  06426906       
1268  2265328  DEEPAK G. NAGWANSHI  12/12/1987  11/06/2012  10309986       
1269  2266100  DURGAPPA B KHANDVRI  01/06/1960  19/02/1980  07474416       
1270  2268608  D M PAWAR  18/11/1958  20/08/1983  01719312       
1271  2268775  SHARAD SUKHDAN  20/11/1970  09/08/2004  10307138       
1272  2270817  JAGDISH PRASAD  10/01/1959  30/11/1982  05282366       
1273  2271547  SHUKALA R PRASAD  03/08/1978  18/05/2004  74907992       
1274  2274310  MOHANKUMAR BHATODE  14/05/1971  24/12/1998  07288724       
1275  2275682  BALKRISHNAN P  03/01/1966  24/06/1988  07657158       
1276  2276380  RAM R MISTRY  02/01/1971  10/10/2000  07290123       
1277  2279165  VISHNOO NAGOO  13/12/1961  19/03/1984  01684231       
1278  2279776  VITHAL RAMCHANDRA  19/12/1957  16/10/1979  07465002       
1279  2280212  SIDLING B KAMBLE  11/07/1964  24/08/1990  01833844       
1280  2281959  SAMAR D.MODAK  06/10/1958  27/07/1981  05268746       
1281  2282079  RAJENDRA MEENA  08/07/1983  31/08/2012  10314489       
1282  2283768  ASHOK BHIMSEN  12/08/1959  19/02/1985  01730940       
1283  2284612  MAHADEO B KAKAD  11/06/1984  16/04/2009  10301835       
1284  2285086  MARUTI BHAWOO  02/06/1959  19/03/1989  01575703       
1285  2285153  YALLAPPA SHARABAYYA  24/05/1960  22/01/1981  05274448       
1286  2285546  MAHADEO K SHINDE  14/01/1981  17/05/2012  10308957       
1287  2287634  CHABAN INDALKAR  07/07/1981  17/10/2006  74912483       
1288  2288797  MAZAR AMEER DESAI  01/06/1990  30/03/2011  10304678       
1289  2291622  KUSUMAKAR K TUKKAR  24/05/1974  20/09/1993  07283611       
1290  2291799  SARJANSINGH MEENA  01/01/1982  12/09/2007  74915083       
1291  2293243  H C SANWAL  10/03/1953  09/08/1978  05266841       
1292  2294803  SHAFIQ AHAMED  27/01/1961  26/05/2008  74917810       
1293  2296076  PANDURANG DAGDOO  27/10/1963  01/01/1984  04004747       
1294  2296269  DATTU BHIKA  01/06/1958  24/07/1982  01741980       
1295  2296577  ASHOK DIGAMBAR  12/02/1957  01/01/1980  01486763       
1296  2298485  RANJAN KUMAR  04/11/1984  06/05/2006  74902921       
1297  2298793  AMIT SURESH KADERE  14/03/1990  29/07/2011  10306250       
1298  2299080  HAMID BABALAL  01/06/1955  29/01/1981  01590390       
1299  2299296  MADHURI M SINGH  16/05/1969  24/11/1989  07276035       
1300  2300334  SHANTARAM K BOMBALE  01/06/1984  30/09/2009  10302682       
1301  2301298  N SABU  31/01/1968  24/06/1988  07656646       
1302  2301720  VIJAY CHANDRAKAN GAIKWAD  29/11/1960  25/08/1979  01740064       
1303  2302232  RAKESH PAGARE  30/03/1985  26/09/2012  10315226       
1304  2303539  VS RAMACHANDRAMURTHY  14/07/1958  01/09/1981  07308656       
1305  2303552  NILKANTHA NAYAK  20/07/1973  16/05/2001  74904140       
1306  2304171  BUDHIAPPA HANMANTA  14/12/1962  05/06/1990  01748543       
1307  2306284  JAIDRATH KUMAR  09/11/1970  13/10/1997  01887920       
1308  2307438  SAO KARU  01/03/1970  09/04/2005  74907232       
1309  2307988  SHIVAJI B KASHID  01/06/1969  31/05/2008  74919441       
1310  2308302  V P THAPA  19/12/1959  20/07/1979  05059513       
1311  2309117  AJAYSINGH M RATHOD  05/08/1970  16/09/2008  10300168       
1312  2309580  N K SHRIVASTAV  16/06/1955  12/08/1980  00031276       
1313  2309658  SUREKHA S KADAM  30/12/1961  04/12/2001  07154124       
1314  2310492  SHIVAJI BAGAL  11/07/1958  19/02/1983  05281064       
1315  2311322  JAGTAP M R  01/06/1953  20/02/1978  07643093       
1316  2312584  J L VERMA  02/06/1954  10/07/1974  10116965       
1317  2313008  GURU SIDDAPPA  10/12/1957  07/10/1997  06455645       
1318  2313099  VINOD K SINGH  10/12/1966  17/05/1991  01867799       
1319  2313908  DHARAMRAJ JAGDISHPRASAD MEENA  10/07/1987  26/06/2012  10311221       
1320  2314136  SHAM SANTU SABALE  19/01/1989  01/08/2012  10313060       
1321  2315726  RAMESH BAPU SHINDE  18/06/1987  21/04/2009  10301902       
1322  2317958  NIJAM USMAN SHAIK  15/07/1955  18/12/1980  07649538       
1323  2318257  MAHENDRA P MHASKE  28/08/1974  18/01/1996  01885388       
1324  2318327  C KUMARAN  22/03/1959  19/11/1982  01501811       
1325  2318931  PUSHPA MERY ANTHONY  20/10/1964  30/07/1999  01936700       
1326  2319369  LATA JAGAN RANPISE  01/06/1963  17/04/1998  01916634       
1327  2320061  KIRODI SINGH  21/07/1985  07/09/2010  05231735       
1328  2320347  SUNITA J BHANDARE  27/05/1971  09/12/1996  07286041       
1329  2322373  SAMPAT S SONAWANE  15/06/1987  14/04/2009  10301756       
1330  2324431  CHANDRU KURYA  06/10/1958  29/07/1983  05282664       
1331  2325215  GOPAL R DEEP  23/06/1980  29/11/2007  74916038       
1332  2325278  MANOJKUMAR  06/04/1981  20/05/2006  10007817       
1333  2326128  S A SURVADE  28/10/1961  22/06/1987  01786933       
1334  2326704  SHILWANT WAMAN  02/12/1963  19/03/1984  01680006       
1335  2329557  PRALHAD RAMACHANDRA  01/06/1958  11/12/1979  07346013       
1336  2329726  P D BANDAL  01/06/1960  05/02/2001  05241558       
1337  2330074  U V RAO  16/06/1956  11/01/1993  06449517       
1338  2330568  S C DHIWAR  04/06/1954  02/01/1987  05477773       
1339  2330581  RAM BHAJAN S MEENA  01/10/1985  26/07/2012  10312651       
1340  2330978  P K BARDE  18/08/1966  19/04/1985  04469136       
1341  2331143  VINAY MISHRA  09/09/1976  06/05/2004  74908066       
1342  2331782  KASHIRAM KONDIBA  01/06/1965  24/04/1985  05468784       
1343  2331877  SAYYAD DAUDSHAH HUSSAIN SH  26/05/1959  09/07/1983  05279549       
1344  2332526  GURUDAS BALIRAM  23/01/1958  28/08/1980  01496475       
1345  2335026  TUKARAM S GAIKWAD  22/08/1981  28/09/2012  10315640       
1346  2335897  JAYPRAKASH TEJRAM MEENA  18/07/1987  17/05/2012  10309081       
1347  2338492  YADAV PREMCHAND  12/08/1978  18/05/2004  74908030       
1348  2338891  EMANNUEL DAVID  27/06/1968  01/12/1991  06433923       
1349  2341291  AMINA S YUNUS  24/04/1960  24/06/1994  08035143       
1350  2341409  RAGHVENRA ONKAR  14/06/1956  11/08/1980  05272002       
1351  2341698  N VENKATESH  16/09/1971  25/04/2002  07311916       
1352  2342476  MANGAL PRASAD KALIKARAM  20/05/1986  16/05/2012  10308830       
1353  2343787  MADHAVA RAO A  19/05/1970  05/08/1996  01909990       
1354  2344202  MUKESH KUMAR BAIRWA  06/07/1988  01/09/2012  10314581       
1355  2344600  PREMSINGH D THAPPA  02/01/1966  02/06/2011  10304988       
1356  2345652  LAXMIBAI M KOLPE  01/01/1959  30/03/2011  10304769       
1357  2346134  R S SAHARE  01/05/1963  22/10/1990  01858324       
1358  2350067  PANDURANG S WAGHAMARE  31/05/1963  20/06/2007  74914467       
1359  2350572  ARJUN MAHADEO  22/10/1958  27/12/1978  01483780       
1360  2352272  BALU  01/06/1955  21/04/1977  07642659       
1361  2352419  RAMESH BANSI PAWAR  05/11/1955  23/06/1982  05281052       
1362  2353231  MAHADEO SHIVRAM  01/06/1958  12/01/1985  01684218       
1363  2353309  RAMESH KAMBLE  10/10/1954  28/08/1980  01496300       
1364  2354097  GANESH C BORADE  02/01/1988  19/11/2010  10304356       
1365  2355509  SURESHKUMAR RAMLAL  09/04/1960  28/11/1979  01513114       
1366  2355592  SANTOSH KUMAR GUNJAN  04/01/1977  17/07/2001  06458804       
1367  2355651  SONBA  13/03/1957  19/02/1981  01665340       
1368  2356437  ASHOK VITHAL  01/06/1957  09/02/1981  05267389       
1369  2357099  PRADEEP SHINDE  10/06/1980  10/07/2002  12307142       
1370  2357116  KARRI RAVIKUMAR  31/08/1976  17/05/2001  74904164       
1371  2358132  S C TAPKIR  10/10/1971  01/01/1996  01878829       
1372  2358179  MUKESHCHAND PRABHULAL MEENA  15/04/1975  12/05/2012  10308635       
1373  2358196  HINDURAO ANNA  02/06/1963  19/02/1982  07481123       
1374  2358899  RAVIKUMAR  02/09/1977  01/09/2003  02701637       
1375  2361009  SANDEEP P PAGARE  06/12/1974  03/02/2005  74907943       
1376  2361456  RAJU B PATIL  01/01/1979  05/05/1999  07311035       
1377  2363410  KUSUM JAIPAL KAMBLE  01/07/1973  07/06/2008  74919600       
1378  2363794  VISHWANATH N MUNDE  10/09/1987  05/06/2012  10310241       
1379  2365049  MAHADEO MALKA  01/06/1959  25/08/1980  05450263       
1380  2367329  KADIRKHAN HABIBKHAN  01/06/1957  21/11/1978  01554631       
1381  2367906  PRAVIN KUMAR  18/02/1983  23/11/2007  74915952       
1382  2368342  MAINNUDDIN M  01/03/1960  19/03/1980  07477405       
1383  2368991  B M SHELAR  22/07/1957  20/12/1980  05930479       
1384  2374304  S P CHOUDHARY  10/05/1958  05/10/1982  01719907       
1385  2375866  D R SATVE  19/04/1966  08/06/1992  01808680       
1386  2376398  PRITAMKUMAR  10/04/1981  09/11/2000  05979248       
1387  2376711  LAXMI HANUMANTHAPPA  12/06/1954  01/05/1982  07149232       
1388  2378911  PRAKASH RANE  29/07/1970  05/02/2005  74908133       
1389  2379223  LAGMAPPABHUJANGAPPA  01/06/1958  19/11/1982  07480416       
1390  2381875  CHAYYA M MANE  09/05/1967  18/06/2004  74906802       
1391  2382852  AZIZ  15/07/1956  20/12/1978  07645648       
1392  2384280  IRANAPPA K NIMBAL  01/06/1958  28/06/1985  05283267       
1393  2384691  SURESH C GAIKWAD  03/06/1961  19/01/1984  01675977       
1394  2384729  G MARIYAMAL PILLAI  03/05/1979  28/08/2002  74905211       
1395  2384943  M S TANWAR  03/09/1967  15/09/1991  05297242       
1396  2385733  SHAILENDRAKUMAR S SURYAVANSHI  22/12/1985  12/07/2012  10311658       
1397  2386145  DASHARATH RAGHUNATH  01/07/1960  19/07/1987  01744290       
1398  2386901  DATOO GOVIND  01/06/1963  08/07/1984  04033759       
1399  2387847  ANAND Y MANE  25/07/1969  07/09/1991  07282308       
1400  2388629  SHIVLAL G MEENA  01/07/1986  25/07/2012  10312535       
1401  2389930  PARASNATH SINGH  10/03/1973  10/05/2006  74903019       
1402  2390592  D B JAGTAP  15/05/1957  14/04/1993  13640320       
1403  2391876  GANESH B CHAVAN  25/05/1982  26/06/2007  74914510       
1404  2394348  A N PEERJADE  05/05/1961  18/12/1980  07649514       
1405  2395743  MAHESH KUMAR  07/12/1983  16/05/2002  74904796       
1406  2396286  PRADIP D POTDAR  04/12/1959  09/07/1983  05279550       
1407  2397853  ANIL WAMAN  01/06/1959  23/07/1983  01501690       
1408  2400281  PRATIBHA ULHAS  15/09/1957  17/02/1998  01916610       
1409  2400551  ROHIT GAUTAM BHAVAR  31/10/1988  04/04/2007  74913761       
1410  2402060  PREMPRAKASH DIWEDI  25/06/1970  08/10/1998  07288499       
1411  2402747  GORAKH DAMOO  01/06/1953  19/01/1973  05461753       
1412  2403387  SOPAN GANPAT  01/08/1958  31/12/1984  01661395       
1413  2403579  CHANDRAKANT JAGNNATH  03/11/1973  05/11/1992  01867283       
1414  2403947  BHIMANNA HANMANTHA  01/01/1960  19/04/1984  01736486       
1415  2404512  MOHAN VILAS KHOPADE  02/07/1971  09/08/1994  02940200       
1416  2405158  MALLAPPA RAMAPPA  06/02/1953  20/03/1981  01609762       
1417  2405228  JAMUNA SINGH  01/01/1962  15/10/1980  05074411       
1418  2405837  SUDHAKAR BABAN  05/08/1957  16/01/1989  01644919       
1419  2406192  KRISHNAT S PARIT  01/06/1965  06/06/2011  10305490       
1420  2407581  RAJARAM KUNDLIK  01/06/1958  01/05/1989  07490653       
1421  2407683  DNYANESHWAR J KOKATE  01/06/1956  26/12/1978  07645600       
1422  2409202  AJIT K KULKARNI  17/05/1963  01/03/1986  05283541       
1423  2410083  S V DESHPANDE  01/03/1963  12/12/1983  01766442       
1424  2411652  MADHUKAR S  30/10/1953  28/11/1980  01460587       
1425  2414902  GAJENDRA KUMAR MEENA  03/10/1987  31/08/2012  10314593       
1426  2415676  APPASAHEB S PAWAR  31/08/1955  01/10/1974  07638140       
1427  2416448  SAVARN SINGH  01/01/1963  02/12/1983  05077473       
1428  2417909  NARSING TAYAPPA  28/04/1963  19/03/1984  01676374       
1429  2420421  PRADIP D TEMGIRE  19/03/1966  19/02/1993  01808588       
1430  2421151  MDISHAQ PHANIBAND  23/09/1967  01/05/1992  07657924       
1431  2421541  SHEKHARKUMAR  01/01/1977  29/11/2007  74915897       
1432  2422337  NARAVA GURUVAIAH  01/08/1963  13/11/1996  06454495       
1433  2422742  SAIBOO YELLAPPA  01/06/1958  19/04/1981  05458213       
1434  2422861  BHIMA CHINDOO  01/06/1957  29/10/1979  01486690       
1435  2423299  S T SHENDGE  02/03/1968  27/01/1989  05308264       
1436  2424898  SHILPA B UKHADE  06/05/1986  17/08/2006  05230366       
1437  2424921  KUMAR KUSHESHWARNATH  05/02/1973  31/05/2002  74906161       
1438  2425879  CHANDOO GOVIND CHAURE  15/06/1953  19/04/1976  01612232       
1439  2426161  BABITA DANGE  01/07/1959  28/02/1990  07275638       
1440  2426464  RAJA SINGH  24/01/1956  12/03/2001  01938060       
1441  2430548  MEHABOOB L SHEIKH  24/03/1964  06/06/2008  74919581       
1442  2432559  RUBINA H SHAIKH  16/09/1973  04/08/1997  05973351       
1443  2433341  GOPINATH NARAYAN  12/04/1954  04/04/1977  01414148       
1444  2435035  KISHOR YADAV  08/03/1977  14/06/1999  10114166       
1445  2440008  KATARE PRAMOD  14/03/1970  19/04/1999  01935951       
1446  2440418  ARJUN V TALKERI  08/06/1979  26/09/2012  10315184       
1447  2440754  RAJESH VASANT KADAM  24/02/1986  01/06/2012  10309755       
1448  2442116  NANDA KISHOREPRASAD  07/10/1973  29/12/1998  07288682       
1449  2442583  MAHADEO K AKHADE  20/06/1988  27/05/2008  74917493       
1450  2445594  S S BEEDIWALE  05/08/1956  20/07/1984  07721500       
1451  2446473  ABHISHEK KUMAR  10/12/1987  22/05/2012  10309240       
1452  2447366  REKHA BHIDE  13/04/1956  04/01/1978         
1453  2449943  P A HARNE  15/06/1957  01/10/1980  01939002       
1454  2449948  K B DESHMUKH  01/06/1968  08/03/1989  05081210       
1455  2449984  S B GANGURDE  30/05/1960  13/05/1980  00153667       
1456  2450266  JETENDRA MALKEKAR  17/04/1969  24/03/1990  01058687       
1457  2450995  R S BHADORIYA  12/01/1955  30/04/1990  00271627       
1458  2452054  R V S IYYER  28/02/1967  18/09/1989  01792570       
1459  2453940  BASWANI LAXMAN  08/07/1960  19/11/1982  07480453       
1460  2454087  VILAS B WAGHMODE  09/09/1958  27/07/1983  05280345       
1461  2455260  RAJU TALEKAR  12/02/1966  20/08/1992  01545553       
1462  2456447  BHUJANG SUDAMA  05/04/1954  24/03/1979  05267493       
1463  2456745  GABLOO SHRIPAT KACHARE  02/05/1955  24/04/1979  01748830       
1464  2459215  NILESH B SOLASKAR  05/07/1989  18/06/2009  10302300       
1465  2460588  NEPAL MAHTO  02/05/1960  06/06/2011  10305415       
1466  2460773  ARUNA NANDA ROKADE  23/09/1963  30/01/1992  01812981       
1467  2461691  SANJAY SHIRUD  22/11/1968  25/11/2004  74908492       
1468  2464679  S A DESHPANDE  08/01/1959  24/02/1982  01591939       
1469  2467207  PREETHI MIRGALE  25/11/1983  14/09/2005  74900699       
1470  2467942  JEEWAN KUMAR  04/03/1976  26/02/2005  05300484       
1471  2469601  BUDHA SINGH  01/07/1964  12/03/2001  01938186       
1472  2470478  KRISHNA KUMAR SINGH  08/01/1967  29/12/1998  07288864       
1473  2471156  DATTU BABU  01/06/1953  19/04/1989  05480462       
1474  2472198  DAYANAND K SALVI  05/12/1978  09/05/2007  74914248       
1475  2475315  RAVINDRA M SHINDE  08/05/1968  07/07/1993  08307386       
1476  2476465  B V JAGTAP  12/06/1955  19/05/1977  07806929       
1477  2480021  VIKAS A KUNJIR  01/06/1986  25/02/2005  74900262       
1478  2484539  ASHISH C KADAM  27/03/1983  17/02/2003  74905296       
1479  2486289  NASRIN AKHATAR  11/06/1966  31/07/2001  74904383       
1480  2486396  HITESH KUMAR SINGH  20/12/1981  30/03/2007  74913633       
1481  2488517  SANDEEPKUMAR NEMA  30/05/1973  05/06/2000  74822159       
1482  2489754  DAWALSAB  03/02/1955  19/05/1981  07478070       
1483  2493105  SAMBAJI D KAMBLE  01/06/1962  19/03/1984  01680043       
1484  2494141  BABU K CHAVAN  01/06/1968  13/02/1992  05491344       
1485  2494357  VIJAY L THORAT  19/12/1962  17/07/1989  05290570       
1486  2495219  RAVI RAMESH  13/01/1983  07/05/2001  74903743       
1487  2496915  DIGAMBAR WANKHEDE  17/12/1966  02/08/2007  05230913       
1488  2497053  M MARATAMMA  02/06/1962  06/05/1987  07497969       
1489  2498638  VIJAYKUMAR CHATURVEDI  05/07/1978  08/04/2005  74901461       
1490  2500025  PRADEEP D OGALE  22/04/1959  26/04/1985  01667350       
1491  2501145  SUBHASH D GORE  02/06/1953  16/08/1983  01453180       
1492  2503657  GOVINDA ANANDA  02/06/1953  18/11/1981  07470654       
1493  2503752  RAJENDRA SINGH  09/09/1962  09/07/1984  04008145       
1494  2503979  BALOO VITHOBA  01/06/1958  06/06/1983  04007062       
1495  2505221  R G RAUT  21/09/1958  17/12/1980  05930649       
1496  2506636  SHAMRAO UMA  22/12/1952  12/04/1983  07481251       
1497  2507373  KULDEEPSINGH M PATIL  06/06/1982  30/09/2006  05196437       
1498  2511141  BHAWOO DNYANESHWAR  04/04/1956  19/03/1981  01575545       
1499  2512675  DINESHKUMAR MEENA  18/04/1984  13/09/2007  74915113       
1500  2513328  R K KSHIRSAGAR  01/06/1962  28/06/1985  05283401       
1501  2515126  SANDIP U GAIKWAD  22/12/1977  25/02/2008  74916841       
1502  2517629  CHAND PASHA  01/06/1979  17/08/2000  01937303       
1503  2518297  SUNILKUMAR G SAMAL  28/02/1964  14/07/1993  01874860       
1504  2519082  J N GUPTA  27/01/1969  14/11/1994         
1505  2520859  MANJUNATH KATTI  30/11/1973  09/03/1998  07287276       
1506  2521575  RAJENDRA BHIKAJI INGOLE  13/04/1968  24/06/1993  01858518       
1507  2523454  SHYAM BIHARI RAM  29/01/1973  06/02/2007  74913335       
1508  2527097  SUBHASHKUMAR  25/12/1979  09/05/2002  74905697       
1509  2531860  SHRIPAD B PAGE  28/03/1955  01/09/1980  05265836       
1510  2533119  ASHOK TULASHIRAM  12/06/1953  19/07/1979  07461823       
1511  2533159  BHARAT B DUDHE  11/11/1990  26/09/2012  10315093       
1512  2533817  LALIT A SARODE  16/10/1985  16/08/2012  10313540       
1513  2534866  KISAN RISAL  11/10/1954  25/01/1979  01519098       
1514  2535162  SHAH SANJAY  21/04/1969  22/04/1999  01936293       
1515  2535984  ARJUN BALBHIM  01/06/1968  07/05/2000  05493020       
1516  2536292  SHANTARAM RAMCHANDRA MHASE  08/06/1974  26/05/2008  74918310       
1517  2536626  RAVIKANT SOPAN  01/06/1962  22/03/1993  04004644       
1518  2538667  B NARASIMHAM  20/06/1976  05/05/2006  74902775       
1519  2539286  AROKIASWAMY A  24/01/1960  01/06/1985  07263673       
1520  2539439  RICHARD A JOSEPH  20/10/1964  28/11/1985  08010547       
1521  2539943  AKASH PHALTANKAR  21/11/1991  04/06/2010  10303339       
1522  2540364  RAKESH KUMAR  30/01/1984  06/05/2006  74903597       
1523  2540368  SAWLARAM ANEKAR  26/06/1984  24/08/2006  05198460       
1524  2540378  ALOKMOHAN RAM AVTAR  15/06/1984  21/07/2012  10311993       
1525  2541015  CHIMA NATHOO  12/02/1956  19/04/1987  01742019       
1526  2541407  B SIVARAM  01/07/1966  05/07/1984  05693251       
1527  2541614  DASRATH R SINGH  30/06/1970  01/02/2005  74908182       
1528  2542215  SANJAY V YADAV  14/09/1975  13/01/2005  74901345       
1529  2542629  RAHUL T.MANDAPMALVI  03/04/1980  01/04/2005  74900201       
1530  2543182  HEMANTKUMAR LAL  04/03/1978  19/07/2005  74909605       
1531  2544016  BHILWADI FAIROZ  03/06/1987  21/08/2006  10303649       
1532  2544558  YADAV SUDHAKAR S  05/02/1974  17/06/1997  05972474       
1533  2545859  PIRJADE ABDUL HAMID  01/06/1962  01/01/1994  04431870       
1534  2547192  LADOO DEWOO  29/01/1963  01/03/1987  05948241       
1535  2547854  GANESH ANKUSH GONDHALI  07/06/1986  29/09/2006  00060138       
1536  2548295  IMAMSAB RAHAMAN SAB  01/05/1965  01/05/1989  07499711       
1537  2550282  SADHANA S INGALE  02/01/1968  02/03/1994  01879856       
1538  2550979  SRINIVAS P LAXMAN  22/07/1958  08/01/1979  07645650       
1539  2552231  AMITKUMAR RAGHAV  10/08/1984  20/04/2009  05231656       
1540  2553157  NAGAPPA S TALWAR  01/06/1970  18/09/1992  06433455       
1541  2555081  APPASHA IRAPPA  01/12/1961  01/01/1984  01716517       
1542  2557598  KUBER SINGH P MEENA  06/07/1976  31/07/2012  10312961       
1543  2558800  RAMESH S MURUGKAR  12/06/1968  08/06/1992  01882521       
1544  2559382  IMAMUDDIN AMEEN MULLA  01/07/1981  26/05/2008  74917407       
1545  2559789  D K KACHHI  29/08/1971  05/12/1991  05240542       
1546  2559871  VEEJHAY PARDESSI  13/06/1976  28/06/1997  05972917       
1547  2560284  JUSTIN J FERNANDES  02/10/1981  26/07/2004  74907062       
1548  2560633  VIJAY BAPURAO  15/10/1964  20/12/1985  04489949       
1549  2561233  BRAJESH KUMAR  25/01/1977  05/05/2006  74902878       
1550  2562991  RAGHUVIR NATHU SINGH  04/07/1958  14/11/1979  05345303       
1551  2563654  TOLYA R CHAWAN  01/10/1957  29/07/1983  05282652       
1552  2565218  SADASHIV BAJIRAAO  01/06/1956  12/01/1985  01684152       
1553  2566158  RITESH KUMAR  01/03/1980  27/09/2004  74907311       
1554  2566162  KARAN BABOO  15/06/1955  20/06/1977  01444300       
1555  2567655  A R AINAPUR  01/04/1954  31/05/1978  07218072       
1556  2568716  PARAMESHWAR BHAGAT  16/10/1966  05/02/1990  06427674       
1557  2570505  MILIND T SAHARE  01/05/1981  29/08/2012  10314210       
1558  2571114  THOMAS RAJU KUMAR  29/07/1984  20/01/2012  10307588       
1559  2571283  RAVINDRA B WADGAONKAR  11/07/1954  23/11/1979  02008324       
1560  2571892  A S V R JAGANNAD RAO  06/06/1971  12/04/2001  07660686       
1561  2572802  SANTOSH KAMBLE  10/02/1976  05/07/2001  74904309       
1562  2573677  ARUN KUMAR PRAJAPATI  11/02/1988  17/01/2012  10307333       
1563  2574517  NAGNATH ABA SHINDE  01/07/1961  06/03/1980  01675862       
1564  2574578  INDUBAI LAXMAN  24/04/1958  06/01/1993  01867878       
1565  2577968  SUNIL TATHE  21/06/1961  01/06/2007  05230883       
1566  2578301  IRFHAN MOULANA MULLA  24/02/1989  21/06/2007  74914480       
1567  2578504  LAXMAN GOMA  01/05/1955  17/07/1985  05290170       
1568  2578916  SHAMSUDDINJAINUDDIN  04/10/1952  19/11/1977  07454892       
1569  2579524  V P PATIL  21/10/1967  12/08/1988  01792430       
1570  2580473  PEETAMSINGH MOHANPAL MEENA  07/05/1986  01/08/2012  10312754       
1571  2581555  LALITA P PHEDRE  26/08/1972  31/03/2007  74913669       
1572  2582821  J MANOGARAN  05/05/1958  12/04/1982  07240806       
1573  2583462  SUNDERSHAM SITARAM  01/06/1957  31/05/1978  01334748       
1574  2584094  RASOOL BABU  12/01/1957  01/05/1989  07490630       
1575  2584199  VARSHA S LONDHE  25/05/1988  27/11/2006  74912410       
1576  2584312  MANISH KUMAR GUPTA  01/07/1977  04/12/2000  07661587       
1577  2585590  M A WARE  26/06/1976  17/11/2001  05089177       
1578  2586113  SEERIPALLI V LAXMI  16/05/1980  27/03/2008  74916993       
1579  2586887  SURENDRA WARNATH  24/09/1953  03/09/1986  05480863       
1580  2588441  SHIVLAL CHANDULAL  31/07/1967  30/05/2008  02725393       
1581  2588977  HANUMANT SAHEBRAO  18/09/1967  07/05/1994  01878438       
1582  2589127  JUBER MOULA  10/03/1985  05/07/2007  74914534       
1583  2589184  MANOHAR N KOLEKAR  01/06/1966  08/06/2011  10305075       
1584  2590492  ARVIND KHADAKHADE  22/08/1984  25/07/2012  10312328       
1585  2592371  R S SINGH  05/03/1955  18/11/1982  01696610       
1586  2593132  PRADEEPKUMAR RAM SANCHI  24/08/1987  19/05/2012  10309160       
1587  2593304  DATTOO SHRIRANG  13/06/1957  19/01/1983  01661292       
1588  2593970  LAXMAN GURAV  01/06/1963  01/06/1989  10588360       
1589  2595304  RATAN DALIMBE  20/06/1957  03/03/1988  05549851       
1590  2595474  ASHOK GANGARAM  20/08/1958  03/08/1995  01708314       
1591  2596881  S M JADHAV  05/04/1962  24/02/1989  05381150       
1592  2597504  PRASHANT PANDIT BARI  18/06/1986  17/06/2009  10302281       
1593  2597642  GULAB KHALIL  01/06/1958  22/02/1990  05480991       
1594  2598043  JANARDHAN NIVRUTI  01/10/1974  28/08/1996  01914923       
1595  2598376  RAJARAM BHIMAJI  24/06/1957  03/04/1981  01780372       
1596  2600673  RAVINDRA P YADAV  15/01/1983  06/10/2007  74915630       
1597  2601281  DAVID BAZIL  15/09/1959  08/03/1980  07239336       
1598  2601818  PRAMOD SINGH  09/09/1970  17/05/2000         
1599  2603928  DASTAGIR A MULANI  01/06/1970  27/05/2008  74917766       
1600  2606201  SUSHANT KAMBLE  14/08/1981  22/07/2006  05194430       
1601  2607432  K S BANSODE  18/08/1976  12/06/1997  01935173       
1602  2611235  KAMALAVVA R  05/04/1979  30/04/2003  07154446       
1603  2611242  AVINASH R PADAVKAR  14/07/1988  02/01/2007  74913104       
1604  2612087  BAGLESH KUMAR  26/06/1971  10/02/2000  01941793       
1605  2612209  CHIRANJIV KUMAR  01/01/1983  22/05/2002  74905727       
1606  2613246  DHARMPAL SINGH  15/07/1953  17/06/1972  01422789       
1607  2615335  ABDUL RAHIMAN ISMAIL  01/06/1955  01/07/1983  05275726       
1608  2615364  B SATTYANARAYAN  20/03/1965  06/07/2000  01941665       
1609  2615560  N. D. SOLANKI  20/08/1975  12/06/2000  05980793       
1610  2615766  RAMESH S NAIDU  27/10/1962  19/06/1983  04431534       
1611  2616087  AJIT MAHADEO TATE  01/04/1959  09/04/1982  05226363       
1612  2617333  PUNIT AWADH PRASAD  20/05/1980  05/11/2004  10022892       
1613  2619228  GANESH T GAIKWAD  31/08/1957  24/03/1979  07307172       
1614  2619397  SHANKAR R DESAI  01/06/1956  30/04/1982  05280540       
1615  2620705  ARUN FRANCIS  25/05/1959  11/10/1980  01754646       
1616  2620943  K D SHARMA  03/01/1957  26/07/1983  05466118       
1617  2626826  VIKAS S SARODE  09/10/1975  10/01/2001  01937704       
1618  2628585  BABY BHANARKAR  30/08/1961  25/07/2001  74904498       
1619  2628612  NIKESH A NAIKNAWARE  16/01/1984  17/07/2006  74912070       
1620  2629990  B V RANDHIR  18/12/1957  01/12/1985  01724010       
1621  2630653  P H BAJPAI  24/09/1959  18/09/1981         
1622  2631130  SHANTAPPA RUKMANNA  04/08/1964  01/12/1985  07491920       
1623  2632629  SRIKANTH  22/10/1967  21/01/1992  07282588       
1624  2633189  UDHAV VITHAL  02/01/1953  11/10/1972  05246027       
1625  2634024  GANPAT SHANKAR  01/06/1954  14/10/1981  00879952       
1626  2634189  N N MOMIN  13/11/1974  28/09/2000  07290135       
1627  2634264  M K SIMBICHAN   25/05/1965  23/04/1991  07280830       
1628  2635228  C R JADHAV  17/10/1961  06/05/1983  01723091       
1629  2635415  PRADEEP DEVIDAS  22/12/1960  03/04/1981  01434366       
1630  2638108  MUKUND S BUDHKAR  19/02/1962  18/10/1984  04436398       
1631  2641435  KIRODI PYERLAL MALI  08/08/1988  11/05/2012  10308350       
1632  2642421  TANAJEE S MALUSARE  01/06/1959  23/03/1981  01649255       
1633  2643105  SHIVKUMAR SARJUPRASAD  07/09/1960  15/06/1990  03508237       
1634  2643452  S PRABHUDASS  21/04/1966  30/08/1996  05523436       
1635  2643835  D K SHINDE  01/06/1953  17/05/1977  00077835       
1636  2645037  RAVINDRA KUMAR  15/06/1977  14/09/2007  74915344       
1637  2645557  SUNITA R KULKARNI  20/10/1961  16/05/1988  01799496       
1638  2646742  SANJAY LAXMAN  10/01/1963  31/07/1996  01747484       
1639  2646920  AUDUMBAR DAGDOO  01/06/1960  01/01/1984  01726250       
1640  2647388  YESHWANT TUKARAM  30/10/1955  19/03/1981  01635967       
1641  2648054  MADHURI M JEURKAR  02/04/1975  21/04/2006  74902672       
1642  2649878  SHAKUNTALA S PAWAR  02/06/1962  27/04/1994  07659878       
1643  2649998  CHATRIYA KAPUR SINGH  01/05/1954  24/05/1996  00272395       
1644  2650348  ARJUN PANDURANG  01/12/1958  19/02/1983  05280904       
1645  2651273  SUNIL S GHUMARE  12/03/1982  06/05/2006  74910966       
1646  2651445  PATIRAM YADAV  14/01/1962  02/12/1983  05077527       
1647  2651693  TUSHAR KSHIRSAGAR  27/02/1984  09/10/2003  08045628       
1648  2653023  YOGESH G KAMBLE  02/11/1986  18/08/2008  74919969       
1649  2654063  KANTESHWAR C.GAJBHIYE  09/02/1987  01/06/2012  10309962       
1650  2654469  A R KHOTHIWALE  01/11/1953  04/01/1974  01453208       
1651  2654540  RAVINDRA S LAD  10/05/1967  26/05/2011  10304812       
1652  2654783  SUBHASH BANSI  30/09/1960  23/01/1992  01760087       
1653  2655967  SHIVAJI MARUTI  01/12/1955  20/03/1989  01740180       
1654  2656048  L N MANDLIK  21/07/1971  11/01/1995  01909526       
1655  2656360  PANKAJ KUMAR SINGH  28/10/1975  12/02/2001  74904450       
1656  2656959  RAMESH CHAND SHERSHINGH MEENA  01/05/1987  10/05/2012  10308313       
1657  2657435  ANIL AMBADAS AWHAD  29/01/1987  21/04/2009  10301938       
1658  2657466  RAKESH KUMAR  01/01/1977  07/04/2006  74911922       
1659  2657579  MACHINDRA TUKARAM  27/08/1957  19/03/1981  01636005       
1660  2661163  JYOTSANA PAWAR  10/04/1969  28/11/1991  05295520       
1661  2664071  MAHENDRA R GURUV  08/08/1982  19/10/2011  10306924       
1662  2664730  S C PARAB  02/11/1978  09/04/1997  01925430       
1663  2665401  B D CHAVAN  03/08/1954  04/04/1981  00259524       
1664  2667608  M SHANKAR  04/02/1968  11/10/1992  06448896       
1665  2669208  AMBADAS NARAYAN  27/11/1963  01/01/2008  07498007       
1666  2669600  SOPAN HARI  01/06/1956  19/03/1981  01628549       
1667  2670699  NANDABAI BALLOO  09/09/1966  25/10/2002  74905260       
1668  2671902  ARJUN V CHAVHAN  01/06/1983  30/07/2011  10306304       
1669  2672775  KAISER JAHAN F SK  28/06/1966  11/08/1989  13615142       
1670  2673355  RAMDAS BAPU GODSE  01/06/1965  30/06/1988  05289026       
1671  2673760  SWATI S KHARE  03/03/1976  09/02/1998  01925696       
1672  2674960  VIPIN KUMAR PANDEY  21/06/1986  17/01/2012  10307450       
1673  2675023  APPASAB M AWALE  05/04/1954  22/05/1975  07635278       
1674  2677012  SUMIT R SANGLE  13/05/1992  16/02/2011  10304472       
1675  2677665  NARESH R RAUT  25/07/1975  21/12/2000  07661678       
1676  2678485  PRAVIN P KALBHOR  20/08/1975  11/10/1993  01881565       
1677  2681189  R B GAUTAM  03/01/1958  09/12/1982  01744215       
1678  2682053  MANGALBAI ANANTA PISE  05/05/1964  30/07/1998  01842262       
1679  2684022  BAJARAMMA SANJIVAPPA  01/01/1962  08/02/1993  01835324       
1680  2685005  RAJENDRA S PAWANKAR  13/11/1971  12/06/2000  01796094       
1681  2687287  SANJAY PRABHAKAR SONAR  06/06/1962  16/06/1981  01563580       
1682  2688313  BAPOO TUKARAM  01/09/1962  09/05/1988  01754683       
1683  2688748  KALIDAS BHANUDAS  01/06/1967  19/05/1987  05475784       
1684  2689357  AKHTAR JAFAR KHAN  08/06/1961  07/09/1983  05277528       
1685  2689594  S G INGALE  12/02/1971  10/04/1995  05968641       
1686  2690011  SHYAM NARAYAN  29/08/1987  22/06/2012  10311191       
1687  2691050  DINESH VASANTRAO  01/07/1981  11/04/2009  10301665       
1688  2691298  A S SHIVSHARAN  10/11/1963  23/01/1985  05279872       
1689  2691429  M S SATISH KUMAR  01/07/1979  18/12/2001  07402430       
1690  2693509  SURESH K AUTI  07/05/1965  17/04/1984  05279756       
1691  2694554  PADMARAJU BABU  15/03/1972  07/04/2006  74911466       
1692  2695891  VIJAY T KAMBLE  19/02/1973  09/02/1995  01922294       
1693  2696045  J ALLURAIAH  10/12/1953  31/12/1978  07216294       
1694  2699728  MOHD ABBAS  10/03/1963  02/12/1983  05077242       
1695  2700851  MAINUDDIN GAFOOR  10/06/1955  12/05/1978  05288903       
1696  2701282  M MANI  09/04/1957  01/11/1980  07346517       
1697  2702037  KASTURA P KAMBLE  30/05/1968  01/05/1997  01790699       
1698  2702305  VASANT SITARAM  20/06/1962  06/11/1996  01680262       
1699  2702401  AMULAMMA  02/12/1958  28/05/1985  07150234       
1700  2703451  DEEPMALA CHAVAN  01/01/1988  01/01/2006  00200809       
1701  2703966  CHANDRAPPA BALAPPA  15/06/1962  18/07/1984  01674055       
1702  2704574  A K UPADHYA  20/08/1957  28/12/1979         
1703  2704660  MANOJ DEVIDAS  25/06/1967  04/08/1987  01642870       
1704  2704946  SATAVVA TAMANNA  10/12/1972  28/06/2005  74900456       
1705  2705585  MULANI SALIM  01/06/1973  26/05/2008  74917717       
1706  2705622  ARUN KUMAR  19/08/1972  04/12/2000  07661617       
1707  2705640  MOHAD JAHANGIR KHAN  12/01/1954  01/01/2001  05094781       
1708  2709160  ANITA S KOTEKAR  30/06/1989  28/09/2012  10315512       
1709  2711219  ARUP ROY  12/04/1980  13/05/2006  74911387       
1710  2712667  SHARDA K WAGHMARE  01/06/1968  09/01/2001  01937698       
1711  2713071  HARIKISHAN MEENA  01/01/1984  22/05/2012  10309317       
1712  2713305  SANJAY JAIRAM  23/08/1962  24/01/1981  01590431       
1713  2713642  J R TALBAR  01/03/1968  28/09/1989  05227094       
1714  2715132  ANAND H SHINDE  21/05/1988  26/09/2012  10315007       
1715  2716877  RAM S EDAKE  20/09/1984  04/05/2012  10308064       
1716  2717362  KAILASH CHAND JAT  08/01/1980  22/04/2008  74917134       
1717  2718430  SUNIL BHAGWAN RITHE  08/07/1964  19/03/1984  01730356       
1718  2723136  MOHANRAO S B  01/02/1960  18/05/1987  07503325       
1719  2723278  B D BANSODE  01/06/1957  18/04/1979  01514015       
1720  2723723  GANESH B BANSODE  05/06/1974  15/09/1994  01880240       
1721  2724839  MANOJ N PANWAR  14/08/1984  26/07/2012  10310435       
1722  2726113  YELLAPPA ARABALLI  01/08/1955  01/01/1984  07348642       
1723  2726856  PRAVIN U KAMBLE  05/04/1989  31/08/2007  74914832       
1724  2726951  YASHWANT BHIMAJI  01/06/1960  19/03/1981  01636194       
1725  2727112  SANJAY KUMAR  09/06/1966  15/09/1991  05295907       
1726  2728167  MEENA DNYANESHWAR  01/06/1965  25/04/1997  01915964       
1727  2728883  CHANDRASHEKAR H RATHOD  15/07/1989  29/04/2008  74917160       
1728  2731108  MANIKCHANDRA S PRASAD  19/01/1965  12/06/2011  10305695       
1729  2735069  DATTU DAMOO  15/04/1953  28/01/1978  01499580       
1730  2740630  ARAMAN BISMILLA  01/01/1970  07/09/1995  07310559       
1731  2740667  BABURAO MARUTI BARDADE  13/06/1985  15/03/2011  10304575       
1732  2740849  DAYAKAR P WASNIK  27/07/1965  14/01/1997  07352244       
1733  2742391  DATTATRAYA D RASKAR  01/06/1954  03/06/1976  00576177       
1734  2742460  SUSHILA GAUTAM  07/10/1967  22/07/1995  01837415       
1735  2742547  VIJAYKUMAR SIDRAMAPA  01/06/1963  29/06/1985  05284041       
1736  2743482  RAJESH S DONTULWAR  05/11/1971  08/04/2000  74903913       
1737  2743639  NADIR S HUSSAIN  30/06/1987  07/06/2012  10310757       
1738  2744166  RAM PRAKASH  25/01/1971  02/06/2006  74902593       
1739  2744401  RAJKUMAR R YADAV  25/02/1984  28/03/2008  74917055       
1740  2744626  MARIAPPA YAMNAPPA  01/02/1954  21/11/1974  01491581       
1741  2744799  VADTILE PRAVIN  10/11/1981  12/01/2000  01936992       
1742  2745280  KOKATE SURESH V  02/06/1968  19/12/1991  06432980       
1743  2746416  SUDAM TUKARAM  26/02/1963  25/07/1988  07297695       
1744  2747331  ASHOK NAMDEO JAWALE  01/06/1960  01/01/1983  08153814       
1745  2748045  ANIL SHANKAR UBALE  13/12/1952  10/11/1982  01500740       
1746  2750118  MICHEAL MANTODE  11/05/1964  23/10/1986  14447680       
1747  2750341  KISAN GENOO  02/06/1956  14/02/1990  01502049       
1748  2750630  BABAN VISHNOO GUND  01/06/1954  19/03/1979  01495392       
1749  2752222  ABDUL RASHEED  12/06/1962  09/06/1989  07264604       
1750  2754553  SASHIKANT K NIMBALKAR  15/06/1963  13/06/2011  10305622       
1751  2755091  KAMLESHKUMAR  01/07/1984  12/05/2012  10308659       
1752  2755397  KISHOR BHALERAO  02/06/1987  20/07/2012  10312006       
1753  2755821  SUJEET KUMAR  30/01/1978  02/04/2007  74913724       
1754  2756006  PREM KUMAR SAINI  10/02/1966  17/07/1989  01833765       
1755  2757140  P V KULKARNI  11/07/1959  02/01/1979  01523909       
1756  2757215  HAREKISHAN PULKIT RAM  22/01/1981  15/05/2012  10308775       
1757  2760244  N G ALEXANDER  10/05/1965  24/04/1991  07280920       
1758  2761742  S T MOLMANKE  05/05/1954  25/03/1987  07243110       
1759  2762492  SURESH KANNAJJANAVAR  20/04/1971  17/08/1994  05969384       
1760  2763024  K NARASINGH RAO  01/01/1965  06/04/1998  06456509       
1761  2764073  JYOTHI RAM RAJARAM  02/06/1957  02/03/1984  07475100       
1762  2764360  REVANSIDHA MEGHA  20/01/1959  09/12/1980  05304593       
1763  2764566  SHIVPAD PIRAPPA SHIVSHRAN  01/06/1962  01/10/1994  01883586       
1764  2767855  BABAN GABLU  01/06/1962  19/12/1983  01679661       
1765  2769292  SUNIL KUMAR DIXIT  01/01/1967  18/01/1995  05970040       
1766  2769976  SIDDARTHAPANDURANG  06/07/1962  21/11/1987  07496564       
1767  2770599  SURYAJI S DAVARI  02/09/1985  31/05/2012  10310162       
1768  2770984  GAUTAM CHINTAMAN  01/06/1963  19/03/1984  01679980       
1769  2771087  GOPESHKUMAR G GUPTA  03/01/1985  20/09/2008  10300259       
1770  2772213  ARJUN RAKHMAJI  01/03/1958  19/05/1981  01625585       
1771  2773211  SHASHIKANT BHAGAWAN  02/06/1967  28/06/1995  06451871       
1772  2773694  NAVNATH DHARMA  10/07/1960  20/08/1986  01738094       
1773  2777506  V PANNEERSELVAM  01/06/1962  07/07/1990  07278901       
1774  2778844  ALBERT JAMES  03/12/1959  19/02/1984  01676179       
1775  2778984  KIRTI V KORAD  31/01/1975  11/07/1997  01935100       
1776  2780977  BAPU BABAN  12/06/1980  28/11/2002  05494266       
1777  2782001  SHERKHAN KASAMKHAN  04/08/1968  16/01/1990  05291768       
1778  2782039  SHARANGDHAR G ABHYANKAR  18/07/1958  13/05/1980  00153655       
1779  2782933  S LAXMIKANTHA REDDY  20/04/1974  08/07/1996  06438441       
1780  2783933  JABARSINGH SAGAR SINGH  30/04/1981  28/08/2012  10314260       
1781  2785094  N M BALAKRISHNA  10/02/1966  29/01/1994  06450921       
1782  2785986  P G JOSHI  10/04/1957  02/11/1983  07264136       
1783  2786918  SATHE R K  01/06/1956  25/05/1981  07237765       
1784  2787553  JITENDRA E OHOL  01/01/1970  01/02/1990  08259574       
1785  2788046  KRISHNADEV G MAHATO  05/01/1989  08/06/2012  10310964       
1786  2788847  ABID HUSSAIN J MUSHRIF  22/04/1986  05/06/2008  74919301       
1787  2789993  M P KAMBLE  14/04/1960  13/07/1989  07267320       
1788  2791288  SUMAN R SHINDE  01/10/1962  13/07/2006  74912045       
1789  2792976  DINESH S BALRAJ  21/09/1975  26/11/1997  01935586       
1790  2792999  H H KAZI  29/04/1975  05/04/1994  07284536       
1791  2796100  CHARLES WESLY  12/02/1960  14/06/1985  05283309       
1792  2796565  VILAS PHADATARE  01/06/1958  23/08/1982  05274059       
1793  2797137  TUKARAM BHIWA  01/03/1957  19/03/1984  01748804       
1794  2797296  SUNIL F DHOBALE  24/03/1969  05/04/1993  01809325       
1795  2797326  NARAYAN KANTA MANE  22/06/1982  05/04/2012  10307801       
1796  2797398  BASAPPA APPANNA  22/06/1959  19/04/1984  07484379       
1797  2798037  VINODKUMAR K YADAV  01/07/1991  30/09/2011  10306778       
1798  2798214  RANJEET MEENA  15/04/1986  12/06/2012  10311129       
1799  2800369  SIGNAM PEDDA OBULU  01/06/1955  01/05/1989  07489729       
1800  2800950  KALYANI C   19/03/1960  19/02/1986  01739177       
1801  2801619  PRABHAKAR PRADHAN  17/04/1962  15/07/2002  02690561       
1802  2801758  P S BISWAS  01/03/1965  14/08/1990  01808679       
1803  2802666  YELLANNA MARATHE  05/01/1954  26/04/1979  07309508       
1804  2802965  RAJU  25/12/1956  19/07/1977  07448892       
1805  2804476  SUKHDEV S MOKASHI  28/03/1966  06/06/2011  10305221       
1806  2805509  ANTESHKUMAR  25/11/1979  22/11/2007  74915812       
1807  2806110  SANDEEP K BOBADE  07/06/1973  30/08/1999  07288785       
1808  2806394  BABAN SUDAM OWHAL  18/07/1988  07/04/2009  10301100       
1809  2807217  BHALCHANDRA RAMBAU  01/07/1955  19/02/1984  01679831       
1810  2807541  SHIMBHUDAYAL J MEENA  07/08/1987  25/07/2012  10312353       
1811  2807888  KHAIRNAR GAJANAN  16/05/1964  28/09/2006  05230688       
1812  2809273  DATTATRAY SHINDE  02/06/1963  16/06/2011  10305634       
1813  2811099  ANILSINGH KUSHWAH  15/06/1989  18/05/2011  10304800       
1814  2811402  D M PAWAR  01/06/1959  21/02/1981  01521706       
1815  2811600  HANUMANTA ANANTRAO  01/06/1960  19/04/1982  01644830       
1816  2813081  ROHIDAS R KARKAR  06/04/1980  13/12/2004  74909575       
1817  2813116  V N V M RAVIKUMAR  04/11/1967  07/01/1993  06435580       
1818  2815630  NILESH SAMSAN HIWALE  01/11/1969  25/04/1994  05949543       
1819  2818692  SATHYAN DAMODHARAN  15/07/1960  20/08/1983  01716610       
1820  2819436  NAGESH BHANUDAS GAVANE  25/12/1977  24/05/2008  74917481       
1821  2819785  SHOBHA V MORE  02/06/1970  02/01/2007  74913130       
1822  2820617  SANTOSH KUMAR SINGH  07/07/1975  22/12/2000  07661060       
1823  2821004  RAJU Y SHARBIDRE  12/04/1968  01/05/1987  07654091       
1824  2822073  KRISHNA CHANDRA PRASAD  07/02/1982  12/05/2012  10308428       
1825  2825071  MOHAN BABAN  01/06/1960  19/01/1981  05474255       
1826  2825215  SANJAY KUMAR NIWAS PRASAD  02/03/1980  17/07/2012  10311890       
1827  2825486  RAJESHKUMAR  10/01/1972  15/05/2006  74903469       
1828  2826739  SAMSON K ATHAWALE  31/12/1952  29/05/1973  07633452       
1829  2826913  SALIM KHAN  01/01/1957  28/03/1986         
1830  2827227  SAHEBRAO DHONDIBA  28/12/1955  01/11/1983  01605158       
1831  2827627  RAMDAS LALGUDE  05/05/1982  27/10/2009  10302785       
1832  2828091  A R SHAIKH  14/01/1960  10/12/1980  01768323       
1833  2828092  VAISHALI CHANDRAKANT  10/04/1961  02/06/1987  01756618       
1834  2828781  SAMBHAJEE SADASHIVE KAKDE  24/03/1956  19/06/1981  01609488       
1835  2829104  DAYASHANKAR  01/07/1980  05/07/2005  74909356       
1836  2829744  GANAPAT NAGU  02/06/1957  19/04/1981  05448918       
1837  2829932  PATHAN SALIM KHAN  15/06/1961  23/08/1985  03691597       
1838  2831917  RAJMAL B BAIRWA  19/06/1986  21/07/2012  10311968       
1839  2832960  DINKAR SAMBHAJI CHIKATE  10/06/1970  15/04/1997  01916191       
1840  2833980  ABHAYKUMAR SINGH  12/05/1982  11/06/2007  74914376       
1841  2836499  D R BADEKAR  07/09/1963  11/10/1982  01695721       
1842  2836733  SUPRIYA JOSHI  18/09/1960  16/05/1988  01487457       
1843  2836866  KALU RAMA  16/06/1959  01/04/1983  04006677       
1844  2837473  RAMDEO BHAGAT  06/04/1970  01/02/1990  06828267       
1845  2839157  PRADIP P KULKARNI  18/10/1958  23/05/1984  05279811       
1846  2840107  EKNATH KHANDOO  04/09/1972  04/09/1992  01749511       
1847  2841695  SAJIDALI B MUNAF KHAN  03/12/1980  25/03/2008  74916932       
1848  2842662  LEKHRAJ MEENA  01/08/1984  13/09/2007  74915125       
1849  2843912  THOPATE KRISHNA N S  16/05/1975  01/01/1996  06453715       
1850  2844163  K G KHARAT  18/11/1963  01/09/1988  01246768       
1851  2844519  KAMAL SINGH MEENA  16/06/1983  30/08/2012  10314398       
1852  2844898  JAGANNATHDADU  31/05/1973  14/10/1991  07280750       
1853  2845964  ARJUN C MAHARANA  05/06/1968  12/02/2001  74904220       
1854  2846862  B CH NARASAIAH  10/08/1958  07/10/1981  07271906       
1855  2847472  K G RAJPUT  01/01/1953  19/05/1977  07806930       
1856  2847620  GULAB D PARDESHI  21/10/1988  28/04/2007  74914182       
1857  2849783  BABAN S KAMBLE  01/06/1964  05/09/1998  07153442       
1858  2849957  SHRIKANT S LONDHE  22/05/1986  26/09/2012  10315196       
1859  2849992  UDAYKUMAR MANDAL  08/02/1985  24/07/2012  10312389       
1860  2850648  SANDEEP B KURANE  19/05/1983  14/08/2006  05104733       
1861  2851011  ROMEO ROQUE  12/04/1973  16/01/2006  74901163       
1862  2853361  AJAYKUMAR MODAK  11/02/1972  02/06/1999  07289066       
1863  2853911  SHAHAJI GANPAT  01/06/1962  03/08/1985  05471175       
1864  2854424  MAHADOO TUKARAM  19/04/1956  10/10/1982  01684164       
1865  2855184  J R POKHARKAR  20/03/1970  18/07/1992  01779497       
1866  2855778  RABHAJI K CHOPADE  22/09/1980  09/05/2012  10308155       
1867  2855783  J Y L GOKAVI  07/05/1955  06/11/1980  07308103       
1868  2856428  SITARAM B SHARMA  11/06/1986  17/05/2012  10309056       
1869  2856773  VINOD G SAWALE  16/02/1975  30/10/2006  74912630       
1870  2858735  MAHENDRA RATILAL PATIL  20/05/1972  13/12/2004  74907803       
1871  2858862  B SATHYAMURTHY  01/02/1957  14/08/1986  05687100       
1872  2860102  SIDHAPPA CHANDPPA  17/06/1959  17/07/1990  01791825       
1873  2862215  S B AMANGI  16/03/1970  17/12/1995  07810672       
1874  2862840  NILIMA S GOLE  07/03/1959  14/12/1988  05288654       
1875  2864396  SUKHADEV N KUNJIRE  04/08/1958  20/06/1987  07150593       
1876  2864547  PANDURANG B SHELKE  06/02/1982  14/08/2012  10313114       
1877  2864849  SUDARSHAN T KAMBLE  22/09/1964  19/07/1988  06426025       
1878  2865897  SUHAS R INGLE  29/05/1968  23/07/1998  01916798       
1879  2866083  D A TIKONE  30/06/1953  19/01/1991  01501914       
1880  2866084  KALLAPPA BASANNA  04/06/1958  31/07/1984  05276664       
1881  2868502  R S GHATGE  02/06/1961  15/04/1983  01723030       
1882  2869437  SHANKAR B BERE  01/06/1954  18/08/1977  05254541       
1883  2870023  SUDHA V LONDHE  08/08/1987  24/11/2011  10306961       
1884  2870625  VIJAY B KAMBLE  06/05/1959  07/04/1982  01755640       
1885  2870784  DIVAKAR KUMAR PARGANIHA  27/06/1976  05/07/2005  74909370       
1886  2871150  RAVI SHANKAR H  13/01/1976  14/05/1996  07311072       
1887  2872357  GANESH M BHINGARE  08/12/1988  07/07/2007  74914522       
1888  2874646  HARISHCHANDRA C TULSANI  16/03/1954  28/11/1981  05268965       
1889  2875370  MANISH RAVINDRA SINGH  11/09/1988  26/05/2009  10302086       
1890  2875588  RAJARAM S JADHAV  01/06/1963  14/03/1987  01786374       
1891  2876001  B MALLIKARJUNA  15/01/1971  16/04/2001  07290494       
1892  2877543  SHANKAR SINGH  04/04/1959  13/03/2001  01938058       
1893  2877919  DEEPAK NANA MERGAL  15/09/1979  24/07/1998  01935549       
1894  2877939  RAGHUNATH GENU  01/06/1962  28/12/1996  01740283       
1895  2878496  SANDHYA NATHI  04/02/1967  30/09/1989  01799605       
1896  2879480  K K SINGH  25/09/1981  21/04/2005  74906379       
1897  2880132  LALSAB  01/06/1953  24/03/1981  07476280       
1898  2880568  SADASHIV HIPALE  01/06/1958  11/08/1981  05266750       
1899  2881517  SANDEEP T GAWADE  03/10/1986  24/07/2008  74919945       
1900  2881854  SHEETAL SHYAM CHOUDHARY  11/09/1987  28/08/2012  10314209       
1901  2883603  NAZIR BASHA SHAIKH  10/12/1965  26/05/2008  74917663       
1902  2883666  AMOL M BHAGAT  17/07/1987  08/06/2012  10309603       
1903  2883765  D BALAIAH  08/11/1969  27/02/1998  06458683       
1904  2884559  PRADEEP VISHNU  10/02/1955  09/06/1983  01780001       
1905  2884983  BASHIR AHMED I SHAIK  17/02/1958  01/11/1980  01591046       
1906  2886779  MD HANIF GOVSE  01/06/1963  20/03/1991  06430090       
1907  2886878  P B CHAPARE  14/05/1958  24/12/1976  00075589       
1908  2887391  JITENDRA KUMAR K SINGH  20/01/1982  12/04/2007  74913888       
1909  2887937  MOHD JAVEED  01/09/1963  21/07/1993  06451639       
1910  2889635  ISSAQ S MULLA  15/04/1976  27/05/2008  74917640       
1911  2892816  MINAKSHI V GADGE  12/04/1965  22/11/1983  01439911       
1912  2893097  MAHMEED SYEED  15/11/1959  13/12/1984  01697833       
1913  2894806  RANDHIR KUMAR R SINHA  25/12/1986  20/04/2006  74913591       
1914  2895177  SULBHA H CHAVHAN  08/07/1977  14/08/2012  10313527       
1915  2899162  MADHURI R DALVI  02/06/1970  16/08/2004  74907177       
1916  2899699  P N KAMBLE  10/12/1964  01/06/1990  12265755       
1917  2901515  SADANAND N JANNU  12/12/1983  30/07/2008  10300016       
1918  2901864  MAHESH P BOTALJE  02/05/1986  22/10/2005  74900845       
1919  2903150  IRFAN AHMED N A KHAZI  02/05/1986  19/06/2008  74919738       
1920  2904095  VIVEKANAND SAYAJI  01/06/1958  12/03/1992  01833479       
1921  2905486  SUREKHA D SALVE  01/06/1967  05/01/2007  74913189       
1922  2905667  KISHOR G CHOUDHARI  15/07/1985  22/02/2008  74916750       
1923  2907228  RAKESH LAMBA  05/01/1958  09/08/1979  05259563       
1924  2907418  LAXMIBAI DYANESHWAR DILPAK  01/06/1967  05/07/2002  05985481       
1925  2909723  IQUBAL ALLABUX  17/06/1955  07/09/1983  05277553       
1926  2913601  SANJAY P WAGHMARE  23/10/1976  21/12/2000  07311369       
1927  2915446  LAXMAN JAGARUL  17/03/1960  01/01/2003  01736425       
1928  2915867  GEETA V JAMBLE  25/05/1965  24/09/1996  07153030       
1929  2918327  MARIAPPA HANMANTHA  31/05/1960  29/03/1981  01635852       
1930  2919061  R K AGNIHOTRI  10/01/1970  01/06/1990  05082936       
1931  2919522  SACHIN SHIVAJI KORDE  29/09/1981  27/05/2008  74917419       
1932  2919846  S K YADAV  10/06/1953  22/12/1979  07234650       
1933  2921098  VITHAL KONDIBA KODAK  01/05/1956  10/02/1983  05281015       
1934  2922038  SUJATA G TAYADE  05/09/1978  01/07/2008  02727754       
1935  2922201  A S SHUKLA  03/10/1954  30/08/1978  01476555       
1936  2923580  DNYANDEO BHANUDAS  01/07/1953  19/01/1987  01739451       
1937  2924975  SHARDA HIRALAL  01/06/1955  28/03/1989  01643605       
1938  2926302  HANUMANTRAO C DEOKAR  02/06/1953  29/10/1977  00149500       
1939  2932064  PRASHANT P JANGLE  20/05/1985  30/09/2011  10306717       
1940  2932976  VISWAS RAMCHANDRA  27/12/1959  19/06/1982  07468702       
1941  2934988  D H SAVARDEKAR  01/06/1953  01/05/1979  05059100       
1942  2935008  RAM BHIVAJI  02/02/1954  19/03/1986  01740532       
1943  2938407  RAMDAS DEORAM  15/01/1955  17/01/1983  05277899       
1944  2938799  KESHAV SITARAM  01/11/1959  22/01/1986  00891964       
1945  2939081  A Y KAKTIKAR  06/06/1956  27/01/1985  07237560       
1946  2941588  PRADIP ASHOK KAMBLE  22/02/1981  29/03/2011  10304599       
1947  2941824  K R GAIKWAD  28/08/1972  16/04/1993  01863988       
1948  2943776  C S DIXIT  29/05/1961  19/11/1987  01726146       
1949  2945161  BAPU SONAVANE  02/08/1975  22/10/2007  74914819       
1950  2945377  SANTOSH K DAMODARE  08/07/1981  26/09/2012  10315287       
1951  2946173  SIDDIQUI MUSHTAQ AHMED  30/04/1966  01/07/1985  05283449       
1952  2946472  M LAZARUS  21/09/1979  30/11/1998  07287690       
1953  2948078  SURESH B DESAI  01/06/1957  22/10/1983  01604648       
1954  2949437  FIROZ IBRAHIM SHIKH  02/10/1985  30/07/2010  10303613       
1955  2949915  DARLA JOSHUA  05/10/1988  20/08/2007  74914674       
1956  2953097  SHIVANGOUDA B  25/05/1960  20/04/1989  06426189       
1957  2953115  GANESH M SHEDGE  30/01/1979  09/12/2004  74900080       
1958  2953843  V V SASHIDHRAN  27/12/1952  28/09/1973  05248450       
1959  2955959  NAVANATH R SHELAR  28/10/1982  19/09/2006  74912318       
1960  2956795  SUNITA S GHOLAP  10/06/1968  09/01/2007  74913190       
1961  2958318  A A A SHAIKH  29/01/1964  19/11/1999  05492865       
1962  2958836  R D NAIK  21/07/1961  04/09/1982  05270911       
1963  2959174  PRABHAWATI U TUPSAMINDR  01/06/1967  19/01/1994  01838027       
1964  2959768  ASHOK BABAN  02/06/1955  01/01/1984  04431285       
1965  2960301  RAKESH U PARDESHI  25/02/1972  29/04/2008  74917171       
1966  2961577  AMAN KUMAR CHATARPALSINGH  12/08/1986  12/05/2012  10308477       
1967  2962097  S K PATKI  09/04/1977  29/07/2002  07662348       
1968  2962385  SHAIKH MALANG  12/05/1986  30/09/2006  05194680       
1969  2962466  SURESH R KUNJEER  02/06/1958  14/07/1980  00153783       
1970  2962623  RAJAN KUMAR MEHTA  26/01/1972  30/09/1998  07288323       
1971  2963600  PRAMOD GULAB NAVGIRE  01/06/1959  22/07/1982  05280990       
1972  2964421  SUNILKUMAR N DUBEY  01/06/1961  19/03/1983  04007165       
1973  2964867  SRIRANG JYOTHI  01/06/1954  18/11/1981  07470540       
1974  2964908  SONAL C ATHALYE  03/06/1959  03/12/1980  00154763       
1975  2967992  AMIT S KUMAR  27/01/1980  29/11/2007  74915800       
1976  2971704  KISAN V MOHITE  01/06/1955  01/01/1980  00270817       
1977  2972065  SATISH R SHERKAR  20/10/1975  26/10/1994  05950776       
1978  2973693  R M DHARULKAR  31/12/1958  24/11/1979  01568954       
1979  2974003  NIRMALA KAMAT  15/11/1970  24/01/1994  06449554       
1980  2974932  N M PUJARI  15/05/1966  19/12/1990  02638393       
1981  2975295  AGARDEEPRAO BHASKAR  04/05/1988  22/09/2010  10303870       
1982  2975411  BASWARAJ V SURVE  01/06/1965  19/04/1984  04042177       
1983  2979794  SURYAKANT DHONDIBA  25/11/1958  19/07/1979  07461781       
1984  2980307  SUDAM KHANDOO  01/05/1955  20/10/1976  01517326       
1985  2982964  NITIN A SHINDE  04/05/1986  28/09/2012  10315664       
1986  2983083  NIVRUTHI D PATIL  01/06/1975  12/10/2006  74912446       
1987  2983443  DEOSING NANA  01/02/1965  19/07/1985  01740270       
1988  2983452  KALIDAS PARSHURAM  13/02/1969  07/06/2011  10305178       
1989  2984702  KAPIL P NILJE  10/06/1986  22/07/2006  05988543       
1990  2985085  R S PALI  19/06/1955  14/09/1988  08009508       
1991  2986098  BRIJENDRA REEL  27/04/1970  05/12/1991  05083527       
1992  2987159  MD RAZI AHMAD  15/03/1985  02/06/2012  10310174       
1993  2988251  VINAYAK K WAGH  01/03/1981  30/03/2009  10301161       
1994  2989655  NAGARAJ A  01/06/1962  02/11/1983  07266868       
1995  2991033  RAHUL ARJOON  28/10/1960  19/04/1982  04432186       
1996  2991182  VILAS SAKHARAM  01/06/1959  25/07/1985  01754520       
1997  2992258  DAFEDARSING BHADORIA  01/03/1981  24/04/2003  74905478       
1998  2993526  C R KALSE  05/06/1972  20/06/1992  05948538       
1999  2994756  BALAKRISHNA P  02/06/1965  11/03/1988  07498548       
2000  2995354  ARUN KUMAR CHAUDHARY  15/05/1977  04/12/2000  07661540       
2001  2995436  D P GAIKWAD  03/09/1963  04/05/1990  01812300       
2002  2995578  SANJIV KUMAR  06/11/1987  22/05/2012  10309263       
2003  2999755  SUNIL K BHAMBURE  01/06/1973  27/05/2008  74917444       
2004  3002166  KISHORE TULSHIRAM  03/07/1957  19/05/1979  07461768       
2005  3004245  MOHAMMED JAHANGIR  03/03/1955  21/01/1987  07492182       
2006  3006277  IMTIAZ AHMED KHAN  05/06/1969  31/07/1995  01909617       
2007  3006600  RAMA MUKUND PUJARI  14/02/1953  14/10/1980  01439431       
2008  3007145  ANJALI DILIP KASBE  25/04/1968  04/03/2007  74913414       
2009  3010204  GANESH DYANESHWAR  25/02/1962  26/02/1994  01874949       
2010  3010453  P S DALVI  28/10/1964  07/08/1989  05946943       
2011  3011048  ALTAFM MUTWALLI  02/02/1953  03/10/1978  07644887       
2012  3011727  N KRISHNAMOORTHY  03/11/1959  20/07/1987  05288617       
2013  3015465  S N JAMADAR  02/05/1978  10/06/2000  05241157       
2014  3016741  SWARAJ SINGH  04/11/1988  22/09/2010  10303893       
2015  3018019  ZUMBAR SHIVRAM  24/02/1954  09/12/1980  01625676       
2016  3019008  SHASHIKANT SHARMA  04/09/1966  22/04/1988  01787706       
2017  3019779  SIDRAM HANMANTA  22/10/1953  03/05/1983  05275672       
2018  3022798  BIRAPPA SIDAPPA  06/12/1972  19/07/1991  01775157       
2019  3023624  CHANPESHWAR PRASAD K VERMA  05/07/1983  15/05/2012  10308672       
2020  3023643  SHAKIL ABDUL MAJID  04/07/1973  03/08/1998  01840447       
2021  3023696  SANDIP S TAKKE  28/10/1982  03/10/2007  74915563       
2022  3025351  P L KUCHEKAR  03/12/1953  23/10/1982  01785205       
2023  3025927  BANDU SHELKE  02/03/1959  22/03/1988  01832232       
2024  3027409  ALPANA G MAVINKURVE  11/06/1970  24/11/1989  07275717       
2025  3027664  MAHESH JAGADALE  18/05/1987  23/11/2005  74900973       
2026  3033574  SATHYAN EINGOLI  30/05/1963  06/06/2011  10305506       
2027  3034658  ASHOK SHANKER  01/06/1960  01/03/1984  07482942       
2028  3035361  HANUMANTA BAJAPPA  12/03/1959  19/07/1983  01669709       
2029  3035988  ANJAN KUMAR MONDAL  17/10/1986  08/06/2012  10310885       
2030  3037691  SUDHAKAR P TEKE  20/07/1974  04/02/1997  01937108       
2031  3038002  DEEPAK J INGLE  28/06/1986  04/05/2012  10308052       
2032  3038315  ISHWAR L TEMBHURNE  15/11/1969  02/06/1999  07289200       
2033  3038687  BINAY KUMAR  15/07/1966  21/10/2011  10304939       
2034  3039287  SHANKAR KHASHABA  01/06/1957  06/11/1981  07474933       
2035  3040032  KODAI YADAVA RAM NAYAN  08/07/1977  12/04/2006  74902076       
2036  3040432  P M NIMJE  30/04/1953  01/05/1976  05258883       
2037  3043385  N V JOSHI  06/10/1964  26/10/1988  01819446       
2038  3043436  M N BHALERAO  15/03/1953  01/01/1984  04441394       
2039  3047650  MANGESH P KADAM  13/08/1981  21/05/2001  07311552       
2040  3048802  DHONDRAM D W  05/07/1970  29/06/1992  07282266       
2041  3052363  KALURAM S MADHAVE  08/05/1960  12/12/1983  01725488       
2042  3052456  RAGHUNATH BABOO  01/06/1955  04/01/1990  01575466       
2043  3052867  LATIKA P OGALE  28/07/1965  27/10/2009  10302748       
2044  3053382  AMOL DILIP LONDHE  10/09/1987  30/09/2008  10300193       
2045  3053483  MOHITE BHIMRAOISHWAR  04/05/1974  09/01/1998  04661886       
2046  3053987  KISHOR DAROKAR  01/07/1968  27/04/1993  17583706       
2047  3054636  DNYNESHWAR V KULKARNI  01/03/1962  16/10/1984  05285045       
2048  3055373  MANAKESHWAR KHARADE  10/11/1959  25/12/1980  05454943       
2049  3056279  SIKANDAR S RAMTEKE  29/01/1981  31/07/2012  10312912       
2050  3058081  DATTATRAYA J GORE  01/06/1958  19/08/1983  05280552       
2051  3058480  SHIVANAND B DHULE  24/06/1963  09/06/2011  10305660       
2052  3058560  P J RODRICKS  28/02/1958  03/08/1995  01770433       
2053  3058756  DEEPAK RAMLAL  15/04/1962  16/02/1985  04433063       
2054  3060378  ADIMUALAM DURAIRAJ  01/06/1954  19/09/1986  01740702       
2055  3061095  AMINA R SHAIKH  30/09/1971  18/04/1994  06448264       
2056  3062004  GANESH URAOW  05/02/1979  05/05/2006  74903111       
2057  3062935  NEELOO NANGIA  22/11/1965  15/11/1988  00261087       
2058  3066445  A SOMASUNDARAM  10/02/1955  16/09/1988  09657903       
2059  3066672  TUKARAM BABU  21/06/1957  05/11/1979  01582641       
2060  3066743  MANOJ KUMAR PASWAN  11/04/1984  22/08/2012  10313977       
2061  3067028  B A MORE  01/06/1963  25/01/1988  05292402       
2062  3068086  CHANDRAKANT GHARDALE  20/08/1955  03/04/1981  01434123       
2063  3068694  SURESH KUMAR MEENA  20/04/1988  02/08/2012  10313011       
2064  3069493  MAHABOOB BASHA  22/07/1968  15/03/1997  07421941       
2065  3069730  P LOKESU  15/08/1976  28/01/1998  06455931       
2066  3070936  GHASI RAM G MEENA  01/01/1986  04/07/2012  10311439       
2067  3072559  J T SAKHARE  02/02/1954  16/06/1977  00078062       
2068  3073447  ROHIDAS N INDALKAR  01/04/1984  01/10/2012  10315720       
2069  3073821  SANJAY BADEKAR  09/12/1961  14/07/1995  01884396       
2070  3075243  RAMESH C VIDHATE  02/05/1970  02/09/1989  05084866       
2071  3075304  M G PURANIK  04/05/1957  23/04/1981  01694029       
2072  3076070  TAYAWWA J ALUR  15/08/1960  02/06/2008  74919696       
2073  3076207  RAKESHKUMAR SHARMA  12/12/1985  28/09/2006  05230500       
2074  3077414  SANJAY R PUJARI  28/01/1962  15/09/1986  07266935       
2075  3077694  KASHINATH G DALVI  29/12/1981  28/09/2012  10315597       
2076  3080990  NAZIR A MALEEDAWALE  02/10/1959  05/06/2008  74919325       
2077  3081965  AMBA DASS G  28/02/1956  03/04/1981  07646562       
2078  3083728  VILAS P HONGEKAR  06/05/1955  19/03/1981  01628148       
2079  3085846  BHARAT GANPAT WAGHMARE  01/06/1958  26/10/1982  01645584       
2080  3087202  S S SWAMI  05/05/1972  21/02/2000  02701054       
2081  3088062  SATISH M CHAVARIYA  20/09/1983  03/02/2012  10307679       
2082  3088405  SAMEER NIYAZ SHAIKH  09/06/1985  29/03/2007  74913580       
2083  3090748  DILIP S GAIKWAD  10/02/1976  13/07/2000  01937236       
2084  3090933  SURESH BHIWA MASKE  08/06/1959  13/08/1980  01600667       
2085  3092729  VIMAL WAMAN GAIKWAD  01/06/1959  23/08/1991  01834873       
2086  3094216  R G TADSARE  01/06/1961  17/04/1984  05279951       
2087  3095078  MUTTULAXMI SWAMY  15/03/1961  14/12/2004  74907171       
2088  3095438  MEHABOOB ISMAIL  01/10/1969  19/12/1991  06434095       
2089  3095575  TANAJI BHIMRAO  09/05/1962  04/01/1986  05282615       
2090  3095684  RAKESHKUMAR MOHANLAL  07/07/1986  02/08/2012  10312899       
2091  3095868  KALURAM NARAYAN KAMBLE  11/05/1954  28/06/1979  01491556       
2092  3097678  RAKHAMABAI SAYAJEE  04/05/1958  01/01/2003  01860436       
2093  3099032  MARUTHI S KHOT  01/06/1980  28/07/1999  07662087       
2094  3100257  SATYAJIT A BHOSALE  16/11/1969  14/06/1995  12250338       
2095  3100650  SUDHIR KUMAR  02/01/1969  04/06/1999  07289145       
2096  3100935  MANOJ KUMAR  06/02/1984  26/04/2006  74902465       
2097  3101480  PRAKASH TUKARAM  12/09/1954  03/09/1979  01557762       
2098  3107734  HARIDAS SHANKAR  05/08/1957  05/02/1979  05441663       
2099  3107930  PRAVIN N KOLE  23/08/1967  11/05/1992  02498347       
2100  3109052  TAYAPPA MARUTI  01/06/1954  25/04/1984  07448946       
2101  3109874  DATTATRAYA V KOLPE  02/06/1955  05/06/1976  00576499       
2102  3111679  RAJESH KUMAR  01/03/1980  04/10/2004  74907300       
2103  3114043  JAGDISH M CHUMBALKAR  01/06/1973  23/11/2000  01937546       
2104  3114196  SAHADOO SADOO  01/06/1955  19/03/1981  01578686       
2105  3115288  ANJAMMA SUGRAYYA  01/03/1960  26/11/1996  01910152       
2106  3116347  BABAN G AMBEKAR  03/06/1955  10/10/1979  01528660       
2107  3118343  VITAL BANUDAS  03/12/1954  19/05/1990  01565850       
2108  3119201  SAMBHAJI B BHOSALE  01/06/1962  02/06/2011  10305294       
2109  3121796  BHAGWAN BHIMRAO  19/06/1956  14/11/1979  01528685       
2110  3122286  PATIL B R  01/03/1961  25/03/1987  07266250       
2111  3122688  DILIP KUMAR PATEL  15/03/1981  07/04/2006  74911478       
2112  3124095  SHOUKATBADASHA  01/06/1958  09/11/1982  07480398       
2113  3124703  SATYJIT DASS  09/06/1958  05/03/1983  07493459       
2114  3125154  BABAN BALU  01/06/1956  26/11/1980  05479381       
2115  3127678  HEMANT BELSARE  02/11/1969  13/07/1992  08257255       
2116  3130354  NITENDRA P PAWAR  01/05/1972  16/10/2006  74912823       
2117  3130437  SHAMRAO IRANNA  23/03/1961  09/03/1993  04436799       
2118  3131265  R G TEHERE  13/09/1968  29/04/1997  08258818       
2119  3131447  UDAISINGH MURARILAL  14/11/1984  21/07/2012  10312109       
2120  3131526  SUKHDEV RAJARAM  25/07/1953  19/01/1980  07472869       
2121  3132057  R THIRUNAVUKKARASU  20/03/1956  20/04/1978  07236669       
2122  3132899  BALU N JAGTAP  01/06/1963  01/05/1989  08028722       
2123  3133646  HIRAMANRAO GAIKWAD  12/06/1963  04/05/1982  01707991       
2124  3136752  SURAJ CHAVANDE  26/06/1971  02/12/2004  74908297       
2125  3136932  KHAJAPPA T GAIKWAD  01/06/1960  16/10/1984  05280795       
2126  3137603  SHARDA N KADAM  17/07/1962  07/05/1992  01763805       
2127  3139421  JAGAT PAL  02/01/1971  29/11/2005  10022077       
2128  3140225  A K UPADHYA  23/10/1972  25/12/1998  07288645       
2129  3140466  M B KULKARNI  02/03/1963  01/03/1985  07262747       
2130  3141132  BORHADE JAGDISH  06/08/1971  20/04/1999  01936153       
2131  3142955  ANKUSH CHANDRAKANT VAYBHAT  04/05/1989  11/12/2010  10304411       
2132  3146074  WAJEED BASHIR SAYYAD  07/08/1988  05/01/2007  74913165       
2133  3148491  DASTAGIR APPALAL  04/05/1958  19/04/1984  07484367       
2134  3148617  RANJEETKUMAR SINHA  25/08/1964  16/09/1991  05950806       
2135  3149602  SUJIT D PAGARE  20/02/1982  20/12/2004  74907761       
2136  3150211  P H SASANE  01/06/1956  03/11/1980  05273615       
2137  3152721  NANAJI NAGOO  01/01/1958  01/01/1984  04006458       
2138  3154314  ANKUSH SAHADOO  01/04/1960  01/01/1980  04006598       
2139  3154632  UTTAM G HOLE  01/06/1974  26/05/2008  74917780       
2140  3157721  BASAVANI PARSAPPA  01/10/1961  06/12/1987  07487162       
2141  3158620  RAVINDRA KUMAR  04/03/1982  10/05/2010  10303327       
2142  3160586  RAHUL V SALUKHE  06/03/1983  14/02/2007  74913384       
2143  3162438  M M BONDALE  28/08/1970  16/02/2000  01939567       
2144  3162756  KOLI SACHIN SUBHASH  01/07/1978  21/12/2000  07661745       
2145  3162781  R R JOSHI  09/04/1966  31/08/1989  05295210       
2146  3162916  Y CHENNAIAH  01/04/1959  06/12/1987  07487174       
2147  3165026  SANJEEV ANKUSH  27/09/1962  19/03/1984  01886411       
2148  3165329  M S SHINDE  08/09/1962  16/11/1984  07651661       
2149  3166257  SUNIL KRISHNA IYYER  15/01/1979  23/09/2002  06458981       
2150  3167236  NINGAPPA BALAPPA  01/10/1959  19/04/1984  07484458       
2151  3169799  KULKARNI ACHYUT  30/05/1954  11/02/1985  07458460       
2152  3172722  DATTOO N CHAVAN  31/12/1953  28/08/1980  01496487       
2153  3173653  SWATI S KAMBLE  08/01/1983  31/08/2012  10314350       
2154  3175355  SABIN SAI  28/05/1978  06/05/2006  74910930       
2155  3176039  VEDNARAYAN BHAGWAN SINGH  23/08/1984  08/06/2012  10309834       
2156  3177519  ALAKHNIRANJAN KUMAR  15/03/1981  24/07/2012  10312298       
2157  3179614  KANOO NANOO GOJE  02/04/1955  03/10/1978  01528896       
2158  3179873  SAUDAGAR BHAGWAT  01/06/1962  04/06/2008  74919556       
2159  3180102  JAYDEEP SINGH  27/10/1972  12/02/2001  74904462       
2160  3180333  CHANGADEO DALIMBE  01/03/1958  25/07/1981  05548391       
2161  3181736  SOMNATH M SHELAR  06/10/1980  11/10/2000  01937479       
2162  3182945  DATTATRAYA P BIRADE  19/04/1969  27/03/1996  05968770       
2163  3182573  KISAN SHANKAR  01/06/1965  08/07/1984  04432680       
2164  3182884  SUMANGALA B SHETTY  21/09/1971  28/05/2007  74914250       
2165  3185181  SHITAL M BHOSALE  08/06/1983  23/08/2012  10314064       
2166  3186376  YADVENDRA KUMAR VAISHNOV  02/01/1976  05/05/2006  74903020       
2167  3187249  P B DESHMUKH  01/06/1954  27/02/1981  01583261       
2168  3188390  SANDEEP GHOSE  07/09/1968  27/02/1992  01904784       
2169  3188618  SIDDU NARAYAN  01/08/1961  01/01/1984  04006665       
2170  3190226  PANDURANG TUKARAM  01/06/1962  21/05/1984  04436878       
2171  3190607  VIKAS KONDIRAM  01/08/1969  02/11/1987  01754798       
2172  3191144  JAISINGH T SINGADIA  05/11/1985  27/08/2012  10314283       
2173  3192475  IMRAN F SHAIKH  16/11/1978  17/11/2001  05135503       
2174  3193280  KUNAL PRAHALAD  09/06/1965  19/07/1988  06426074       
2175  3193996  PARVEEN SHAIKH  16/02/1966  29/07/2011  10306225       
2176  3194132  B M SHINDE  24/01/1958  12/12/1986  01714235       
2177  3195568  RAJKUMAR MEENA  25/12/1971  10/02/2002  07291000       
2178  3198454  ASHWINKUMAR MISHRA  02/02/1987  05/10/2010  10304095       
2179  3199172  SHANKAR J WAGHMARE  10/06/1976  03/09/2012  10314180       
2180  3199944  ANANTA KISAN SATKAR  01/06/1961  18/01/1981  01563592       
2181  3200007  SUDHIR SOPAN  13/05/1977  30/01/2002  74904693       
2182  3201048  SHEKARAPPA HANDI  16/03/1962  01/08/1985  07491773       
2183  3202585  ANILKUMAR RAMCHANDRA  30/11/1959  13/04/1988  05967363       
2184  3202994  KASTURI RAJU UNKAL  15/07/1968  14/03/2001  01937789       
2185  3204090  B Y KORE  02/06/1957  01/06/1981  05078027       
2186  3204954  SAMPATABAI SRIMANT  05/11/1957  03/12/1982  00462366       
2187  3206788  MICHAEL S BHOSALE  10/01/1958  29/01/1994  05960964       
2188  3206881  S A ADKAR  15/02/1968  18/12/1995  07811044       
2189  3207238  SAGAR R GADEKAR  27/03/1993  28/09/2012  10315615       
2190  3207680  B K SHUKLA  20/01/1964  25/01/1988  05292426       
2191  3207728  KRISHNA V TORVI  22/07/1957  01/11/1981  07346876       
2192  3208624  NITIN SUDHAKAR GAIKWAD  04/11/1973  10/04/1997  05975931       
2193  3209022  DILIP SHANTARAM WAKDE  03/11/1959  01/01/1984  04431121       
2194  3209166  RAM Y TALWAR  26/11/1983  20/01/2007  74913256       
2195  3210720  LAXMI NARAYAN RAO  01/07/1953  12/06/1979  01515960       
2196  3212343  TIPANNA SANGAPPA  01/02/1962  26/06/1986  05285331       
2197  3213285  AJAYKUMAR R TAMOLI  05/07/1984  12/09/2007  74914947       
2198  3215123  DEEPAK KHADTARE  05/12/1966  12/05/1997  01363560       
2199  3217575  MUKESH KUMAR  13/10/1970  06/10/1998  07288359       
2200  3217583  SANJAYKUMAR R MEENA  04/06/1985  25/07/2012  10312547       
2201  3217766  SAKHARAM BHAGOJE SHELKE  14/03/1981  30/03/2009  10301148       
2202  3218709  SHALMON S WAGHMARE  04/05/1961  09/07/1983  05279616       
2203  3219140  UTTAM EKNATH  01/06/1953  23/06/1980  05287359       
2204  3219308  ASHOK RAMCHANDRA  11/01/1956  19/05/1987  01741726       
2205  3223859  RAMESH MARUTI JADHAV  01/06/1961  04/09/1982  05270509       
2206  3224348  ANIL BASANTA  10/10/1957  19/01/1983  05284314       
2207  3224468  K K DESHMUKH  03/05/1954  04/08/1981  01599292       
2208  3224514  UMESH M GATADE  03/12/1972  27/05/2008  74917316       
2209  3225261  SUNIL BAPURAO ADHAV  25/10/1959  31/08/1982  01600242       
2210  3225266  ASHOK KRISHNA  14/11/1965  19/04/1986  01739414       
2211  3225531  GIRISH S NIKAM  07/03/1978  20/07/2004  74907074       
2212  3226080  SHASHI RANJAN  21/06/1982  29/11/2007  10300521       
2213  3228724  NAGENDRA KUMAR MEENA  06/07/1987  31/08/2012  10314568       
2214  3229959  HEMANT VIJAY MORE  08/05/1973  25/09/1995  13670141       
2215  3229970  SURESH D NALE  01/05/1969  22/11/2004  10007891       
2216  3230471  MHATRE PARSHURAM  21/05/1985  07/11/2006  74912781       
2217  3231537  SOPAN P CHAUDHARI  16/02/1957  24/06/1982  02183640       
2218  3231610  S S SHEVADE  20/07/1970  20/02/1991  01817504       
2219  3234442  NAMDEO SATTOO  03/12/1955  19/05/1988  01660627       
2220  3238116  RAVI PRAKASH  18/10/1972  29/07/2002  07662282       
2221  3241006  RAJKUMAR PRASAD  01/01/1971  06/02/1998  01935331       
2222  3241381  DAYASHANKAR S. SINGH  31/12/1985  01/06/2012  10310113       
2223  3242293  G N GARAD  15/04/1955  19/04/1985  07487230       
2224  3244623  ASHOK NARAYAN KOTWAL  01/06/1967  27/05/2008  74918199       
2225  3246484  ABDUL MUNAF  10/09/1955  01/10/1981  07520670       
2226  3246760  BHARAT EKNATH PARDE  10/11/1956  19/11/1985  01739219       
2227  3248377  GANESH SOMA PAWAR  31/10/1964  01/01/2003  01732527       
2228  3249264  RAMESH P NYAYANIT  01/06/1959  19/12/1979  01604570       
2229  3252339  A M WAWARE  29/07/1967  28/07/1988  05292815       
2230  3252349  SHAIK ALLABUX  15/08/1960  28/07/1983  07651326       
2231  3252905  G N MULLA  07/01/1953  19/05/1977  07806899       
2232  3253168  RADHA B CHALWADI  23/06/1973  10/08/1998  07287434       
2233  3253701  POPAT DHONDIBA  01/06/1957  19/02/1982  05474220       
2234  3256010  ARUN K NAIKNAWARE  16/07/1960  28/03/1990  00528402       
2235  3258772  M G BHAISARE  25/08/1963  07/03/1987  05228773       
2236  3261715  S M RAVINDRAN  08/11/1969  25/05/1992  01858821       
2237  3262810  VIMAL BALASAHEB  01/06/1966  18/12/2003  01991012       
2238  3263761  G V SONNA  19/10/1965  19/10/1984  01730514       
2239  3264005  VINAYAK SARAF  25/03/1962  11/04/1984  05276792       
2240  3264191  HARINATH VERMA  10/07/1966  28/02/2000  01795405       
2241  3264571  RAJESH PRASAD PANDEY  23/03/1958  01/05/1979  05058983       
2242  3264888  EAGAN DONALD  04/07/1954  21/05/1979  07460478       
2243  3265649  GANGARAM KONDIBA  14/09/1958  19/09/1978  07468570       
2244  3266632  HEERABAI VASANT KAKADE  05/07/1954  07/10/1988  01818879       
2245  3266983  MANISHA ANIL BAILE  06/05/1981  07/12/1999  07660534       
2246  3268392  KAMLA SHANKAR PANDEY  05/03/1961  11/01/1982  05075993       
2247  3268911  HARIBHAU DHOLE  08/10/1972  21/01/1995  01776125       
2248  3269208  PIRAPPA DHONDAPPA  08/02/1962  19/02/1986  01739876       
2249  3271001  VITHAL CHINDU  01/06/1958  11/07/1984  01933917       
2250  3271283  ASHOK RAJARAM  24/06/1958  23/01/1981  01601738       
2251  3271644  P KRISHNAN  09/11/1957  26/11/1980  01486573       
2252  3273009  MAHENDRA B JAYDIYA  22/12/1968  17/06/1996  01862704       
2253  3273196  DHARAMSINGH P BAIRWA  16/07/1985  17/05/2012  10309044       
2254  3273455  K ELANGOVAN  06/07/1957  08/10/1979         
2255  3273779  HANUMANTHA V CHILLAL  17/03/1975  05/01/1994  01860197       
2256  3275199  I A ZIKRE  25/09/1962  01/03/1985  01720223       
2257  3275329  BRIJPAL SINGH RATHOR  15/05/1968  30/08/1997  00272619       
2258  3275767  ONKARNATH S TIWARI  20/12/1971  01/02/2005  74908108       
2259  3276119  MADHUKAR DATTU  02/06/1953  10/03/1977  01414975       
2260  3277558  K ANBUSELVAN  11/02/1963  27/06/1989  07276217       
2261  3277849  M R PHONDGE  15/04/1970  12/07/1993  01883409       
2262  3278042  MACHINDRA NAMDEO  01/06/1955  28/10/1976  05431463       
2263  3278683  K SHAFI AHMED  26/01/1982  12/01/2008  74916646       
2264  3281604  GAUTAM GOPAL  16/09/1959  29/07/1981  01598272       
2265  3281756  VIJAY KARIM  01/06/1961  26/08/1983  05148133       
2266  3282745  S M SINGH  15/08/1963  12/03/2001  01938143       
2267  3284109  MALARKUDI  13/06/1964  19/05/1990  01804534       
2268  3285739  JANARDAN KISSAN  20/08/1966  19/10/1985  07492753       
2269  3285831  MANOJ K GOSWAMI  07/09/1972  14/06/1997  05972413       
2270  3286341  SHARADA V AMBEKAR  18/04/1955  18/01/2003  74905843       
2271  3287164  BHARAT SHIVRAM  22/01/1964  05/05/2006  10025844       
2272  3288159  BALBHIM DIGAMBAR  08/08/1963  19/02/1984  01676167       
2273  3288204  REVAPPA SHIVALING  01/06/1953  19/01/1972  07433463       
2274  3289416  JAMIL MEHABUB SHAIKH  19/04/1973  17/05/2006  74908169       
2275  3289788  LAXMI CHAND MEENA  11/01/1983  06/05/2006  74902969       
2276  3290701  NAMDEO N ADHAV  15/01/1954  09/02/1984  01697183       
2277  3293144  RAVINDRA A PATIL  01/03/1979  25/07/1998  01935422       
2278  3296523  ASWINI A DUKANDAR  20/01/1983  24/09/2003  07490574       
2279  3296804  UTTAM D JAGTAP  01/06/1965  29/05/2008  74918138       
2280  3296815  P CHANDRASAGARAM  04/06/1955  21/04/1981  07470496       
2281  3296818  ARVIND NARAYAN  20/04/1970  01/04/1991  05294368       
2282  3297335  SANJAY SALAVE  10/04/1981  22/09/2010  10303790       
2283  3297440  RADHICKA ROHIT HAWALDAR  03/10/1986  13/08/2010  10303650       
2284  3297669  NARESH PRASAD  08/06/1953  19/05/1991  03691673       
2285  3298493  SULBHA S SALVI  01/04/1961  27/07/1987  02461559       
2286  3301142  AUGUSTINE RAPOL  31/03/1971  26/09/1997  02679267       
2287  3301457  UMESH KUMAR  08/07/1988  13/08/2012  10313382       
2288  3301866  NITIN M GUJAR  21/10/1982  21/07/2001  74904346       
2289  3304472  KAMLABAI KHERU RATHO  10/02/1960  06/05/1982  04401669       
2290  3305000  PANDURANG KONDOO  01/06/1964  01/01/2003  01680304       
2291  3307854  MAHESH KUMAR MEENA  01/01/1983  04/05/2006  74912010       
2292  3309880  Y R YADAV  14/12/1960  03/12/1981  01676295       
2293  3311981  GAVIT PRAVINKUMAR BONDALYABHAI  30/05/1968  07/02/2001  01938319       
2294  3312756  SHAUKAT ALI  03/01/1959  09/06/1983  07261615       
2295  3317534  GANESH T WACHEWAR  25/05/1960  22/07/1983  01729974       
2296  3317705  ALLASAB RAJASAB  22/06/1959  17/11/1993  07497271       
2297  3317903  GHAMA HARI  01/06/1955  15/03/1989  01644804       
2298  3318453  ASHOK YESHWANTH  01/06/1961  05/02/1992  06430156       
2299  3318807  CHANDANKUMAR S SINGH  10/02/1988  08/06/2012  10310575       
2300  3318862  LAHIMUDDIN ISAQUDDIN  25/04/1955  27/12/1984  05306930       
2301  3318952  RAMESH BABU  01/01/1965  27/01/1990  05149459       
2302  3322157  KUTUBUDDIN MAKBUL  01/06/1963  19/03/1991  06430119       
2303  3322177  MOTI MARUT SURYVASHI  13/05/1959  19/05/1981  01628264       
2304  3322474  RAJARAM KASHIRAM  01/06/1954  20/06/1979  05430057       
2305  3322504  SHAILENDRA KUMAR VIMAL  01/01/1985  09/04/2007  74913785       
2306  3322612  ASHIRWADAM D  15/04/1959  14/08/1984  07150179       
2307  3322898  RAVI SHIVSHARAN  18/02/1979  17/11/2001  05169732       
2308  3323177  K M PATEL  18/10/1954  15/06/1976  07805767       
2309  3323398  SANTOSH D KADAM  19/03/1978  09/01/2003  74905612       
2310  3323569  RAVINDRA J JADHAV  13/08/1960  09/10/1980  01590091       
2311  3323868  SANTOSH D NAGARE  24/02/1986  18/04/2009  10301926       
2312  3324585  K M HINGMIRE  01/06/1954  31/08/1981  74910360       
2313  3326602  HOMANDEV SHARMA  15/05/1970  21/01/1992  07299059       
2314  3327491  R K PATHAK  08/08/1959  02/04/1985  01722955       
2315  3328112  ARUN VITHOBA  16/11/1962  22/03/1985  01754452       
2316  3331664  RAKESH KUMAR MALVIYA  05/02/1973  05/05/2006  74902829       
2317  3332422  NASIM Y KHAN  17/02/1966  11/08/1998  01936955       
2318  3334266  ARUN DINKAR  17/11/1960  15/03/1989  05468371       
2319  3334554  MITHILESH KUMAR  01/01/1979  26/12/2007  74916257       
2320  3336128  N J KADAM  23/06/1967  17/01/1989  05290661       
2321  3336302  BHARAT B GUND  14/09/1974  24/11/2004  74908480       
2322  3337929  VINAYKUMAR PANDEY  13/08/1974  12/02/2001  74904206       
2323  3339379  BIRENDRA KUMAR DIP  01/03/1977  15/06/2005  74909381       
2324  3339722  BHAGWAT NATHYABA  01/06/1960  22/04/1983  05282767       
2325  3340596  P R WALKOLI  02/06/1956  03/06/1976  05428555       
2326  3341227  SUREKHA S BADEKAR  02/07/1966  15/12/1994  01880263       
2327  3341987  PULLAIA  31/07/1979  21/09/2005  74900766       
2328  3342427  DEVENDRA A JOSHI  11/08/1987  22/01/2007  74913270       
2329  3344944  PRABHAKAR SAMUEL  01/06/1966  18/09/1992  06432918       
2330  3346016  PRASHANTKUMAR BISWAL  20/06/1970  12/02/2001  74904437       
2331  3347800  RAVINDRANATH H K  07/05/1962  27/07/1987  07269079       
2332  3348192  V K GUPTA  10/06/1954  04/09/1975  00095783       
2333  3348762  MAHINDRA A DERVANKAR  18/10/1982  13/07/2005  74900547       
2334  3349571  HIREMATH VIVEKANAND  16/02/1964  02/12/1991  06433248       
2335  3349770  ARUNA R KHELE  14/09/1960  27/10/1978  01438610       
2336  3350514  SOMNATH SHANKAR  01/06/1964  01/09/1992  01883562       
2337  3351297  SHANKAR B PAROJI  01/06/1969  21/07/2011  10305956       
2338  3352051  VAIJANTA S JAGTAP  16/10/1966  28/12/2007  74916270       
2339  3352353  GAIBUSAB  01/06/1953  19/04/1978  07449010       
2340  3352381  ERAPPA BASWANI NAIK  01/07/1959  19/03/1987  07653852       
2341  3357693  S B JADHAV  01/01/1955  26/06/1976  01457354       
2342  3358671  HARIBHAWOO R KANDE  06/04/1956  19/04/1981  01628513       
2343  3359813  SARUBAI P SONAWANE  02/06/1957  16/11/2009  10302773       
2344  3359856  RAMESH RAMCHANDRA  06/10/1959  19/02/1983  05274679       
2345  3361572  BHUBANESHWAR JENA  20/07/1962  19/11/1987  08007846       
2346  3361671  CHANDRAKANT Z MORE  01/04/1953  01/01/1984  01569971       
2347  3361874  JAI SAHAJI JAGTAP  15/06/1975  07/04/1999  02630898       
2348  3363424  HARINATH YADAV  25/07/1975  09/10/2001  00440383       
2349  3363900  SHAMSUDDIN F  22/05/1957  21/04/1981  07458459       
2350  3364473  BABU SHANKAR KAMATHI  09/07/1979  01/04/1999  01890232       
2351  3365424  D B TRIPATHI  01/03/1971  13/05/2004  05231413       
2352  3366427  MUSLIM ALLABAX  02/06/1964  01/05/1989  06434241       
2353  3367114  D S SATAPUTE  21/10/1965  09/10/1993  10112613       
2354  3369606  ASHOK N SHETTY  15/08/1968  29/12/1980  01821003       
2355  3369934  P Y KHADE  20/10/1962  21/03/1992  06426177       
2356  3371902  PARSHURAM S KAMBLE  01/12/1971  15/06/1994  01879017       
2357  3372883  PANDURANG YASHWANT CHOUGULE  01/07/1967  10/06/2011  10305609       
2358  3372954  HITESH M SAMPAL  10/03/1991  30/09/2011  10306766       
2359  3374677  NAGNATH KRISHNA KALE  01/07/1971  09/06/1997  05972103       
2360  3376038  M K JAMADAR  01/06/1961  25/03/1987  07233840       
2361  3376828  ROSHANLAL BRIJLAL  05/07/1987  24/05/2012  10309408       
2362  3377421  D.B.CHOUNDKAR  13/09/1968  27/02/1989  05227021       
2363  3378659  V SHANKARAN  07/03/1960  01/12/1983  01782976       
2364  3379151  TULSHIRAM BHIMSHA  02/09/1954  01/01/1984  05280837       
2365  3379249  R SUDAKAR  28/03/1966  01/04/1989  07276539       
2366  3379507  KALYANI C KAMBLE  01/06/1959  16/05/1988  01874883       
2367  3380231  PRASAD R KAKADE  27/06/1970  21/04/1994  07310407       
2368  3380802  MAHENDRA S THANEDAR  09/11/1965  28/03/1995  05930417       
2369  3382379  NITIN B JAMBHULKAR  07/05/1975  20/06/2007  74914431       
2370  3384804  SHYAM LAL H MEENA  01/03/1985  26/07/2012  10312729       
2371  3386657  SUNIL NANDU SOLSE  11/08/1966  20/09/1987  02469133       
2372  3386684  GAJENDRA P MOURYA  22/06/1964  19/08/1983  08161462       
2373  3386980  ANKUR AGARWAL  18/12/1982  05/07/2002  08283953       
2374  3387057  GAUTAM D KHARAT  14/09/1957  16/10/1984  05280710       
2375  3388097  RAMESH MAHADU  21/06/1957  20/01/1983  05277929       
2376  3388283  PRABHUDAYAL C  04/07/1965  26/12/1987  07295248       
2377  3388794  SUWALAL GURJAR  20/02/1978  02/06/2006  74911879       
2378  3389283  VILAS B WAGHMARE  01/06/1953  04/04/1975  01454500       
2379  3389827  MANIRAM MEENA  30/09/1963  28/07/1989  07277015       
2380  3390531  R T KAMBLE  29/09/1964  02/08/1990  01775832       
2381  3390581  SANDEEP B PAYGUDE  26/08/1971  08/01/1999  01866692       
2382  3391902  RABINDRA A LALBEG  12/01/1988  17/09/2009  10302645       
2383  3395017  DYANOO TUKARAM DHAKOL  15/08/1953  22/01/1974  01573020       
2384  3396310  T SANKTHA  17/12/1959  01/11/1984  01683330       
2385  3396610  A R GARAG  22/07/1970  07/03/1990  07775672       
2386  3396888  VIJAY KUMAR CHAUDHRY  02/07/1963  01/03/1983  05075981       
2387  3397289  BHAWO CHANGDEO  01/06/1959  19/08/1980  01567070       
2388  3398195  SADIQ AZIZ  01/05/1968  18/09/1987  07497970       
2389  3398590  M RAJAMALLU POCHAIAH  07/04/1964  19/07/1991  06458026       
2390  3399596  S B GHARAT  13/07/1961  25/08/1988  05299264       
2391  3399686  DEEPAK P OHAL  22/09/1982  28/09/2012  10315536       
2392  3402870  MOHD ANSAR SHAH  05/11/1960  23/09/1986  03034120       
2393  3404069  SHAMSHUDDIN A MULLA  01/06/1969  02/12/1991  06433224       
2394  3404371  SARASWATI N NIKALJE  01/06/1964  03/06/2003  74905533       
2395  3405834  B NARENDRA SINGH  24/07/1959  23/03/2001  01938393       
2396  3407402  SUNILKUMAR A SINGH  15/02/1987  16/05/2012  10308751       
2397  3408022  V L MOKAL  15/02/1955  04/10/1979  01596895       
2398  3409151  S D SHIVDEKAR  15/08/1957  19/09/1977  01473062       
2399  3412101  MILIND G WAGHOLIKAR  16/11/1965  14/09/1992  01804741       
2400  3413388  NITESH C GARUD  14/07/1982  07/11/2001  74904590       
2401  3414480  ANITA ANANT ZADAGE  01/03/1970  24/07/2001  74904358       
2402  3416232  PANDURANG KISAN  01/06/1953  20/05/1975  01460572       
2403  3416443  SADASHIV JYOTHIRAM  01/06/1954  06/11/1980  07456440       
2404  3418741  VARSHA S KULKARNI  01/04/1968  09/12/1991  01873908       
2405  3418792  DILIP B KALE  10/06/1989  26/09/2012  10315275       
2406  3419101  SHESHRAO KISAN  19/08/1959  01/08/1980  01554773       
2407  3420502  DAYANAND PANDIT  08/11/1957  19/09/1977  01593018       
2408  3420565  SOMNATH D KADAM  26/11/1979  05/06/1998  01935460       
2409  3422470  MUJAWAR WASIM A  24/02/1988  26/05/2008  74917596       
2410  3423317  LEELADHAR N MESHRAM  10/06/1966  29/07/1989  07282643       
2411  3423634  AVINASH DATTATRAY  15/08/1959  25/01/1984  01817899       
2412  3426815  LEELA J MORE  01/01/1964  28/03/1991  07151639       
2413  3426992  ASHOK R MOHITE  04/07/1963  16/09/1986  01711052       
2414  3427284  CHANDRAKANT YESHWANT  28/06/1956  30/04/1981  01600722       
2415  3427733  SURESH BHAGAT  04/11/1979  13/09/2007  74915265       
2416  3428162  V S JOSHI  22/06/1955  29/04/1983  02254517       
2417  3428257  G S RAO  10/01/1964  01/04/1989  08590308       
2418  3428352  ASHOK M NILAJKAR  16/09/1975  18/11/1997  06455402       
2419  3429373  D A JOSHI  02/02/1968  22/07/1988  01792684       
2420  3430898  VAIBHAV V DATAR  19/04/1990  03/02/2012  10307692       
2421  3431089  SHANKER SADOO  15/07/1962  23/01/1991  01883392       
2422  3431551  RAM PRAKASH SWARNKAR  05/07/1980  28/03/2008  74917043       
2423  3431697  SATYAPPA HAMNNA  01/12/1958  01/10/1993  04436854       
2424  3432716  YUVARAJ BAPU KOLI  05/01/1968  03/02/1990  06426876       
2425  3434049  SHANKAR B GADIKAR  01/06/1965  09/06/2011  10305592       
2426  3434195  AMOL R SATPUTE  07/06/1983  30/06/2006  16011094       
2427  3434972  BHAGWAN LAXMAN  01/01/1955  03/12/1979  01495150       
2428  3437038  L DHARMAPALAN  19/04/1968  01/05/1990  07266595       
2429  3438895  SHRAVANLAL BHEEL  20/06/1979  12/04/2001  05983708       
2430  3439222  MOHAN KEROO  01/06/1960  26/06/1991  01727254       
2431  3439907  MANGALDAS L MANE  02/06/1962  10/02/1983  05281118       
2432  3441537  SHIVAJI MAHADU  22/05/1959  03/08/1984  05466532       
2433  3445619  ROHITKUMAR SINGH  25/05/1977  28/11/1998  05087028       
2434  3446141  H M MAHAVAR  21/07/1974  22/09/1994  01907591       
2435  3446336  MUNNA KUMAR N DAS  15/12/1985  28/07/2012  10312791       
2436  3446491  DINKAR NAMDEO  02/06/1956  19/04/1983  01635773       
2437  3446755  SATISH RAMBHAWOO  01/06/1960  19/10/1982  01668974       
2438  3447940  SUNITA RAJU MALI  01/03/1974  22/01/1998  05973569       
2439  3450292  ABDULRAHIM NABI  01/06/1963  17/12/1986  05485423       
2440  3450887  SANDEEP V LAWANDE  20/03/1972  30/11/1992  13666563       
2441  3451301  KATTIMANI D S  06/08/1954  29/03/1978  07643925       
2442  3451411  SHAUKAT ALI MOULASAB  25/06/1957  19/08/1979  07468672       
2443  3451900  DAYANAND KUMAR K PASWAN  11/01/1988  07/06/2012  10310824       
2444  3455913  V MAHESHWARI  01/06/1957  28/07/1994  06448653       
2445  3456679  PRAKASH RANE  29/07/1970  05/02/2005  74908133       
2446  3457760  BRIJESHKUMAR N RAY  24/10/1983  26/05/2012  10309524       
2447  3459519  GABAR SINGH  12/05/1959  12/03/2001  01938022       
2448  3461277  AMIN NAZIR KHAN  23/12/1991  29/03/2011  10304666       
2449  3462930  LAXMAN RAMCHANDRA KADU  01/03/1968  03/06/2008  74919209       
2450  3464362  SHRIPAD SHIVSHETTY  12/06/1954  15/11/1984  05532127       
2451  3465233  MARIAPPA HANMANTA  03/04/1962  19/07/1984  01680470       
2452  3465859  PURNIMA SRIVASTAVA  06/03/1986  13/04/2011  10311142       
2453  3466820  SANJAY Y GAIKWAD  19/02/1973  30/08/1994  07285024       
2454  3467158  VISHNU GARUD  18/08/1987  22/09/2010  10303777       
2455  3467526  CHANDSAB IMAMSAB  01/06/1958  19/01/1980  07475925       
2456  3469044  MAHENDRA YESHWANT DUNBALE  11/06/1973  24/11/2004  74908960       
2457  3470249  SUDHIRKUMAR R ASHISH  30/10/1969  09/12/1996  01906823       
2458  3470294  SACHIN JOGLEKAR  02/03/1984  13/11/2003  74905879       
2459  3471131  SADAPPA SHIVAPPA  01/08/1963  19/02/1991  06429841       
2460  3471251  K CHANDRA  15/05/1968  01/07/2005  74900500       
2461  3471391  ALKA R KAMBLE  01/12/1967  16/10/2003  74905600       
2462  3472690  KALOO S KAMBLE   20/06/1954  02/05/1981  01572570       
2463  3473344  ASHOK DHAKU  05/04/1961  24/03/1981  07476322       
2464  3475222  JAYESH ANANT MHATRE  24/06/1986  25/09/2007  74915459       
2465  3475561  UDAY KUMAR LONDE  16/01/1958  10/10/1978  07306891       
2466  3475792  TANA SHANTWAN  10/09/1956  02/08/1978  05449248       
2467  3476073  AMITKUMAR GHOSH  12/12/1961  05/06/1990  00271640       
2468  3476467  BHIM SINGH  05/12/1966  30/07/2002  02701674       
2469  3477386  RAMACHANDRA D  01/03/1953  19/04/1984  07488531       
2470  3480022  PUNDLIK C SANAP  02/10/1981  02/04/2009  10301290       
2471  3480903  MANISHA S TEGGI  17/09/1972  06/01/2006  74901114       
2472  3481533  VINAYAK V KHANDARE  19/03/1982  06/09/2004  74907384       
2473  3482058  THAVEETHU MANOHARAN  05/01/1962  27/01/1989  05290740       
2474  3482796  ASHISH R BANNORE  05/07/1964  15/04/1988  08039161       
2475  3483028  BHIMA POBRAYA KHUNVE  22/09/1968  29/01/1990  01748490       
2476  3483581  SACHIN S PRASANNA  03/12/1978  13/12/2004  74909551       
2477  3484737  A BHUPENDER  01/03/1973  19/01/1994  06448938       
2478  3487386  BHAGWAN DNYANOO  10/08/1962  19/03/1984  01736401       
2479  3487755  JANARDAN PRASAD  20/01/1976  17/01/2002  06458701       
2480  3488692  KIRAN KUMAR SHINDE  27/05/1976  12/06/2000  05207824       
2481  3489121  RAKESH KUMAR J GOP  05/03/1983  20/07/2012  10312080       
2482  3489522  SADASHIV MAHADOO  01/06/1960  03/12/1979  01669746       
2483  3492105  ALEXIUS A DAVID  17/07/1985  13/01/2006  74901151       
2484  3492610  S ATHMARAM  12/01/1966  12/03/1988  07498550       
2485  3493083  R G BHOSALE  20/04/1955  18/12/1974  07279796       
2486  3494031  R K TAMBE  15/04/1970  11/05/1993  01783205       
2487  3496415  JOEL MCKENZIE  09/11/1976  04/04/2000         
2488  3496643  JAYA M YADAV  08/12/1970  21/11/1991  01858336       
2489  3496983  M KAMALAKARRAO  25/05/1956  24/01/1983  07461471       
2490  3497252  T B DAWANE  15/08/1954  18/12/1974  07227735       
2491  3497887  DYANIAL ANAND KASABE  06/04/1954  22/04/1983  05275398       
2492  3498756  SANJEETKUMAR SOHANLAL DAS  25/12/1987  16/05/2012  10308910       
2493  3499435  JAGANNATH  01/10/1955  19/08/1978  07463741       
2494  3501659  HEMANT Y NAGLE  29/02/1988  14/08/2012  10313321       
2495  3502143  SWAPNIL B DALVI  19/01/1991  08/06/2009  10302190       
2496  3503901  B D NIVIRITTI  01/06/1958  16/04/1978  01056169       
2497  3504826  SHANKAR J GHATWAL  01/06/1966  12/06/1997  05972383       
2498  3505342  DATTATRYA WAMANRAO  29/11/1958  15/02/1985  04468752       
2499  3505380  SURYAKANT S BHOSALE  01/06/1958  01/04/1984  01605773       
2500  3505649  BHIMRAO ZENDARE  03/05/1955  01/01/1986  04431686       
2501  3505665  SURESH GANGARAM WADEWALE  23/07/1961  14/09/1996  05969359       
2502  3506632  RAHUL SONAWANE  14/05/1979  12/09/2006  74912227       
2503  3506769  BABLU SUGAR SINGH  10/06/1987  21/08/2012  10313746       
2504  3507153  BAJRANG B MOURYA  02/11/1975  23/02/2004  74906173       
2505  3507393  C B BHOSALE  01/06/1958  26/03/1983  01771942       
2506  3509220  RAMESH M NIMBALKAR  01/06/1964  03/06/2008  74919167       
2507  3512262  BASTAV GHABRU  20/08/1960  19/07/1989  06428400       
2508  3512523  BIJENDRA KUMAR  10/07/1986  07/09/2010  05231759       
2509  3513257  SALIMJAFAR B PATEL  27/01/1988  29/09/2012  10315834       
2510  3513623  SANDIP A MANDHARE  21/11/1986  21/04/2009  10301872       
2511  3514770  SHIVAJI LAXMAN  31/12/1971  06/11/1997  01935276       
2512  3515074  NARSINGH HANUMANTA  18/01/1963  25/09/1981  01676325       
2513  3516039  SAIDU P NEMANNA  01/06/1959  01/05/1989  06426931       
2514  3516656  GOVIND D KAMBLE  12/10/1977  17/11/2001  05250470       
2515  3517602  D S RAUT  04/01/1968  21/01/1993  03158962       
2516  3519383  GAUTAM BABOO KAMBLE  05/05/1967  17/08/1994  01880238       
2517  3519995  PAWANKUMAR JAISWAL  10/06/1982  20/04/2009  05231644       
2518  3522441  MAHIBOOB M MUJAWAR  15/06/1971  01/01/2003  05972450       
2519  3522655  SHYAM KISHANLAL  09/05/1978  23/07/2004  74901801       
2520  3525734  SANJAY KISAN BHALERAO  24/04/1975  19/03/2010  10303200       
2521  3525944  M BADAN SINGH  02/03/1957  15/09/1978  01581960       
2522  3528000  SALVE SIDDHARTH KAUTIK  04/05/1959  19/06/1979  04431212       
2523  3531632  SHIWAJEE GANPAT  21/03/1954  03/01/1978  01499713       
2524  3531731  DHARMENDRA R MEENA  27/04/1989  16/08/2012  10313539       
2525  3532763  BANDU TUKARAM BOKE  02/06/1955  23/12/1978  04431777       
2526  3533387  P S GULVE  24/08/1966  05/06/1987  04412412       
2527  3534700  RABINDRAKUMAR VERMA  17/01/1973  04/10/1998  07288311       
2528  3535489  MANOHAR SARAS  17/08/1960  01/10/1989  12201327       
2529  3536805  BHARAT SIDRAM  11/11/1961  25/09/1985  05942240       
2530  3538575  SUSHILA PRAKASH  01/12/1959  09/08/1987  01641890       
2531  3539790  D S BODKE  11/12/1958  25/01/1985  01930734       
2532  3539972  SHIVCHAND K MEENA  20/07/1986  25/07/2012  10312420       
2533  3541203  ARUN J WADKAR  18/05/1961  27/05/1982  07651296       
2534  3542619  SURESH J SABLE  31/08/1973  04/11/1999  01937248       
2535  3542910  RAJENDRA K SONKAR  01/02/1974  21/12/2000  07661769       
2536  3543346  S P SRIVASTAV  13/01/1962  26/06/1989  07278846       
2537  3543666  M PRASAD  14/04/1955  30/09/1983  07228995       
2538  3544113  UTTAM BABAN ANGRE  01/06/1955  03/05/1980  01805873       
2539  3545253  TARASINGH SOMLA  01/06/1965  26/10/1987  05288794       
2540  3545963  PARASURAM MORE  02/01/1981  25/04/2001  07311485       
2541  3546915  INNUS BABUSHA SHAIK  21/10/1955  14/06/1985  07235100       
2542  3548732  DATTATRAY WAGHMODE  17/10/1985  16/06/2004  74906847       
2543  3549137  MADANKUMAR GUPTA  10/01/1972  09/06/1999  07289236       
2544  3549858  RANGUBAI RAMESH  19/12/1961  04/04/1989  01810510       
2545  3550955  DILIP DNYANDEO  01/06/1953  25/08/1978  05261480       
2546  3551110  UGRASEN VERMA  20/07/1974  17/05/2006  74903196       
2547  3551260  ANIL DIGAMBAR  28/04/1962  23/08/1983  05459758       
2548  3551474  MAHADEVI KALLAPA  10/06/1959  01/07/1988  05288575       
2549  3555984  ARUN UPASHAM  17/11/1959  04/10/1979  05530763       
2550  3557146  SHANKAR BABAN  01/05/1960  18/04/1984  01434391       
2551  3557949  VITTHALTANAJI THORAT  12/12/1972  19/09/1998  01917110       
2552  3559585  A A PATOLE  25/05/1962  08/01/1987  01699921       
2553  3559659  SONIYA AJIT  13/07/1975  16/04/2004  10001876       
2554  3560526  RAMA J ADAGALE  01/06/1954  20/04/1975  07637937       
2555  3561181  M M SHASHIKANTH  21/07/1970  17/10/1996  07660327       
2556  3564315  DHANRAJ D DHENDE  07/07/1962  04/03/1982  01562782       
2557  3566183  MATAYA VENKATESH  08/10/1971  09/03/1993  06435725       
2558  3566272  N S KULKARNI  02/07/1968  01/07/1995  01879984       
2559  3566378  HARIJANA ADAVI RAMUDU  15/04/1981  30/06/2008  74919799       
2560  3566676  NAMDEV D  02/06/1958  19/11/1988  06428010       
2561  3567302  S B PARADKAR  06/01/1965  08/10/1985  05287662       
2562  3567331  S R BRAHMAPURIKAR  09/08/1971  05/08/1996  01910050       
2563  3567337  SANJAY V GANDLE  24/12/1975  10/06/2003  01994359       
2564  3567884  VALLABH PUNA  15/11/1958  05/08/1981  01639341       
2565  3567975  A A ABHYANKAR  19/02/1958  02/04/1982  00437232       
2566  3568313  AVINASH NILKANTH CHALKHURE  02/07/1986  28/08/2012  10314179       
2567  3569424  SHIVAJI J BHOSALE  01/11/1960  07/02/1990  06427923       
2568  3572824  N L AMBURE  05/02/1966  23/09/1983  01502128       
2569  3573892  SAYALI S KULKARNI  03/10/1970  08/10/1991  01809088       
2570  3573938  KOTRAPPA BASWANIPPA  01/06/1961  01/05/1989  07499668       
2571  3574393  SOHANLAL M KUSHWAHA  05/07/1985  14/05/2012  10308891       
2572  3575792  SAMPAT BHAGAT  08/05/1964  05/08/1986  01698515       
2573  3577194  DASHRATH CHINKU  01/06/1963  19/08/1985  01740374       
2574  3578020  GAJANAN JAYSING  15/07/1980  21/01/1999  07287811       
2575  3579115  SACHIN MANIK KARJAVKAR  30/06/1981  01/04/2009  10301185       
2576  3580346  DILIP JOSHI  29/06/1980  05/04/2005  74907323       
2577  3580677  SURYAKANT MADHAVRAO  03/01/1960  06/03/1985  05306723       
2578  3582194  ASARAM D HINGE  01/06/1960  25/01/1984  01801351       
2579  3582669  PRAKASH HARSHWAN  16/10/1956  19/10/1984  05473925       
2580  3583156  HARBHAU BHAGAWAN  01/06/1955  17/01/1983  05277991       
2581  3584577  ARJUN DALIMBE  26/05/1956  10/01/1981  01596573       
2582  3585081  DAGADU R LAMBAR  10/06/1986  21/04/2009  10301847       
2583  3586461  SHIWAJEE KISAN  01/06/1957  04/02/1981  01646199       
2584  3586479  VIJAY KUMAR PANDEY  16/04/1969  28/03/1995  10320829  10320829  ADTPP0646F  RAM KUMAR PANDEY 
2585  3586610  SUNIL KUMAR MISHRA  01/07/1970  05/08/1996  01910085       
2586  3588640  D L MANE  01/05/1960  01/05/1983  05077163       
2587  3589121  HARINARAYAN B CHHARLE  07/08/1981  09/05/2012  10308131       
2588  3589760  SUBHASH BHIKOO ADSUL  01/06/1958  19/03/1981  01636054       
2589  3590035  SADHU RAGHU  01/06/1956  28/09/1978  01690255       
2590  3591325  MILIND P RANPISE  02/07/1957  04/05/1983  12152377       
2591  3591714  JAGAN SINGH  15/06/1987  08/06/2012  10310903       
2592  3593098  BHATU AHIRE  25/11/1983  17/08/2006  05230305       
2593  3593296  MOHANRAM A L  05/02/1958  07/06/1994  01908509       
2594  3593595  VIJAYLAL MEENA  06/03/1975  02/05/2006  74902714       
2595  3595573  PRAKASH GANGARAM  31/05/1966  25/12/1996  01744288       
2596  3597318  NALINI SALVI  04/09/1954  12/01/1981  01497029       
2597  3599281  BALKRISHNA M KAMBLE  15/09/1959  03/06/1981  00546446       
2598  3599344  PRAVIN S KADDESHMUKH  04/04/1985  24/02/2005  74900286       
2599  3601421  BIHARI PURAN  17/05/1959  06/12/1977  01604867       
2600  3602591  GANESH SADASHIV  14/08/1970  13/11/1998  01917262       
2601  3603235  DHIRENDRA D SAVKARE  07/09/1974  19/11/2007  74915770       
2602  3603647  SHUBHANGI A SAWANTH  10/12/1976  19/04/1998  07287720       
2603  3603851  ISHAVARAPPA H NAIK  28/06/1966  28/07/1988  07309909       
2604  3603950  TAHAL SINGH KOLIYARA  04/11/1980  04/05/2006  74910942       
2605  3607706  J D BADEKAR  04/11/1962  19/12/1983  01696571       
2606  3607802  BAJANDAS GOPICHAND  01/06/1957  25/10/1982  01645500       
2607  3608298  SHIVAJI B JADHAV  03/07/1954  01/12/1980  01434937       
2608  3608437  RAJU AMAVSI  01/08/1961  09/02/1984  01641062       
2609  3610474  S B JOSHI  02/10/1966  06/02/1992  01859043       
2610  3611836  SUSHANT K DEO  04/04/1978  29/01/2002  74904700       
2611  3612425  PRAFULLA V.BHAMRE  27/01/1988  30/09/2011  10306640       
2612  3612625  MAHENDRA MARUTY  27/06/1974  30/08/2000  05493160       
2613  3612641  DAGDOO RAMA KHARAT  08/09/1957  29/09/1980  01655899       
2614  3613791  HEERALAL K MEENA  03/08/1985  25/07/2012  10312523       
2615  3614042  GAJANAN SHANKAR  12/02/1956  01/11/1979  01534800       
2616  3614770  MILIND ARJUN ROKADE  07/08/1969  12/12/1989  01570597       
2617  3615704  DHARA SINGH  03/08/1983  23/05/2006  74911521       
2618  3618297  MADANLAL MEENA  16/12/1965  04/01/1989    15275670  afmpm2205e  somaram meena 
2619  3619390  SUNIL PANDURANG BHOSALE  01/06/1968  01/06/2011  10305142       
2620  3619578  SHASHI BHUSHAN  20/01/1974  20/12/2005  74900158       
2621  3620362  VIJAY D KAMBLE  12/06/1986  30/05/2012  10309809       
2622  3620740  SACHIN A PATIL  26/03/1983  26/09/2006  05105136       
2623  3621040  A G AHIRE  01/06/1957  26/01/1978  01525402       
2624  3622000  JANA BAI  01/06/1956  11/02/1994  07152346       
2625  3622251  DADA ANANDA  30/12/1956  19/11/1984  01740120       
2626  3622635  AMBADAS PANDU  01/06/1968  20/09/1989  05490455       
2627  3623133  RAHUL TELANG  19/03/1987  20/07/2012  10311981       
2628  3623551  JOSEPH ANTONY  10/05/1960  24/11/1990  05149630       
2629  3623864  MAHENDRA DATTATTRY  09/10/1967  04/09/1991  05490546       
2630  3624002  CHANDRAKANT RAJARAM  01/10/1956  25/10/1982  01645511       
2631  3625791  ASHOK M PARKALE  30/05/1974  20/08/1999  05208269       
2632  3626145  S B DESHPANDE  11/09/1970  07/09/1994  01771991       
2633  3628901  S M KAMBLE  07/12/1978  08/02/1999  01936682       
2634  3629145  R M KAMBLE  21/09/1964  12/08/1993  01905004       
2635  3630418  SUNANDA DESAI  03/05/1965  26/03/1990  01775121       
2636  3631235  NATHURAM VISHNU  28/05/1963  19/01/1987  01741962       
2637  3631419  SANTOSH A MORE  22/12/1978  10/01/2001  01937716       
2638  3633030  VIJAYSHANKAR PANDEY  30/05/1964  12/11/1999  74903809       
2639  3634556  JEEVANSAB UMACHGI  28/12/1984  13/09/2004  74907049       
2640  3636339  LAXMAN A PUJARI  03/12/1986  09/03/2006  74901692       
2641  3638084  GANPAT BALU  01/02/1957  01/03/1978  01515500       
2642  3638677  YOGESH LAXMAN DODKE  12/06/1980  13/06/2001  74903883       
2643  3638985  KAKA KISAN PAWAR  10/03/1970  04/12/1992  01867842       
2644  3639109  NAAGEASH WATWATAYKARR  02/09/1981  30/07/2002  74906082       
2645  3640646  SURESH SAMPAT  01/06/1955  27/01/1984  01671261       
2646  3641464  VILAS KOLI  25/06/1969  10/11/1989  01748683       
2647  3643145  MARUTHI RAMA KOKATE  01/04/1977  09/01/2001  07353534       
2648  3643411  VIJAYSING RAMA  27/10/1958  12/03/1980  01604417       
2649  3643442  NAMO NARAYAN MEENA  25/07/1983  04/05/2006  74911983       
2650  3643732  S L DESHMUKH  05/10/1963  19/09/1984  01730484       
2651  3643748  TUSHAR A DIVEKAR  15/08/1983  17/01/2004  10313989       
2652  3644642  RAMESH RAMSHARAN  12/06/1964  01/01/1984  04431881       
2653  3644725  MOHAN N MUSALE  14/11/1963  06/06/2011  10305117       
2654  3645039  BHAGUJI SHRIPATI  28/02/1956  27/03/1981  74909782       
2655  3646327  SHAIKH MEHBUB MUNNI  01/06/1966  18/02/2006  74901199       
2656  3646690  SUVARNA S WAGHMARE  31/10/1968  23/05/1994  07659891       
2657  3647971  K DASHARATH RAMAIAH  30/05/1962  25/03/1987  07265633       
2658  3648507  PRAKASH SHARMA  14/01/1955  18/08/1977  05198677       
2659  3650885  R S SONONE  02/07/1956  21/04/1983  05282834       
2660  3652278  RAJIV KUMAR  01/03/1980  29/11/2007  10300533       
2661  3653270  V P SETH  02/10/1956  20/03/1978  01556058       
2662  3653757  CHANDRASHEKHAR J PASWAN  06/10/1982  14/09/2012  10314726       
2663  3653943  SHANMUGHA PRASAD SUKHMARAM  20/05/1965  06/06/2011  10305191       
2664  3658842  SUBHAKTIRAJ B.CHANDANE  17/11/1959  01/09/1981  05272786       
2665  3659885  LIVEKAR KONDIBA  13/12/1957  19/09/1979  07468891       
2666  3662833  SANTOSH K KSHIRSAGAR  25/07/1974  27/04/1999  01936451       
2667  3662887  SURESH DNYANDEO  10/07/1960  16/10/1984  05280850       
2668  3663249  ASHOK ZAKARDE  14/01/1964  01/08/1989  07276310       
2669  3664058  DATTOO NATHOO  02/06/1957  19/03/1981  01572696       
2670  3665422  DATTATRAYA KHATAVKAR  27/06/1974  09/06/1997  05971536       
2671  3666599  ABDULLAH M YUSUF  12/09/1956  01/07/1980  01543520       
2672  3668435  KUSUM EKNATH  18/07/1956  15/07/1987  01642959       
2673  3668634  PANDURANG N VANARE  06/01/1962  19/01/1984  01675801       
2674  3670192  DEEPAK KOLI  02/06/1962  16/10/1987  01058089       
2675  3670716  UDAY RAMDAS  22/05/1980  03/07/2000  01937200       
2676  3672398  NIRMALA RAJU KAMBLE  04/03/1965  26/08/1995  01869942       
2677  3673803  MARUTI LAXMAN  08/09/1965  17/07/1992  01828216       
2678  3674042  NANASAHEB VISHNU  01/06/1964  19/05/1988  06427443       
2679  3677474  C L PAPPACHAN  01/06/1953  12/10/1978  07235513       
2680  3677690  R D SONAWANE  10/05/1959  04/05/1989  12197257       
2681  3678670  V D SHINDE  13/09/1963  11/07/1984  07652409       
2682  3679151  SUKANTA BISWAS  10/04/1974  17/05/2006  74911417       
2683  3679850  SAHEB ALAM MD.SAHID  17/07/1988  30/09/2011  10306675       
2684  3679951  RUKUMUDDIN PACHSAB  06/07/1955  10/03/1981  01599446       
2685  3680986  MAHESH B TODKAR  29/08/1978  04/03/2002  07290767       
2686  3681250  RAVINDRA ANAND  02/06/1978  03/03/1998  06456261       
2687  3681264  JAWAHAR ROY  23/03/1972  29/11/2007  10300582       
2688  3681475  CHANDRAKANT WAGHMARE  01/06/1976  01/01/1996  05969086       
2689  3682282  TEMGIRE RAJARAM  15/12/1959  23/10/1986  00892257       
2690  3682741  MOHAN KISAN  24/04/1957  01/11/1977  01492251       
2691  3684854  K S PHADKE  23/11/1954  01/01/1984  07348848       
2692  3685118  S J LONE  30/12/1959  02/12/1983  05077485       
2693  3685779  SUMEET U GAIKWAD  15/11/1988  08/04/2008  74916830       
2694  3687113  K S SRIDHARAN  28/02/1962  11/09/1995  01669771       
2695  3687842  LAXMINARAYAN SINGH THAKUR  09/12/1985  17/08/2012  10313722       
2696  3688183  GULAB BHAURAO  10/03/1954  28/08/1980  01496281       
2697  3689333  KALYANSINGH  15/07/1956  06/10/1980  05273365       
2698  3689824  S P GAIKWAD  01/06/1957  06/02/1985  01772454       
2699  3690130  LAXMAN BHIMSHA  15/06/1959  19/11/1983  05280424       
2700  3692670  SUSHMA F GAVALI  10/11/1979  14/03/2008  74915678       
2701  3693349  YELLAPPA K TELANGI  01/10/1957  03/06/1980  07649782       
2702  3696977  PARMAR BANSHI B  20/10/1965  10/12/1984  07652537       
2703  3697156  PRAMODKUMAR B MISHRA  05/01/1990  30/09/2011  10306791       
2704  3697614  I K PATIL  20/07/1958  26/05/1987  07268361       
2705  3698132  SHANKAR TOPPANNA BAJANTRI  01/06/1975  01/02/2007  74913463       
2706  3699096  SHARAD V PAWAR  01/05/1989  25/03/2010  10302669       
2707  3703093  SOMNATH A PANGE  15/02/1988  26/09/2012  10315100       
2708  3703167  ARJUN L GASTI  07/01/1991  29/03/2011  10304629       
2709  3703275  G B KAMBLE  04/01/1956  25/03/1987  07266960       
2710  3703507  VITHAL D PARAB  01/06/1956  15/03/1980  01534830       
2711  3704548  DHEERSINGH HARICHARAN MEENA  20/08/1988  11/05/2012  10308404       
2712  3707501  NAVANATH ZINJUREKA  03/06/1983  07/09/2002  07291243       
2713  3708093  SK HUSSAIN AB KADAR  15/06/1958  24/07/1982  05280953       
2714  3708716  M P KOTURKAR  29/07/1957  01/11/1980  01939040       
2715  3714900  RAMANUJAM GOPAL  01/10/1958  19/06/1983  01661498       
2716  3717206  SUBHASHCHANDRA L  25/05/1955  21/04/1978  07450758       
2717  3718674  B K DATTA  25/01/1969  31/07/1995  01923730       
2718  3719328  DEEPALI R GAIKWAD  14/01/1980  08/06/2012  10310095       
2719  3719566  NARSHING GUHILOT  01/11/1969  15/01/1996  07811123       
2720  3720731  SHAILA MUKUND YEWALE  22/09/1973  07/06/2002  74904838       
2721  3722026  SANJAY B TAKALKAR  26/03/1963  20/09/1985  08014395       
2722  3722497  HANUMANTA SIDDAPPA  19/11/1954  16/10/1977  01554437       
2723  3724257  GEETA SURESH  03/12/1958  15/11/1988  01811447       
2724  3725934  SANTOSH G BHOSALE  05/02/1983  27/07/2012  10312687       
2725  3729051  SEENAPPA TEJAPPA  07/07/1964  19/02/1991  06426256       
2726  3729784  DHANUNJAYA GOVINDARAJULU GORTH  17/07/1990  19/02/2010  10303078       
2727  3729861  NISHIKANT PANNALAL PATIL  12/04/1984  20/09/2007  74915411       
2728  3731661  HARPRATAP SINGH PARMAR  15/07/1968  28/09/2006  05230664       
2729  3731994  ANAND SAMPAT  01/06/1957  19/03/1980  07477740       
2730  3732545  RAJESH MAHADEO  01/07/1977  13/02/1998  06456108       
2731  3732782  MD KHAN MAHABOOB  23/09/1956  19/12/1980  07649540       
2732  3733499  DAYANAND TUKARAM  05/11/1966  09/06/1997  05971342       
2733  3736051  PITAMBAR M PATIL  18/06/1980  28/05/2008  74918047       
2734  3737120  DINDAYAL PAPULAL MEENA  14/06/1988  14/05/2012  10308880       
2735  3737155  V L CHAVAN  17/11/1969  12/09/2003  74905673&nb